Porusz Umysł Plus

Manufacturer: LK Avalon
Program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.
€18

Description

Co to jest?

Program powstał z myślą o zastosowaniu go jako pomocy w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jest w szczególności przydatny w przypadkach:

-dzieci z dezintegracją sensoryczną - brak współdziałania wszystkich systemów zmysłowych, powodujący trudności szkolne deficyty, frustracje, brak równowagi emocjonalnej, brak motywacji do nauki -dzieci z dysleksją -dzieci nadpobudliwie psychoruchowo -dzieci z problemami ruchowymi oraz koordynacja wzrokowo-ruchową -dzieci zdolne mogą dzięki programowi PORUSZ UMYSŁ przyspieszyć tempo nauki -dorośli uczący się również rozwijają dzięki programowi swoje umiejętności w zakresie szybszego uczenia się, logicznego myślenia, trwałych procesów pamięci.

Sposób konstrukcji programu zapewnia duży stopień uniwersalności zastosowania.

Dzięki temu programu można używać zarówno w domu jak i w placówkach pedagogicznych. W domu dziecko bez trudu poradzi sobie z obsługą programu, a współpraca rodzica, czy opiekuna sprowadzi się do pomocy w trudniejszych ćwiczeniach. W szkołach rolę opiekuna przejmuje nauczyciel, mogący jednocześnie pracować z całą grupą uczniów.

Realizacja ćwiczeń w programie PORUSZ UMYSŁ to trening zmysłowy, logicznego myślenia, pamięci, słowotwórczy.

Program Porusz Umysł składa się z dwóch sekcji: nauka i zabawa, z możliwością wyboru poziomu z 3 dostępnych. Sekcja „zabawa” zawiera kilka kategorii ćwiczeń (wzrokowo-ruchowe - 14 rodzajów, pamięciowo-logiczne - 11 rodzajów, językowe - 9  rodzajów, ruchowe - 9 rodzajów).

Co w komplecie

W skład programu wchodzą:

- ćwiczenia językowe,

- ćwiczenia matematyczno-pamięciowe,

- ćwiczenia wzrokowo-słuchowe.

Edycja PLUS została wzbogacona o 20 zeszytów ćwiczeń opracowanych przez Mgr Dorotę Rudzińską-Friedel, pedagoga i terapeutę, autorkę merytoryczną edukacyjnych programów komputerowych Porusz Umysł oraz Progres.

Ćwiczenia stanowią doskonałe rozwinięcie i uzupełnienie zadań zawartych w tych programach.

Zalety

Zadania wpływają na:

-koncentrację uwagi

-koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową

-spostrzegawczość

-różnicowanie

-analizę i syntezę wzrokowo-słuchową

-procesy logicznego myślenia

-szybkość reakcji na bodźce

-procesy pamięci

-czytanie, pisanie

-liczenie - myślenie matematyczne

-kształtowanie wyobraźni

-procesy słowotwórcze

-rozumienie słyszanego tekstu

-rozumienie czytanego samodzielnie tekstu

Wymagania systemowe

Z programu można korzystać na komputerach typu PC z procesorem Pentium 200 MHz, systemem Windows 95, 98, ME, XP, NT, 2000. Vista, 7, 8.