☎ (+48) 22 510 10 90

Oznaczenia poziome

Sortuj po
Wyświetl na stronie

Ścieżki naprowadzające (linie naprowadzające) – wypukłe oznakowania podłoża

Oferujemy naszym Klientom wykonanie wypukłych elementów stanowiących oznakowanie dowolnego podłoża, wyczuwalnych pod stopami i białą laską, ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym w nieznanym otoczeniu.

Pola uwagi – wypukłe oznakowania informacyjne

Oferujemy naszym Klientom wykonanie na poziomych powierzchniach wypukłych oznakowań informacyjnych, zwanych polami uwagi, ułatwiających osobom niewidomym orientację przestrzenną.

Linie naprowadzające

Linie naprowadzające służą do prowadzenia pieszych uczestników ruchu pomiędzy kluczowymi punktami obiektu, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących.

Pasy ostrzegawcze

Pasy ostrzegawcze to wąskie, podłużne pola uwagi, którymi oznacza się miejsca potencjalnego zagrożenia takie jak: krawędź schodów, peronu, czy przejście dla pieszych. Wzbudzają czujność pieszych uczestników ruchu, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących

Pola uwagi

Pola uwagi stosowane są na skrzyżowaniach linii naprowadzających. Informują niewidzących i niedowidzących o rozgałęzieniu lub zmianie kierunku ścieżki.
Zapytaj o cenę