Kurtyna światłowodów - narzędzie terapii zmysłów

Kurtyna światłowodów stanowi narzędzie terapii zmysłów u dzieci. Może być częścią Sali doświadczania świata, może być także stosowana niezależnie.

Description

Kurtyna światłowodów stanowi narzędzie terapii zmysłów u dzieci. Może być częścią Sali doświadczania świata, może być także stosowana niezależnie. A terapii w sali, między innymi z zastosowaniem kurtyny światłowodów, mogą być poddawane osoby autystyczne, osoby z zaburzeniami mowy na tle nerwicowym, osoby chore psychicznie, osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa, z upośledzeniem umysłowym i osoby z demencją. Kurtyna pełni funkcję czegoś na kształt świetlnej ściany wyodrębniającej miejsce, w którym dziecko przebywa, zapewniając pozorną izolację z jednoczesną możliwością śledzenia otoczenia. Błyski światła stymulują ponadto zmysł wzroku.

Zalety

  •         Narzędzie terapii zmysłów u dzieci,
  •         wspomaganie terapii osób z różnego rodzaju dysfunkcjami poznawczymi,
  •         świetlna ściana zapewniająca izolację i jednoczesną możliwość śledzenia otoczenia,
  •         stymulacja wzroku.

 

Specyfikacja techniczna

  •         Obudowa szerokości  100 cm lub 200 cm, w zależności od opcji,
  •         długość światłowodów 200 cm lub 300 cm
  •         ilość światłowodów 100 sztuk lub 200 sztuk, w zależności od opcji.

 

Opcje

  •         Kurtyna światłowodów 1 x 2 metry,
  •         kurtyna światłowodów 2 x 2,5 metra.