☎ (+48) 22 510 10 90

Dysleksja PRO

Производител: Nowa Era
Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Program znajduje się na pendrive i karcie MicroSD (dodatkowe ćwiczenia).
€454

product.desc1

Co to jest?

Dysleksja PRO to:

 • wysokiej jakości Tablet Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe
 • karta MicroSD z 2000 dodatkowymi plikami do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty
 • blisko 1000 ćwiczeń, ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe,
 • moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych,
 • aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczestników zajęć,
 • możliwość kreowania autorskich scenariuszy zajęć,
 • wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).

 

Produkt Dysleksja PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów:

 • funkcje słuchowo-językowe,
 • funkcje wzrokowe,
 • nauka liter,
 • czytanie, pisanie,
 • motoryka mała i duża,
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
 • grafomotoryka,
 • znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
 • kształtowanie analizy i syntezy językowej,
 • poszerzanie słownictwa biernego i czynnego,
 • kształtowanie kompetencji syntaktycznych,
 • koncentracja, pamięć i uwaga

Pakiet Dysleksja PRO odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Program Dysleksja PRO składa się z 4 części:

 • Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji,
 • Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat,
 • Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat,
 • Trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

 

Co w komplecie

 • Pendrive, na którym zapisany jest program
 • Tablet Huawei – do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD (oprogramowanie Dysleksja PRO działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać kompleksowego materiału pozwalającego na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej)
 • Karta MicroSD z 2000 dodatkowymi plikami (oprogramowanie Dysleksja PRO działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).

 

Najważniejsze cechy

 • stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,
 • wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),
 • rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
 • mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
 • wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
 • dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
 • nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko

 

Program Dysleksja PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

Wymagania systemowe

 • System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32 bit i 64 bit
 • Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32 bit) lub 2 GB (dla systemu 64 bit)
 • Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0
 • Ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu.
 • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player

Program współpracuje również z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.

Nośniki: pendrive, karta MicroSD