ViewPlus Rogue - drukarka brajlowska w dwóch wersjach

Manufacturer: ViewPlus Technologies
View Plus Rogue to dwie szybkie drukarki brajlowskie przeznaczone do użytku w domu, w biurze, w szkole, na uczelni, a nawet w profesjonalnej drukarni. Skorzystają z nich zarówno osoby niewidome, posługujące się pismem Braille’a na co dzień, jak i osoby widzące, które tego pisma nie znają, a chcą udostępnić swoje dokumenty w takiej formie. Urządzenia drukują jednostronnie z prędkością do 120 znaków na sekundę (400 stron A4 na godzinę). Grafikę drukują, różnicując wysokości punktów, tak by odzwierciedlać zróżnicowanie kolorów i odcieni szarości. Model Rogue Trac drukuje na składanym papierze perforowanym, a Rogue Sheet na pojedynczych arkuszach. Do podajnika papieru można włożyć na raz do 50 arkuszy.

Description

View Plus Rogue to dwie szybkie drukarki brajlowskie przeznaczone do użytku w domu, w biurze, w szkole, na uczelni, a nawet w profesjonalnej drukarni. Skorzystają z nich zarówno osoby niewidome, posługujące się pismem Braille’a na co dzień, jak i osoby widzące, które tego pisma nie znają, a chcą udostępnić swoje dokumenty w takiej formie. Urządzenia drukują jednostronnie z prędkością do 120 znaków na sekundę (400 stron A4 na godzinę). Grafikę drukują, różnicując wysokości punktów, tak by odzwierciedlać zróżnicowanie kolorów i odcieni szarości. Model Rogue Trac drukuje na składanym papierze perforowanym, a Rogue Sheet na pojedynczych arkuszach. Do podajnika papieru można włożyć na raz do 50 arkuszy. 

Drukarki Rogue Drukują jednostronnie z prędkością do 120 znaków na sekundę (400 stron A4 na godzinę). Grafikę drukują, różnicując wysokości punktów, tak by odzwierciedlać zróżnicowanie kolorów i odcieni szarości. Model Rogue Trac drukuje na składanym papierze perforowanym, a Rogue Sheet na pojedynczych arkuszach. Do podajnika papieru w Rogue Sheet można włożyć na raz do 50 arkuszy.

Drukarka Rogue ma wbudowane porty USB oraz TCP/IP. Można podłączyć ją przewodem USB bezpośrednio do komputera lub przewodem sieciowym  Ethernet do sieci lokalnej LAN. Może ona pracować pod nadzorem systemu Windows lub MacOS.

Rogue Trac i Rogue Sheet to następcy drukarki Max – poprzedniej flagowej drukarki stolikowej firmy Viewplus. W porównaniu z drukarką Max drukują z prędkością dwukrotnie szybszą. Mają one design taki jak drukarka odpowiednio Columbia i Delta. Drukują jednostronnie w oparciu albo o starszą technologię Tiger, zapewniającą zgodność programową z drukarką Max, albo nowszą technologię TigerPlus zastosowaną w drukarkach Columbia i Delta.

Obie technologie zapewniają:

 • Zróżnicowanie wysokości uwypuklanych punktów grafiki. Każdy taki punkt  może mieć jedną z siedmiu wysokości. Dzięki temu można na wypukłym wydruku odzwierciedlać kolory oryginalnej grafiki. Im ciemniejszy jest kolor, tym wyższy jest odpowiadający mu punkt na wydruku. Użytkownicy mogą tworzyć wyraźną grafikę wypukłą łatwiej niż na innych drukarkach. Nawet jeśli grafika zawiera przecinające się linie, jak na wykresie, czytelnicy łatwo mogą odróżnić linie wykresu od siatki drukowane punktami o różnych wysokościach.
 • Możliwość regulowania wysokości punktów w tekście brajlowskim. Można wybierać spośród trzech wysokości. Dzięki temu można dostosowywać jakość druku do indywidualnej wrażliwości opuszków palców czytelników. Czyni to intensywne czytanie jeszcze bardziej satysfakcjonującym, przy jednoczesnym zachowaniu niezrównanej szczegółowości grafiki wypukłej.

Oprócz wspólnych cech obu technologii Tiger dodatkowo zapewnia:

 • Bardzo dużą rozdzielczość uwypuklanych punktów. Drukarka drukuje z rozdzielczością 20 punktów na cal. Dzięki temu grafika jest rozpoznawana dotykiem jako całość, a nie jako osobne punkty.

Oprócz wspólnych cech obu technologii TigerPlus dodatkowo zapewnia:

 • Bardzo dużą rozdzielczość uwypuklanych punktów. Drukarka drukuje z rozdzielczością 17 punktów na cal. Dzięki temu grafika jest rozpoznawana dotykiem jako całość, a nie jako osobne punkty.
 • Możliwość regulowania odległości między tłoczonymi punktami. Punkty są umieszczane na siatce o rozdzielczości 100 punktów na cal. Daje to możliwość wyboru jednego z pięciu standardów odstępów między punktami w tekście brajlowskim, w tym używanego w Polsce standardu Marburg Medium. Uzyskuje się również grafikę wypukłą jeszcze czytelniejszą od tej uzyskiwanej w wyniku działania technologii Tiger, stosowanej w poprzednich modelach drukarek firmy ViewPlus.

W komplecie z drukarką  Rogue klient otrzymuje Sterowniki Viewplus dla systemów MS Windows i MACOS, a także dedykowany drukarkom ViewPlus pakiet programów Tiger Software Suite (TSS). Pakiet ten zawiera:

 • Tiger formatter – narzędzie do translacji dokumentów programu Word i Excel na postać brajlowską i drukowania jej na drukarce.
 • Tiger Designer – narzędzie do tworzenia grafiki wypukłej oraz przeglądania i edytowania dokumentów już wcześniej skonwertowanych na postać wypukłych punktów.
 • ViewPlus Translator – prosty translator dokumentów na postać brajlowską.

W odróżnieniu od innych drukarek brajlowskich, które wymagają używania specjalnego oprogramowania nadzorującego zarówno proces edytowania, przekształcania na pismo Braille’a, jak i sam proces drukowania, drukarki ViewPlus mogą drukować wypukłą grafikę i tekst brajlowski bezpośrednio z  powszechnie używanych programów w taki sam sposób, w jaki drukuje się na drukarkach czarnodrukowych. Narzędzia Tiger Software Suite integrują się z ich wstążkami. Dzięki narzędziom TSS, to, co widać na ekranie, zostanie odwzorowane na drukarce za pomocą wypukłych punktów.

Na drukarkach ViewPlus można drukować również ze specjalistycznych edytorów brajlowskich, takich jak Euler czy Duxbury Braille Translator, oferowanych przez firmy trzecie.

Drukarka Rogue jest udźwiękowiona. Do wypowiadania komunikatów wykorzystuje mowę syntetyczną w kilku językach do wyboru, w tym w języku polskim. Dzięki udźwiękowieniu informuje głosem o stanie pracy i umożliwia sterowanie nią z wbudowanego panelu sterującego. Aby skorzystać z udźwiękowienia, trzeba podłączyć do jej wyjścia audio głośnik z własnym zasilaniem.

Wszystkie parametry pracy drukarka przechowuje w swojej pamięci wewnętrznej. Można je ustawić z poziomu komputera lub  bezpośrednio na drukarce. Ustawianie parametrów z poziomu komputera jest dostępne także dla użytkowników niewidomych; wszystkie ustawienia są obsługiwane za pośrednictwem programów odczytu ekranu. W drukarce parametry ustawia się za pośrednictwem udźwiękowionego menu.

Drukarka Rogue jest urządzeniem mechaniczno-elektronicznym, otrzymującym od komputera lub urządzenia mobilnego cyfrowy obraz poszczególnych stron do wydrukowania i wytłacza na papierze wypukłe punkty. Rogue jest sterowana przez programy komputerowe. Za pomocą precyzyjnych mechanizmów uderza w papier ze ściśle określoną siłą i w ściśle określonych miejscach, by bez przerywania jego ciągłości uwypuklać punkty.

Ta precyzja uderzania w papier pozwala tworzyć wypukłości o zróżnicowanej wysokości i w różnej ich liczbie na cal. W ten sposób można uzyskiwać różne kształty: punkty, linie i faktury. Dzięki temu, w odróżnieniu od drukarek produkowanych przez inne firmy, użytkownik może otrzymywać wydruki grafiki, na których zróżnicowanie wysokości punktów odzwierciedla zróżnicowanie kolorów bądź odcieni szarości.

Pismo Braille’a używane przez osoby niewidome zbudowane jest z wypukłych punktów. Ich wielkość i umiejscowienie są ściśle określone. W każdym znaku jest ich sześć. Poszczególne punkty mogą być uwypuklone lub nie. Różne kombinacje punktów tworzą poszczególne znaki. Każdy znak ma stałą szerokość i wysokość.

Grafika wypukła jest tłoczona z dużo większą rozdzielczością. W przeciwieństwie do tekstu nie chodzi o rozróżnianie pojedynczych punktów, ale o rozpoznawanie wypukłych kształtów jako całości.

Zalety

 • Odwzorowywanie na wypukłym wydruku grafiki kolorów i odcieni szarości dzięki wytłaczaniu punktów o zróżnicowanej wysokości,
 • możliwość dostosowania jakości wydruku tekstu do wrażliwości opuszków palców czytelników dzięki wytłaczaniu punktów brajlowskich o regulowanej wysokości,
 • możliwość łatwiejszego przyswajania informacji przez osoby z niepełnosprawnością wzroku,  dzięki drukowaniu na szerokim papierze, co pomaga dostosować szczegółowość grafiki wypukłej do niskiej rozdzielczości dotyku,
 • łatwość drukowania dzięki temu, że dokumenty, w tym zawierające tekst i grafikę na tej samej stronie, można drukować, wydając jedną komendę,
 • łatwość podłączania i instalacji,
 • udźwiękowienie w kilku językach, w tym w języku polskim,
 • kompaktowość i niewielka waga.

Wymagania systemowe

 • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7.

Specyfikacja techniczna

 • Prędkość drukowania do 120 znaków na sekundę, 400 stron A4 na godzinę,
 • drukowanie jednostronne,
 • rozdzielczość drukowanych punktów – 20 DPI, gdy wykorzystywana jest starsza technologia Tiger, i 17 DPI, w przypadku wykorzystywania nowszej technologii Tiger+,
 • możliwość umieszczania punktów na siatce o gęstości 100 DPI w przypadku wykorzystywania technologii Tiger+,
 • odstępy między punktami brajlowskimi - do wyboru spośród pięciu międzynarodowych standardów, w tym używanego w Polsce standardu Marburg Medium (w przypadku wykorzystywania technologii Tiger+),
 • wysokości punktów w grafice wypukłej - 7 wysokości punktów odzwierciedlających kolory lub odcienie szarości,
 • wysokości punktów w tekście brajlowskim - do wyboru 3 wysokości,
 • poziom hałasu <70 dB(A),
 • translacja tekstu na brajla porównywalna z Index Direct Braille,
 • drukowanie na składanym papierze perforowanym, podawanym od tyłu za pośrednictwem traktora (Rogue Trac),
 • drukowanie na pojedynczych arkuszach papieru (Rogue Sheet),
 • pojemność podajnika papieru – 50 arkuszy (Rogue Sheet),
 • szerokość papieru 176-305 mm,
 • gramatura papieru - regulowana w zakresie od 90 g/m2 do 200 g/m2,
 • połączenia USB (1.1, 2.0) i Ethernet,
 • zgodność Windows 7, 8/8.1, 10,
 • wymiary urządzenia (bez zamontowanego podajnika w Rogue Sheet) 557 x 275 x 158 mm (szer. x  głęb. x wys.),
 • waga 9 kg,
 • temperatura pracy od 15℃ do 35℃,
 • temperatura przechowywania od -40℃ do 70℃,
 • wilgotność względna od 20 do 80% RH (bez kondensacji),
 • napięcie zmienne od 100 do 240 V,
 • częstotliwość 50/60 Hz (+/-3%),
 • pobór mocy - tryb czuwania 20 W, intensywne drukowanie 200 W.

Opcje

 • Drukarka Rogue Trac,
 • drukarka Rogue Sheet.

W komplecie

 • Drukarka Rogue Trac lub Rogue Sheet w zależności od wybranej opcji,
 • przewód zasilający,
 • przewód USB,
 • nośnik pamięci Flash USB zawierający oprogramowanie i dokumentację.