Boardmaker - oprogramowanie do komunikacji alternatywnej

Boardmaker to program służący do tworzenia książek komunikacyjnych, planów dnia, tablic, kart pracy i wszystkiego, co wspomaga komunikację alternatywną. Program wspiera pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwia nawiązywanie komunikacji z osobami niemówiącymi oraz rozwijanie u nich umiejętności czytania i pisania, a także posługiwania się symbolami.
€333

Descriere

Boardmaker to program służący do tworzenia książek komunikacyjnych,  planów dnia, tablic, kart pracy i wszystkiego, co wspomaga komunikację alternatywną. Program wspiera pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwia nawiązywanie komunikacji z osobami niemówiącymi oraz rozwijanie u nich umiejętności czytania i pisania, a także posługiwania się symbolami. Program Boardmaker jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i wychowawców uczniów wymagających specjalnego rodzaju pomocy w edukacji, rozwoju osobowości i budowaniu więzi społecznych. Program zapewnia komunikację alternatywną z osobami, u których występują problemy z mówieniem, z osobami autystycznymi i niemówiącymi. Broadmaker wspomaga ponadto naukę czytania u małych dzieci i naukę języka u osób w różnym wieku. Program oferuje m.in. 4,5 tys. czarno-białych i kolorowych symboli PCS (Picture Communication Symbols), a także możliwość tworzenia i dodawania do bazy własnych symboli. Symbole znajdujące się w bazie programu Broadmaker zostały sklasyfikowane w bibliotekach, zawierających symbole charakterystyczne dla danego kraju i kręgu kulturowego. Na Boardmaker składają się też graficzne komórki, które można dowolnie ze sobą zestawiać i przygotowywać w ten sposób plansze. Do plansz można dodawać tekst, pod który automatycznie jest podstawiany odpowiedni symbol, umieszczany nad tekstem. Symbole, komórki i całe plansze programu można dostosowywać do preferencji konkretnego ucznia lub też do wymogów zajęć, poprzez zmianę kolorów, tła oraz stopnia przezroczystości tych elementów. Wygląd i wielkość symboli podlega modyfikacji w zależności od możliwości percepcyjnych i manualnych użytkowników. Plansze przygotowane przy pomocy Boardmaker można eksportować lub drukować.

Zalety

  •         Możliwość komunikacji alternatywnej w oparciu o symbole zrozumiałe dla użytkowników danego kraju czy kręgu kulturowego,
  •         możliwość szybkiego przetwarzania wierszy i opowiadań na wersje wizualne, symboliczne.
  •         możliwość dodawania do bibliotek własnych grafik i zdjęć,
  •         narzędzie rysowania,
  •         opcja zmiany rozmiaru grafiki lub zdjęcia z aparatu cyfrowego,
  •         możliwość tworzenia od podstaw własnych plansz.

 

Wymagania systemowe

  •         Windows XP, Vista, 7, 8, 10  - wersje 32- i 64-bitowa
  •         pamięć RAM minimum 512 MB,
  •         dysk twardy z minimum 1 GB wolnej przestrzeni,
  •         napęd DVD.