Brailler

Mechanizm działania brajlowskich maszyn do pisania jest podobny do mechanizmu działania maszyn czarnodrukowych. Tym co je różni jest m. in. efekt pisania. W przypadku maszyn brajlowskich tym efektem jest kartka z brajlowskimi znakami. Maszyny brajlowskie różnią się od zwykłych także wyglądem klawiatury, na którą składa się sześć klawiszy do pisania, spacja i ewentualne klawisze funkcyjne. Brajlowskie maszyny znacząco usprawniły i przyspieszyły proces pisania. W jego trakcie powstają od razu pełne znaki brajlowskie, inaczej niż w przypadku pisania dłutkiem na kartce umieszczonej w tabliczce, gdzie proces pisania przebiega wolno, bowiem pisze się pojedynczymi punktami. Brajlowskie maszyny do pisania od lat stosowane są w placówkach edukacyjnych dla niewidomych. Uczeń wyposażony w  maszynę do pisania może szybko wykonywać pisemne ćwiczenia, tłumaczyć, uzupełniać tekst czy pisać wypracowania.

Sort by
Display per page

Taptilo – urządzenie wspomagające naukę brajla

Taptilo to przenośne brajlowskie i mówiące urządzenie elektroniczne, dzięki któremu w interesujący sposób można nauczyć się pisma brajla. Na Taptilo uczeń wykonuje różne zadania, poznając system brajla i utrwalając jego znajomość. W ten sposób przyswaja poszczególne układy punktów brajlowskich, alfabet, znaki interpunkcyjne i specjalne, zapis liczb, słów o różnym poziomie trudności i skróty brajlowskie. Urządzenie może pracować w dwóch trybach – w trybie nauki samodzielnej albo w trybie uczenia pod kierunkiem nauczyciela.
€1751

Perkins

Classic mechanical typing machine PERKINS is valued for its massive casing and reliability. It is heavier and bigger than Slovakian machines TatraPoint. PERKINS is a pioneer among typing machines for the blind. The first copy was produced in 1951 since that time there were sold over 300 000 of these machines in over 170 countries. Our company offers you typing machines PERKINS at the cheapest price in Poland. Additionally there is a possibility for private persons and educational institutions to apply for even lower special price.
€1103

Perkins Smart Brailler - elektroniczna, brajlowska maszyna do pisania dla osób niewidomych

Perkins Smart Brailler to nowoczesna, inteligentna, udźwiękowiona maszyna do pisania brajlem wyposażona w ekran, na którym pojawia się zarówno czarny druk, jak i druk brajlowski. Maszyna jest szczególnie atrakcyjna dla dzieci uczących się alfabetu Braille’a. Nie do przecenienia jest jej przydatność dla nauczycieli, którzy na bieżąco mogą śledzić postępy uczniów.

TatraPoint

Tatrapoint is a mechanical, six-key braille writer that is lightweight, robust and easy to use. Suitable for students and adults of any age, Tatrapoint features an adjustable keyboard. Simply slide the width adjuster to increase or decrease the spacing between the keys. Bright contrasting colours make the Tatrapoint key features easily identifiable, as well as making the brailler appealing to younger students. Tatrapoint also comes with a handy suitcase for transporting it, as well as documents, from class to class or from work to home.

Eurotype E

Electric typing machine – not big and comfortable.