☎ (+48) 22 510 10 90

ZoomText Magnifier and Reader – program powiększający i czytający ekran

Производител: Freedom Scientific Blind
ZoomText Magnifier and Reader to w pełni zintegrowany program powiększający i czytający dostosowany do potrzeb użytkowników niedowidzących. ZoomText Magnifier and Reader powiększa i uwydatnia każdy szczegół na ekranie komputera, wypowiada nagłos wciskane klawisze i informacje stosownie do bieżącej aktywności użytkownika, a także automatycznie odczytuje dokumenty, strony internetowe, wiadomości e-mail.

product.desc1

Co to jest?

ZoomText  Magnifier and Reader powiększa i uwydatnia każdy szczegół na ekranie komputera, wypowiada nagłos wciskane klawisze i informacje stosownie do bieżącej aktywności użytkownika, a także automatycznie odczytuje dokumenty, strony internetowe, wiadomości e-mail.

Cechy

 • Elastyczne powiększanie - pełen zakres poziomów powiększenia do 36x (do 60x w Windows 8).

Pełen zakres poziomów powiększenia do 36x (do 60x w Windows 8).

Dostępne poziomy:

1x do 8x co 1x, 10x do 16x co 2x, 20x do 36x co 4x oraz powiększenia ułamkowe 1,25x, 1,5x, 1,75x i 2,5x.

30 poziomów powiększenia w ZoomText 10.1: 1x do 2x co 0,2x; 2,25x, 2,5x, 2,75x, 3x, 3,5x, 4x, 4,5x, 5x, 6x, 7x, 8x; 10x do 16x co 2x; 20x do 36x co 4x; 42x, 48x, 54x i 60x.

Można powiększać i pomniejszać wykorzystując wszystkie poziomy powiększenia, tylko ulubione poziomy powiększenia albo tylko pełne poziomy powiększenia. Ulubione poziomy powiększenia wykorzystują do powiększania zdefiniowany przez użytkownika własny zbiór poziomów. Można wybrać dowolną kombinację poziomów powiększenia, by zdefiniować swoje ulubione poziomy.

 • Obsługa urządzeń z ekranami dotykowymi - funkcje ZoomText 10.1 obsługują urządzenia dotykowe takie jak tablety, laptopy i monitory biurkowe. ZoomText podąża za stuknięciami, przeciągnięciami I machnięciami użytkownika we wszystkich aplikacjach. Można błyskawicznie otworzyć kluczowe funkcje ZoomText używając ikony dotykowej ZoomText i gestów.

Uwaga: Wymaga co najmniej 5-punktowych urządzeń wielodotykowych.

Dostępne wyłącznie w ZoomText 10.1 dla Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10.

 • Czytanie ekranu - automatycznie czyta wszystkie kontrolki programów, łącznie z menu, dialogami, widokami list i komunikatami. Trzy poziomy oznajmiania dają użytkownikowi pełną kontrolę nad różnymi mówionymi informacjami. Wydajne opcje czytania ekranu ZoomText pozwalają kontrolować słuchowo wszystko co użytkownik robi. Gdy pisze tekst, używa myszy lub nawiguje po aplikacji, ZoomText opowiada i potwierdza wszystkie działania. Konfigurując ustawienia echa pisania ZoomText, ZoomText może mówić dowolnie mało lub dowolnie dużo zależnie od tego, ile chce użytkownik.

 • Echo pisania - pozwala użytkownikowi słyszeć klawisze, które naciska i wyrazy, które pisze. Można wybrać potwierdzanie każdego klawisza, całych wyrazów lub zarówno znaków jak i wyrazów. Cokolwiek użytkownik wybierze, będzie mógł pisać z większą prędkością i bezbłędnością.

 • Echo myszy - automatycznie czyta tekst wskazywany przez jej wskaźnik. Gdy wskaźnik jest przesuwany po ekranie, pojedyncze wyrazy lub całe wiersze tekstu są odczytywane. Echo myszy świetnie nadaje się do badania układu pulpitu i programów, albo do czytania miejsc w dokumentach, na stronach internetowych i w wiadomościach email.
  Echo programów czyta tytuły okien, menu, dialogi, widoki list I inne kontrolki programów, gdy użytkownik nawiguje i używa aplikacji. Gdy dowolne okno lub kontrolka staje się aktywna, echo programów ogłasza jego nazwę i opis, tak więc użytkownik zawsze wie gdzie jest i jakie możliwości są dostępne. Echo programów jest osobistym systemem nawigacji użytkownika.

 • Ogłaszanie - pozwala dostosować użytkownikowi ilość informacji wypowiadanych przez funkcję Echa programów. Trzy poziomy oznajmiania – początkujący, średni I zaawansowany – pozwalają użytkownikowi szybko zwiększyć lub zmniejszyć gadatliwość. Poziom początkujący dostarcza dużo informacji, a zaawansowany dostarcza tylko te niezbędne.
  Wszystkie te poziomy oznajmiania mogą być całkowicie dostosowywane do osobistych potrzeb użytkownika.

 • Głośne czytanie naturalnymi głosami - ImageReader jest wyposażony w wysokiej jakości męskie i żeńskie głosy do czytania zeskanowanego lub sfotografowanego tekstu. Angielskie wersje ImageReader są dostarczane z angielskimi głosami NeoSpeech, natomiast nowa wersja wielojęzyczna zawiera głosy angielskie NeoSpeech oraz nową bibliotekę „głosów ZoomText”. Użytkownik ma do wyboru ponad 70 głosów z jakością premium dla większości mówionych języków I dialektów z całego świata.

 • Funkcje powiększania ZoomText- zawiera wszystkie funkcje powiększania ZoomText. Głosy syntezatora ‘NeoSpeech’ NeoSpeech zapewnia naturalnie brzmiące męskie I żeńskie głosy, które są bliższe rzeczywistym niż kiedykolwiek wcześniej (tylko język angielski). ZoomText zawiera też klasyczne syntezatory TruVoice i Microsoft. ZoomText dostarcza bibliotekę wbudowanych syntezatorów mowy, pozwalającą wybierać spośród różnych męskich i żeńskich głosów. Imponujące głosy ZoomText udostępniają niemal ludzkie głosy, które są bliższe rzeczywistym niż kiedykolwiek wcześniej.

 • Czytnik w tle ZoomText - czytnik w tle w ZoomText umożliwia słuchanie dokumentów, stron internetowych, poczty elektronicznej itp. W trakcie jednoczesnego wykonywania innych zadań. Po prostu wybieramy tekst, który chcemy słuchać, i wciskamy klawisz skrótu w tle, Czytnik w tle zaczyna czytać tekst a my wykonujemy inną pracę. W każdej chwili można wstrzymać i wznowić czytanie i przeglądać do przodu i do tyłu według słowa lub zdania.

 • Strefy czytania - pozwalają natychmiast zobaczyć i usłyszeć wybrane lokalizacje w oknie aplikacji. Na przykład aplikacja bazy danych może wyświetlać kilkanaście pól informacji. W normalnym trybie pracy użytkownik może być zainteresowany tylko kilkoma z tych pól. Dzięki strefom odczytu można natychmiast zobaczyć i / lub usłyszeć wybrane pola za pomocą skrótu klawiszowego. Można utworzyć do 10 stref czytania dla każdej aplikacji. Podczas otwierania i przełączania aplikacji strefy zdefiniowane dla aktywnej aplikacji są automatycznie ładowane i gotowe do użycia.

 • Pełny dostęp do Internetu - ZoomText czyta każdą stronę internetową, poprawnie układając kolejność czytania poszczególnych jej elementów. Można czytać ją automatycznie, albo ręcznie poruszać się po wyrazach, liniach, zdaniach i akapitach.

 • Nawigacja po tekście - klawisze nawigacyjne ułatwiają czytanie w trakcie tworzenia i edycji dokumentów. Dzięki prostym poleceniom można odczytać dowolną jednostkę: znak, wyraz, wiersz, zdanie czy akapit, nawet przy zaznaczaniu tekstu.

 • Narzędzie SpeakIt - narzędzie SpeakIt umożliwia odczyt wybranych obszarów ekranu przez kliknięcie lub przeciągnięcie myszy.

 • Specjalne wsparcie aplikacji - wbudowana obsługa popularnych aplikacji umożliwia czytanie i nawigację po dokumentach ze 100% dokładnością. Wśród obsługiwanych aplikacji są Internet Explorer (IE 10 obsługiwany w ZoomText 10.1 dla Windows 8), Microsoft Office (Word, Excel, Outlook; Office 2013 jest obsługiwany w ZoomText 10.1), Adobe, Firefox, OpenOffice, iTunes i Java.

 • Okna powiększenia - 8 różnych okien powiększenia pozwala wybrać, która część ekranu ma być powiększona. Okno powiększenia wyświetla powiększony widok ekranu komputera. O oknie powiększenia można myśleć jak o lupie trzymanej przed ekranem. Okno powiększenia wyświetla w danej chwili tylko część ekranu, ale przewijając powiększoną zawartość, można wyświetlić dowolny obszar ekranu. ZoomText oferuje osiem typów okien powiększenia: pełne, nakładki, lupy, linie i cztery pozycje zadokowane. Każde z tych okien oferuje unikalny sposób przeglądania tego, co jest na ekranie. W dowolnym momencie można zmieniać typy okien powiększenia, aby dostosować je do innego zadania lub środowiska aplikacji.

 • Wzmocnienia kolorów ekranu - innowacyjne sterowanie kolorami poprawia przejrzystość ekranu i zmniejsza zmęczenie oczu. Efekty specjalne obejmują nasycenie koloru, tryby dwukolorowe i zastępowanie kolorów problemowych.

 • Widoczność wskaźników i kursorów - wzmocnienia zmieniające rozmiar i kolor ułatwiają wyświetlanie wskaźnika myszy. Specjalne lokalizatory ułatwiają podążanie za wskaźnikiem myszy i kursorem tekstowym w trakcie przemieszczania się po ekranie.

 • Wzmocnienia Fokusu - ułatwia lokalizowanie i śledzenie fokusu kontrolki w trakcie nawigowania po menu aplikacji, po oknach dialogowych i po innych kontrolkach programów.

 • Płynna nawigacja - poruszanie się po aplikacjach i przewijanie widoku jest zawsze płynne i wygodne. Ograniczony ruch myszą pozwala użytkownikowi badać wiersze i kolumny oraz utrzymywać się w aktywnym oknie.

 • Obsługa wielu monitorów - obsługa wielu monitorów ZoomText pozwala zobaczyć więcej informacji na różne sposoby. Unikalne tryby MultiView przeglądania - MultiView Local i MultiView Global umożliwiają jednoczesne przeglądanie wielu aplikacji lub wielu lokalizacji w ramach tej samej aplikacji.

 • Kamera ZoomText - funkcja kamery ZoomText umożliwia używanie dowolnej kamery internetowej o wysokiej rozdzielczości (HD) do wyświetlania i powiększania drukowanych elementów i innych obiektów bezpośrednio na ekranie komputera - w tym rachunków, czasopism, fotografii, etykiet na opakowaniach leków, elementów narzędzi i innych.

 • Ustawienia aplikacji - zapisuje unikalne ustawienia dla każdej używanej aplikacji. Podczas przełączania aplikacji ZoomText automatycznie ładuje żądane ustawienia.

 • Pełne wsparcie dla ekranu logowania Windows (dzięki ZoomText Logon UI) - obsługa logowania ZoomText zapewnia podstawowe funkcje powiększania i czytania ekranu podczas logowania do systemu Windows.

Nowości

 • Inteligentne odwracanie- zobacz zdjęcia, które miały być oglądane w przeglądarce Internet Explorer 11. Dzięki nowej funkcji Inteligentne odwracanie ZoomText zdjęcia są wyświetlane w ich naturalnych kolorach, gdy funkcje ZoomText Odwrócenie jasności i Odwrócenie kolorów są aktywne. Nie, to nie iluzja, to Inteligentne odwracanie.

 • Ujednolicone narzędzie znajdowania - wyszukiwanie tego czego szukamy, jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki nowemu narzędziu Finder. Finder umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów, stron internetowych i wiadomości e-mail w celu natychmiastowego znalezienia szukanego słowa lub frazy. Można przeszukiwać cały tekst albo tylko określone elementy, takie jak nagłówki, formularze, linki i obrazy. To proste, wpisujemy a Finder znajduje.

 • Funkcja powiększania do 1x - umożliwia błyskawiczne przełączanie się pomiędzy widokiem powiększonym a widokiem 1x, bez konieczności pomniejszania i ponownego powiększania z postępem o 1x naraz.

 • Polecenia klawiszowe - ZoomText posiada system „Klawiszy poleceń”, które są łatwiejsze do opanowania i użycia. Nowe klawisze poleceń eliminują także konflikty i problemy ze zgodnością występujące w starszych wersjach ZoomText. Nie martw się, przejście z poprzedniej wersji ZoomText jest szybkie i łatwe.

 • Nowoczesny pasek narzędzi - ZoomText ma zupełnie nowy pasek narzędzi o świeżym, przejrzystym wyglądzie. Usprawniliśmy zmodernizowany układ, aby uczynić go łatwiejszym i szybszym i płynniejszym w użyciu. Możesz uzyskać dostęp do całego paska narzędzi i obsługiwać go za pomocą klawiatury lub myszy. Idź naprzód.

 • Wygładzanie krawędzi - ZoomText wygładza teraz krawędzie tekstu (i grafiki) w miejscach, w których powiększenie xFont nie może przejść. Wskazówka… powiększone dokumenty PDF nigdy nie wyglądały tak dobrze.

 • Skonsolidowany AppReader - automatyczne czytanie stało się bardziej wydajne i elastyczne, dzięki połączeniu starszych narzędzi do czytania ZoomText w jeden nowy AppReader. Z nowym AppReaderem możesz czytać bezpośrednio w aplikacji docelowej lub przełączać się w locie do widoku tekstu o wysokim kontraście, który jest lepszy do czytania wizualnego. Możesz zacząć i zatrzymać ciągłe czytanie lub przeglądać słowo, wiersz, zdanie lub akapit. W miarę czytania każde słowo mówione jest podświetlane. Możesz również odczytać bloki tekstu, klikając i przeciągając mysz. Usiądź, zrelaksuj oczy i po prostu słuchaj.

 Wymagania systemowe

 • system operacyjny: Windows 10, 8.1 lub 7 z Service Pack 1 (lub nowszy),

 • procesor: 2 GHz i3 dual core procesor lub podobny / zalecany i5 lub i7,

 • pamięć operacyjna: 4 GB RAM / zalecane 8 GB.

 • karta graficzna: Video/karta graficzna lub zintegrowana grafika ze wsparciem dla DirectX 10 lub wyższym.

 • przestrzeń na twardym dysku: 1,3 GB, zalecany napęd SSD (uwaga: po zainstalowaniu ZoomText, używana przestrzeń na dysku może zostać zredukowana przez odinstalowanie niepotrzebnych głosów),

 • 5-punktowy wielodotykowy wyświetlacz do obsługi ekranu dotykowego,

 • USB 2.0 do obsługi kamery ZoomText.