☎ (+48) 22 510 10 90

Porusz Umysł Plus Ćwiczenia językowe

Manufacturer: LK Avalon
Program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.
€11

Description

Co to jest?

Program powstał z myślą o zastosowaniu go jako pomocy w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Jest w szczególności przydatny w przypadkach:

-dzieci z dezintegracją sensoryczną - brak współdziałania wszystkich systemów zmysłowych, powodujący trudności szkolne deficyty, frustracje, brak równowagi emocjonalnej, brak motywacji do nauki -dzieci z dysleksją -dzieci nadpobudliwie psychoruchowo -dzieci z problemami ruchowymi oraz koordynacja wzrokowo-ruchową -dzieci zdolne mogą dzięki programowi PORUSZ UMYSŁ przyspieszyć tempo nauki -dorośli uczący się również rozwijają dzięki programowi swoje umiejętności w zakresie szybszego uczenia się, logicznego myślenia, trwałych procesów pamięci.

Sposób konstrukcji programu zapewnia duży stopień uniwersalności zastosowania.

Dzięki temu programu można używać zarówno w domu jak i w placówkach pedagogicznych. W domu dziecko bez trudu poradzi sobie z obsługą programu, a współpraca rodzica, czy opiekuna sprowadzi się do pomocy w trudniejszych ćwiczeniach. W szkołach  rolę opiekuna przejmuje nauczyciel, mogący jednocześnie pracować z całą grupą uczniów.

Realizacja ćwiczeń w programie PORUSZ UMYSŁ to trening zmysłowy, logicznego myślenia, pamięci, słowotwórczy.

Zadania wpływają na:

-koncentrację uwagi

-koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową

-spostrzegawczość

-różnicowanie

-analizę i syntezę wzrokowo-słuchową

-procesy logicznego myślenia

-szybkość reakcji na bodźce

-procesy pamięci

-czytanie, pisanie

-liczenie - myślenie matematyczne

-kształtowanie wyobraźni

-procesy słowotwórcze

-rozumienie słyszanego tekstu

-rozumienie czytanego samodzielnie tekstu

Jako edycja PLUS, zawiera dodatkowo zbiór zeszytów ćwiczeń opracowanych przez mgr Dorotę Rudzińską-Friedel (pedagog i terapeuta, autorka merytoryczna edukacyjnych programów komputerowych Porusz Umysł oraz Progres).

Do programu wykorzystano techniki pracy terapeutycznej oparte na metodach m.in. sensorycznej integracji, kinezjologii edukacyjnej Dennisona, metody 18 struktur wyrazowych itd.

Zalety

Ćwiczenia językowe kształtują i rozwijają:

- umiejętność czytania

- rozumienie słyszanego i czytanego tekstu

- prawidłową wymowę

- umiejętność budowania zdań

- zasób znanych słów i zwrotów

- znajomość części mowy

- znajomość wyrazów przeciwstawnych

- koncentrację i spostrzegawczość

- pamięć

- sprawność fizyczną

Wymagania systemowe

Z programu można korzystać na komputerach typu PC z procesorem Pentium 200 MHz, systemem Windows 95, 98, ME, XP, NT, 2000. Vista, 7, 8.