Progres – program wspierający rozwój dzieci

Hersteller: Alien System
„Progres” to program wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do uczniów w wieku 6-15 lat i poprzez diagnozę i terapię ma za zadanie kształtowanie umiejętności szkolnych, zapobieganie deficytom rozwojowym, wzmacnianie motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały, uczenie jak osiągać sukcesy. Ćwiczenia i zadania stanowią formę treningu, który wydobywa potencjał intelektualny i wspomaga wszechstronny rozwój dziecka.
€15

Beschreibung

Co to jest?

Program „Progres” jest przeznaczony do realizacji w szkole wraz z nauczycielem, jako towarzyszem treningu, który wzmacnia sukcesy, wspiera w porażkach, poświęca uwagę i czas. Program zalecany jest również do realizacji w warunkach domowych przy udziale rodziców i opiekunów, jako kontynuacja procesu prowadzonego przez szkołę. Ćwiczenia i zadania stanowiące integralną część programu kształtują umiejętności językowe, pamięciowe, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, zdolności wzrokowo-słuchowe, wyobraźnię, uczą koncentracji uwagi, spostrzegawczości i szybkiej reakcji, logicznego myślenia, myślenia matematycznego i liczenia. Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi oraz młodzieżą, u których stwierdzono następujące deficyty:

 •         Zaburzenia koncentracji i uwagi
 •         Zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
 •         Niewydolne procesy pamięciowe
 •         Zaburzoną analizę i syntezę wzrokowo-słuchową
 •         Powolny proces przetwarzania informacji
 •         Nadpobudliwość psychoruchową
 •         Brak równowagi emocjonalnej
 •         Brak sukcesów szkolnych - frustracje, brak motywacji do nauki.

 

W programie zastosowano techniki pracy terapeutycznej oparte na następujących metodach:

 •         Metodzie Dobrego startu
 •         Sensorycznej Integracji Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona
 •         Metodzie 18 struktur wyrazowych
 •         Muzykoterapii.