Wspomaganie rozwoju PRO

Hersteller: Nowa Era
Wspomaganie rozwoju PRO jest nową wersją Programu, dostępną wcześniej pod nazwą: Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku (pakiet I) i Wspomaganie rozwoju. Tosia i przyjaciele (pakiet II). To pakiet programów do wczesnej terapii zaburzeń funkcji poznawczych i percepcyjno-motorycznych, wspomagania stymulacji wielozmysłowej oraz wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka.
€778

Beschreibung

Wspomaganie rozwoju PRO to:

 • wysokiej jakości tablet Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe
 • karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty
 • około 1000 interaktywnych ćwiczeń i 300 kart pracy do wydruku,
 • możliwość pracy z ćwiczeniami o różnych stopniach trudności,
 • różnorodne programy narzędziowe, np. Recytuję i śpiewam, Układanki,
 • rozbudowany system motywacji dzieci do samodzielnego wykonywania ćwiczeń,
 • możliwość pracy indywidualnej lub grupowej.

Produkt Wspomaganie rozwoju PRO rozwija konkretne sprawności w ramach poszczególnych działów:

 • poczucie sprawstwa,
 • percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 • percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo- ruchowa,
 • koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
 • grafomotoryka,
 • zabawy matematyczne,
 • przyroda,
 • stosunki przestrzenne,
 • myślenie,
 • sfera społeczna,
 • umiejętność koncentracji.

Pakiet odpowiada ogólnym zasadom i celom pracy dydaktycznej, rewalidacyjnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Program jest propozycją dla:

 • pedagogów specjalnych,
 • terapeutów,
 • nauczycieli przedszkola (dzieci młodsze)
 • logopedów,
 • rodziców,
 • jako narzędzie wspomagające wiele sfer oddziaływania terapeutycznego.

Z programu Wspomaganie rozwoju PRO mogą korzystać osoby chcące wspomóc efekty zajęć tradycyjnej specjalistycznej terapii, na którą uczęszcza ich dziecko, jak i osoby mające na uwadze uatrakcyjnienie prawidłowo przebiegającego procesu nauki i rozwoju ich podopiecznych.

Pakiet składa się z 6 części:

 • Cz. 1. – Z Tosią przez pory roku – WIOSNA
 • Cz. 2. – Z Tosią przez pory roku – LATO
 • Cz. 3. – Z Tosią przez pory roku – JESIEŃ
 • Cz. 4. – Z Tosią przez pory roku – ZIMA
 • Cz. 5. – Tosia i przyjaciele - DZIEŃ TOSI
 • Cz. 6. – Tosia i przyjaciele - W DOMU I NA PODWÓRKU

Proponowane ćwiczenia są jedynie sugestią metody prowadzenia zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

 

Co w komplecie

 • Pendrive, na którym zapisany jest program
 • Tablet Huawei, stanowiący wyposażenie dodatkowe (UWAGA: tablet do wykorzystania z dodatkowymi pomocami dydaktycznymi umieszczonymi na karcie MicroSD)
 • Karta MicroSD z 2000 dodatkowych plików do wykorzystania z tabletem lub wg uznania terapeuty (UWAGA: oprogramowanie „Wspomaganie rozwoju PRO działa na PC i komputerze z panelem dotykowym, natomiast na tablecie można używać wspomagająco: 5 kategorii dodatkowych pomocy dydaktycznych – zestaw zawiera 53 tytuły pomocy dydaktycznych, na które składają się setki kart pracy lub obrazków do druku, książki do oglądania i czytania, wiele godzin nagrań do wykorzystania na różnych zajęciach z dziećmi, a także 4 osobne aplikacje do zainstalowania na komputerze PC).

 

Zalety

 • spełnia cele dydaktyczne,
 • usprawnia funkcje poznawcze,
 • stanowi formę zabawy i motywuje do samodzielnego korzystania z komputera,
 • posiada treści programowe oparte na zagadnieniach bliskich dziecku,
 • ma zróżnicowaną, ciekawą, a jednocześnie prostą oprawę graficzną, ułatwiającą koncentrację w trakcie nauki,
 • ma opcję „skanowania” pozwalającą na korzystanie z programu dzieciom z problemami motorycznymi,
 • jest na bieżąco konsultowany i walidowany z adekwatną grupą odbiorców,
 • posiada szereg programów narzędziowych,
 • ma wbudowaną Aplikację Terapeuty, wspomagającą m. i. w zbieraniu i archiwizowaniu danych z poszczególnych etapów terapii,
 • może być zastosowany w pracy indywidulanej lub z grupą dzieci,
 • został wzbogacony o szereg pomocy dodatkowych, np. gry terapeutyczne, graficzne nagrody za uczestnictwo w zajęciach lub postępy, materiały zostały dobrane tak, by wszechstronnie stymulowały rozwój,
 • posiada także zadania i ćwiczenia przygotowujące do nauki czytania, pisania i liczenia,
 • wspiera realizację podstawy programowej edukacji przedszkolnej.

 

Wymagania systemowe

 • System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8.x/10 wersje 32bit i 64 bit
 • Pamięć RAM: 1 GB (dla systemu 32-bit) lub 2 GB (dla systemu 64-bit)
 • Procesor: 2,8 gigaherca (GHz)
 • Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
 • Karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki, Port USB 2.0
 • Wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player

 

Program współpracuje również z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.

Nośniki: pendrive, karta MicroSD