Znacznik dźwiękowy - STEP-Hear SH-200-WL.

Manufacturer: Step-Hear
Znacznik dźwiękowy SH-200-WL jest jednym z elementów wchodzących w skład systemu Step-Hear, zaawansowanej technologii wspomagającej osoby z dysfunkcjami wzroku lub ruchu. Służy do oznaczania i opisywania miejsc, których odnalezienie zamierza się ułatwić osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Taki znacznik instaluje właściciel bądź zarządca terenu lub budynku, wewnątrz albo na zewnątrz, by ułatwić osobom niewidomym i słabowidzącym odnajdywanie wybranych miejsc. Znacznik SH-200-WL jest zasilany z sieci elektrycznej. Jego praca może być podtrzymywana przez opcjonalny pakiet akumulatorów kupowany oddzielnie.
€207

Description

Znacznik dźwiękowy SH-200-WL jest jednym z elementów wchodzących w skład systemu Step-Hear, zaawansowanej technologii wspomagającej osoby z dysfunkcjami wzroku lub ruchu. Służy do oznaczania i opisywania miejsc, których odnalezienie zamierza się ułatwić osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Taki znacznik instaluje właściciel bądź zarządca terenu lub budynku, wewnątrz albo na zewnątrz, by ułatwić osobom niewidomym i słabowidzącym odnajdywanie wybranych miejsc. Znacznik SH-200-WL jest zasilany z sieci elektrycznej. Jego praca może być podtrzymywana przez opcjonalny pakiet akumulatorów kupowany oddzielnie. Znacznik dźwiękowy to element systemu Step-Hear Przewodnik.Można go użyć  do oznaczenia wejścia do budynku, pomieszczenia, przystanku autobusowego bądź tramwajowego, kasy biletowej albo peronu na dworcu kolejowym, przejścia dla pieszych, planu obiektu, bankomatu albo sklepu w galerii handlowej, a nawet eksponatu w muzeum. Step-Hear może być stosowany m.in. w urzędach, w budynkach mieszkalnych, w szkołach, na uczelniach, w szpitalach, w bankach, na skrzyżowaniach ulic. Służy jako głosowy informator i nawigator wewnątrz budynków, np. obok wind, schodów ruchomych, toalet, w pobliżu wyjść awaryjnych. System Step-Hear Przewodnik umożliwia osobom z niepełnosprawnością wzroku orientację i nawigację w przestrzeni, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Składa się z dwóch elementów - znacznika dźwiękowego i aktywatora, kupowanych oddzielnie. Znacznik dźwiękowy SH-200-WL jest odporny na warunki atmosferyczne. Jest zasilany z sieci elektrycznej bądź opcjonalnie z akumulatora. Podobny znacznik o symbolu SH-200-SOL-WL zasilany jest ogniwem słonecznym. W znaczniku można nagrać do trzech komunikatów głosowych, zawierających informacje o miejscu, w którym jest on zainstalowany lub jak trafić do innych, ważnych miejsc. Aktywator nadgarstkowy SH-220-VDE lub smartfon z zainstalowaną darmową aplikacją Step-Hear wykrywają obecność znaczników dźwiękowych Step-Hear znajdujących się w pobliżu i informuje osobę wyposażoną w taki aktywator o obecności znacznika. Aktywując znacznik można odtworzyć jeden z trzech nagranych w nim komunikatów głosowych. Po zamontowaniu znacznik wysyła ciągły sygnał radiowy. Gdy użytkownik wyposażony w aktywator wejdzie w zasięg znacznika (od 9 do 12 m dla łączności Bluetooth i od 3 do 9 m dla łączności radiowej), aktywator zaczyna wibrować i emitować sygnał brzęczyka. Wciśnięcie jednego z trzech przycisków na aktywatorze uruchamia odtwarzanie uprzednio nagranego w znaczniku powiadomienia głosowego. Łączny czas wszystkich komunikatów w znaczniku nie może przekroczyć 240 minut. W ten sposób osoba niewidoma albo słabowidząca otrzymuje informacje, które pomagają jej samodzielnie odnajdywać miejsca docelowe bez pomocy przewodnika czy też osoby towarzyszącej. Komunikaty głosowe umożliwiają niewidomym zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi otoczenia dookoła nich, co pomaga w omijaniu przeszkód i niebezpiecznych miejsc. Producent zaleca, by znaczniki dźwiękowe rozmieszczać w odległości co najmniej 20 metrów od siebie. Znacznik ma również funkcję, która automatycznie zwiększa lub zmniejsza głośność powiadomień w zależności od poziomu hałasu w otoczeniu. Urządzenie jest proste w montażu i w obsłudze. Zapisane w nim nagrania może zmieniać zarządca lub właściciel obiektu, w którym znacznik jest zainstalowany. Służą do tego 3 przyciski, każdy odpowiadający za jedno z trzech nagrań. Znacznik Step-Hear jest odporny na działanie warunków atmosferycznych. Znacznik SH-200-WL jest zasilany z sieci elektrycznej. Można do niego dokupić i zamontować w nim opcjonalny pakiet akumulatorów podtrzymujących jego działanie na wypadek awarii zasilania.

Zalety

 • Zasilanie z sieci elektrycznej lub opcjonalnie z akumulatorów,
 • możliwość oznaczania miejsc newralgicznych z punktu widzenia osób z dysfunkcjami wzroku,
 • możliwość nagrania trzech komunikatów głosowych o łącznej długości 240 minut,
 • komunikacja z osobistym aktywatorem nadgarstkowym,
 • emitowanie ciągłego sygnału radiowego,
 • automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie głośności powiadomień w zależności od poziomu hałasu w otoczeniu,
 • prosty montaż i obsługa,
 • odporność na działanie warunków atmosferycznych.

 

Wymagania systemowe

 • Telefon z systemem Android 4.3 lub nowszym,
 • iPhone 4S lub nowszy.

 

Specyfikacja techniczna

 • Kompatybilność ze smartfonami (komunikacja Bluetooth) i aktywatorem SH-220-VDE (komunikacja radiowa RF),
 • nagrywanie komunikatów głosowych z próbkowaniem 16 bitowym,
 • odtwarzanie dźwięku w jakości mp3,
 • współczynnik zawartości harmonicznych THD < 2%,
 • możliwość nagrania 3 komunikatów w 5 językach za pomocą smartfona,
 • łączny czas nagranych komunikatów do 240 minut,
 • pamięć nieulotna,
 • wsparcie dla plików wejściowych wav i MP3 w celu zaprogramowania,
 • cyfrowe sterowanie głośnością podczas odtwarzania,
 • automatyczna regulacja głośności odtwarzania komunikatów stosownie do poziomu hałasu otoczenia,
 • wzmacniacz klasy D,
 • wodoszczelny głośnik o średnicy 66 mm,
 • maksymalna moc głośnika 1,5 W,
 • modulator z kluczowaniem częstotliwości (FSK),
 • wbudowana antena,
 • kompatybilność z aktywatorem SH-220,
 • zasięg od 3 do 9 m dla częstotliwości radiowych (RF),
 • zasięg od 9 do 12 m dla częstotliwości Bluetooth (BT),
 • wbudowany zasilacz, wejście AC 100 - 240 V, wyjście DC 6 V / 1 A,
 • inteligentna ładowarka z wykrywaniem pełnego naładowania metodą NDV (ujemnego przyrostu napięcia),
 • płytka drukowana (PCB), czterowarstwowy laminat FR-4 94V0, spajany żywicą epoksydową (ogniotrwałą i samogasnącą),
 • matowa obudowa z poliwęglanu (PC),
 • wodoszczelność klasy IP56, ochrona przed pyłem, kurzem i osadami, przed strumieniem wody pod niskim lub wysokim ciśnieniem,
 • bezpieczne mocowanie śrubowe,
 • częstotliwość 433.5 MHz ± 120 KHz,
 • modulacja - kluczowanie częstotliwości (FSK),
 • współczynnik wzmocnienia słabych sygnałów (LNA) -20 dB,
 • moc sygnału nadajnika 50-70 dBuv,
 • szybkość transmisji danych 9.6 KHz,
 • szerokość pasma (BW) 134 KHz,
 • temperatura pracy -20 °C - +40 °C,
 • wymiary 124 x 140 x 45 mm,
 • standardy homologacji CE, IP56, zgodność z RoHS, zgodność z WEEE.

 

Opcje

 • Znacznik zasilany elektrycznie,
 • znacznik zasilany elektrycznie i akumulatorowo.

 

W komplecie

 • Znacznik dźwiękowy SH-200-WL z przewodem zasilającym,
 • wspornik do montażu ściennego ze śrubokrętem i śrubami,
 • instrukcja obsługi.

 

Akcesoria

 • Pakiet akumulatorów podtrzymujących działanie znacznika w sytuacji braku zasilania z sieci elektrycznej. Takie akumulatory po pełnym naładowaniu zapewniają 3 dni działania w stanie czuwania albo około 36 godzin działania przy założeniu, że w każdej godzinie znacznik będzie odtwarzał zapisane w nim nagrania przez 10 minut. Czas działania znacznika przy zasilaniu akumulatorowym zależy od poziomu głośności odtwarzania.
 • Alarm świetlny i dźwiękowy. Jest to dająca bardzo jasne światło lampa błyskowa LED z głośnikiem, podłączana do znacznika przewodem. Akcesorium jest aktywowane, gdy osoba znajdująca się w pobliżu wzbudzi działanie znacznika za pomocą osobistego aktywatora. Alarm poinformuje personel asystujący, że pojawiła się osoba, która może potrzebować pomocy.

Do pobrania