Oznaczenia poziome

Oznaczenia poziome to rozwiązania dla osób niewidomych przeznaczone do orientowania się w przestrzeni otwartej. Oznaczenia te mogą mieć funkcje naprowadzające lub ostrzegawcze.

Osoby niewidome poruszają się w nieznanej im przestrzeni wykorzystując dedykowane im białe laski, które poniekąd stają się przedłużeniem ręki, pozwalając wyczuć przeszkodę, nierówności i inne utrudnienia w ruchu. Korzystanie z białej laski nie jest tak proste, jak mogłoby się to wydawać widzącym. Jak wszystkie inne czynności wymaga umiejętności i wprawy. Poza tym nie zawsze w pełni się sprowadza. Jak na przykład na hali wielkiego lotniska utrzymać prosty kierunek ruchu, który zaprowadzi nas do oczekiwanego celu? Rozwiązaniami, które bardzo ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym, są stosowane coraz częściej oznaczenia poziome.

Sortuj po
Wyświetl na stronie

T-Joy – dotykowo-dźwiękowe płytki chodnikowe dla osób niewidomych i niedowidzących

T-Walk to dotykowo-dźwiękowe płytki chodnikowe z reliefowymi oznakowaniami dla osób niewidomych i niedowidzących. Wraz ze specjalnymi znacznikami dźwiękowymi i aplikacją T-Go na smartfony tworzą inteligentne ścieżki naprowadzające.
Zapytaj o cenę

T-Walk – dotykowo-dźwiękowe płytki chodnikowe dla osób niewidomych i niedowidzących

T-Walk to dotykowo-dźwiękowe płytki chodnikowe z reliefowymi oznakowaniami dla osób niewidomych i niedowidzących. Wraz ze specjalnymi, elektronicznymi znacznikami dźwiękowymi tworzą inteligentne ścieżki naprowadzające.
Zapytaj o cenę

Linie naprowadzające (pojedyncze elementy)

Linie naprowadzające to pojedyncze linie, wykonane z metalu lub plastiku, które są montowane na trzpienie lub naklejone do podłoża. Mogą być wykonane z pojedynczych wypukłych elementów lub gotowych płyt wytworzonych z gumy, poliuretanu, betonu, kamienia i innych materiałów. Ich wspólnym celem jest utworzenie wyczuwalnej dla niewidomego ścieżki, wzdłuż której może on prowadzić białą laskę. Ścieżki powinny kierować ku określonym ważnym celom w danym otoczeniu, na przykład do kas czy peronów na dworcu, lub restauracji czy recepcji w hotelu. Ważnym zastosowaniem ścieżek naprowadzających jest oznaczenie dróg ewakuacyjnych.
Zapytaj o cenę

Ścieżki naprowadzające (płyty)

Oferujemy naszym Klientom wykonanie wypukłych elementów, linii naprowadzających, stanowiących oznakowanie dowolnego podłoża, ułatwiających osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się między kluczowymi punktami przestrzeni lub obiektu, wyczuwalnych pod stopami, czytelnych dla dotknięć białą laską, czytelnych także dla osób niedowidzących dzięki zastosowaniu koloru. Mogą być wykonane z pojedynczych wypukłych elementów lub gotowych płyt wytworzonych z gumy, poliuretanu, betonu, kamienia i innych materiałów. Ich wspólnym celem jest utworzenie wyczuwalnej dla niewidomego ścieżki, wzdłuż której może on prowadzić białą laskę. Ścieżki powinny kierować ku określonym ważnym celom w danym otoczeniu, na przykład do kas czy peronów na dworcu, lub restauracji czy recepcji w hotelu. Ważnym zastosowaniem ścieżek naprowadzających jest oznaczenie dróg ewakuacyjnych.
Zapytaj o cenę

Pola uwagi (płyty)

Oferujemy naszym Klientom wykonanie na poziomych powierzchniach wypukłych oznakowań informacyjnych, zwanych polami uwagi, ułatwiających osobom niewidomym orientację przestrzenną. Pola uwagi to zazwyczaj kwadratowe pola złożone z pojedynczych, naklejanych lub montowanych na trzpienie wypukłych pinezek, bądź całych gotowych płyt z tworzywa sztucznego lub kamienia. Ich celem jest pomoc w orientacji przestrzennej poprzez zwrócenie uwagi osoby niewidomej. Mogą komunikować rozgałęzienia ścieżek komunikacyjnych, ich zakończenia, bliskość schodów, dodatkowych oznaczeń lub na przykład wind.
Zapytaj o cenę

Pola uwagi (pinezki)

Oferujemy naszym Klientom wykonanie na poziomych powierzchniach wypukłych oznakowań informacyjnych, zwanych polami uwagi, ułatwiających osobom niewidomym orientację przestrzenną. Pola uwagi to zazwyczaj kwadratowe pola złożone z pojedynczych, naklejanych lub montowanych na trzpienie wypukłych pinezek, bądź całych gotowych płyt z tworzywa sztucznego lub kamienia. Ich celem jest pomoc w orientacji przestrzennej poprzez zwrócenie uwagi osoby niewidomej. Mogą komunikować rozgałęzienia ścieżek komunikacyjnych, ich zakończenia, bliskość schodów, dodatkowych oznaczeń lub na przykład wind.
Zapytaj o cenę