Tactile paving

Anzeigen nach
Anzeige pro Seite

Aufmerksamfelder

Eine spezielle Kennzeichnung der horizontalen Flächen mit Noppen.

Blindenleitlinien

Die konvexen Elemente und gut gestaltete Kennzeichnung des Bodens, die mit den Füßen und weißem Langstock fühlbar sind, führen die Blinden wirksam. Sie führen immer zum Ziel zu. Dank dieser ist jeder Schritt leichter. Sie gewährleisten den Komfort der sicheren und gewandten Bewegung.

Linie naprowadzające

Oferujemy naszym Klientom wykonanie wypukłych elementów, linii naprowadzających, stanowiących oznakowanie dowolnego podłoża, ułatwiających osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się między kluczowymi punktami przestrzeni lub obiektu, wyczuwalnych pod stopami, czytelnych dla dotknięć białą laską, czytelnych także dla osób niedowidzących dzięki zastosowaniu koloru.

Pasy ostrzegawcze

Pasy ostrzegawcze to wąskie, podłużne pola uwagi, którymi oznacza się miejsca potencjalnego zagrożenia takie jak: krawędź schodów, peronu, czy przejście dla pieszych. Wzbudzają czujność pieszych uczestników ruchu, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących