☎ (+48) 22 510 10 90

Dotykownik - atlas wypukłej grafiki, zbiór rycin brajlowskich i transparentnych

„Dotykownik” to wyjątkowy, czterotomowy album, zawierający około 300 dotykowych rycin. Prezentujemy w nim wszystkie opracowane i wydrukowane przez firmę Altix dotykowe rysunki i mapy.
1107 PLN

Opis

„Dotykownik” to wyjątkowy, czterotomowy album, zawierający około 300 dotykowych rycin. Prezentujemy w nim wszystkie opracowane i wydrukowane przez firmę Altix dotykowe rysunki i mapy. Zamieszczone w „Dotykowniku” wypukłe ryciny pochodzą z publikacji wydanych przez Fundację Szansa dla Niewidomych: z atlasu „100 najpiękniejszych miejsc w Polsce” „Gdańsk dla wszystkich”, „Dwór Artusa”, „Park Etnograficzny w Olsztynku”, „Poznań pod palcami”, „Lubuskie na wyciągnięcie ręki”, „Dotknij Wrocławia”, „Dotknij pięknej Opolszczyzny”, „Tyfloprzewodnik po zamojskim ZOO”, „Lubelskie smaki i smaczki”, „Wszystko o województwie podlaskim”, „Multikulturowe Podlasie”, „Smak na koniuszkach palców”, „Sportowe rewelacje dla niewidomych”, a także z atlasów tematycznych. Ryciny z poszczególnych publikacji znajdują się w osobnych rozdziałach „Dotykownika” i są poprzedzone informacjami oraz cytatami z publikacji, z których pochodzą. "Dotykownik” zawiera niemal 300 interesujących, transparentnych (powiększony czarny druk i druk brajlowski) rycin dotykowych, wydrukowanych na wysokiej jakości papierze brajlowskim, prezentujących m.in. najważniejsze zabytki różnych regionów Polski, udomowione, dzikie i prehistoryczne zwierzęta, dawne i obecne środki komunikacji. Dzięki zaprezentowaniu skali, której oznaczenie znajduje się w prawym, dolnym rogu rycin, możliwe jest wyobrażenie sobie oryginalnych rozmiarów przedstawianych obiektów. Ryciny z powodzeniem mogą służyć jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli pragnących uatrakcyjnić lekcje z niewidomymi uczniami, jak też dla rodzin osób niewidomych. „Dotykownik” stanowi znakomite narzędzie, zachęcające do poznawania świata zmysłem dotyku.

Zalety

  •         300 dotykowych rycin z brajlowskimi opisami – zabytki, krajobrazy, mapy, zwierzęta, pojazdy,
  •         możliwość poznania polskich regionów i miast,
  •         nieoceniona pomoc w procesie edukacyjnym dzieci niewidomych,
  •         informacja na temat skali każdego z obiektów znajdujących się na rycinach.

 

W komplecie

4-tomowy album z 300 rycinami dotykowymi.