☎ (+48) 22 510 10 90

FineReader

Manufacturer: ABBYY Software House
Definitely the best programme on the market identifying print. Moreover it is edited In such a way that the blind can use it with ease.

Description

Program ABBYY FineReader 14 unowocześnia sposób pracy z dokumentami papierowymi i plikami PDF sprawiając, że zawarte w nich informacje stają się dostępne do edycji, wielokrotnego użycia i wspólnego użytkowania.

Skanowanie i wysokiej jakości profesjonalne OCR

Kompleksowa edycja zeskanowanych i cyfrowych plików PDF

 • Edytowanie tekstu i modyfikowanie obrazu – pliki ze skanów są tak samo łatwe w edycji, jak dokumenty PDF tworzone cyfrowo;
 • Pobieranie tekstu i tabel bez utraty oryginalnego formatowania - dzięki precyzyjnej technologii OCR kopiowane teksty i tabele zachowują czcionki i układ, nawet w przypadku starych  i niskiej jakości skanów;
 • Zarządzanie metadanymi – dodawanie, zamienianie i usuwanie właściwości dokumentów w celu ich uporządkowania;
 • Porządkowanie stron;
 • Wypełnianie interaktywnych formularzy i kwestionariuszy PDF;
 • wygodny interfejs dostosowany do wykonywanego zadania: czytania, komentowania, edytowania, itd;
 • tworzenie i edytowanie zakładek usprawniających przeszukiwanych dokumentów;
 • opisywanie, komentowanie za pomocą znaczników i narzędzi do rysownia – możliwość dodania komentarzy i sortowania ich według autora, daty lub stanu;
 • ochrona i udostępnianie – wymazywanie poufnych informacji, usuwanie ukrytych danych, kontrolowanie dostępu i podpisywanie cyfrowe;
 • tworzenie dokumentów PDF z prawie wszystkich typów plików – skanów, obrazów, dokumentów Microsoft® i innych;

Zaawansowane opcje konwersji

 • usprawniony i przyspieszony proces digitalizacji;
 • dokładność rozpoznawania treści, układu i struktury dokumentów na poziomie 99,8%;
 • tworzenie doskonałych cyfrowych dokumentów nawet ze skanów o niskiej jakości - program ABBYY FineReader 14 stosując optymalne algorytmy wstępnego przetwarzania obrazu, zapewnia doskonałą jakość konwersji;
 • przygotowanie plików PDF do archiwizacji cyfrowej – zamienianie zeskanowanych dokumentów w przeszukiwalne pliki PDF, zmniejszanie plików za pomocą konwersji (do N razy mniejszy rozmiar), poprawa wizualnej jakości;
 • możliwość długoterminowego przechowywania plików elektronicznych dzięki obsłudze formatu PDF/A.
 

Najważniejsze cechy

Najważniejsze cechy:

 • najnowsza technologia rozpoznawania dokumentów (Adaptive Document Recognition Technology), która traktuje dokumenty jako całość, co powoduje, że są one przekształcane z większą niż do tej pory dokładnością,
 • elementy tekstu rozpoczynające się na http://, ftp://, file:// lub mailto są rozpoznawane przez program FineReader jako hiperłącza i odtwarzane podczas zapisywania pliku Microsoft Word, PDF i HTML jako w pełni funkcjonalne łącza,
 • dokładnie są odtwarzane nagłówki i stopki, numery stron, tytuły, przypisy i listy,
 • rozpoznaje różne formaty obrazu, m.in.: bitmap (bmp, dib, rle), dcx, jpg (jpg, jpeg), tiff (tif, tiff), pcx, png,
 • program umożliwia zapisywanie zeskanowanych obrazów w formatach takich jak: bmp (dib, rle), jpg (jpg, jpeg), tiff (tif, tiff), png, jpeg 2000 (jp2, j2k),
 • zeskanowany i rozpoznany dokument można zapisać w formatach: RTF, TXT, DOC, XLS, HTML, PDF.