BrailleMate

Manufacturer: Freedom Scientific Blind
BrailleMate is a mobile Braille monitor produced in two models (with 20 and 40 symbols).It was projected first as a part of Pac Mate notepad but is also works as an independent Braille device. With a computer it is connected through USB port and with PAC Mate by putting into inner dock. Both models having navigation rings, double row of minibuttons, one to calling cursor and the other one to carrying out functions defined by a user have variable Braille hardness. Model with 20 symbols is the smallest Braille monitor which is excellent for travelling and lectures. Despite the fact of implementing in the version with 40 symbols of the newest technology: regulating of Braille hardness, double row of minibuttons, navigation rings it is definitely the cheapest from the hi-tech models with 20 and 40 symbols offered on the market.

Description

Braille Mate to stosunkowo niewielki, przenośny monitor brajlowski występujący  w dwóch wersjach – dwudziestoznakowej i czterdziestoznakowej.  Został zaprojektowany przede wszystkim jako część składowa notatnika PAC Mate, z którym łączy się poprzez wewnętrzną stację dokującą. Równie dobrze sprawuje się jednak we współpracy z komputerami, łącząc się z nimi poprzez port USB. Oba modele, dwudziestoznakowy i czterdziestoznakowy, posiadają kółka nawigacyjne, regulowaną twardość punktów brajlowskich (wysuwających się bolców),  przyciski przywoływania kursora i konfigurowalne przyciski funkcyjne.

Zalety

 •         Współpraca z PAC Mate,
 •         współpraca z komputerami,
 •         konfigurowalne przyciski funkcyjne,
 •         regulowana twardość punktów brajlowskich (wysuwających się bolców).

 

Specyfikacja techniczna

 •         Kółka nawigacyjne,
 •         przyciski przywoływania kursora,
 •         konfigurowalne przyciski funkcyjne,
 •         regulowana twardość punktów brajlowskich,
 •         wewnętrzna stacja dokująca (do współpracy z Pac Mate),
 •         port mini USB,
 •         Braille Mate 20-znakowy:

o   wymiary 12,2 x 27,9 x 3,8 cm,

o   waga 0,79 kg.

 •         Braille Mate 40-znakowy:

o   wymiary 12,2 x 31,7 x 3,8 cm,

o   waga 0,99 kg.

 

Opcje

 •         Braille Mate 20,
 •         Braille Mate 40.

 

W komplecie

 •         Braille Mate 20-znakowy (opcjonalnie),
 •         Braille Mate 40-znakowy (opcjonalnie),
 •         długi przewód mini USB,
 •         krótki przewód mini USB,
 •         instrukcja obsługi.