Boardmaker & Speaking Dynamically Pro - oprogramowanie do komunikacji alternatywnej

Boardmaker & Speaking Dynamically Pro to program służący do tworzenia książek komunikacyjnych, planów dnia, tablic, kart pracy i wszystkiego, co wspomaga komunikację alternatywną. Program wspiera pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwia nawiązywanie komunikacji z osobami niemówiącymi oraz rozwijanie u nich umiejętności czytania i pisania, a także posługiwania się symbolami.
€689

Descriere

Boardmaker & Speaking Dynamically Pro to program służący do tworzenia książek komunikacyjnych,  planów dnia, tablic, kart pracy i wszystkiego, co wspomaga komunikację alternatywną. Program wspiera pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwia nawiązywanie komunikacji z osobami niemówiącymi oraz rozwijanie u nich umiejętności czytania i pisania, a także posługiwania się symbolami. Program Boardmaker & Speaking Dynamically Pro jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i wychowawców uczniów wymagających specjalnego rodzaju pomocy w edukacji, rozwoju osobowości i budowaniu więzi społecznych. Program zapewnia komunikację alternatywną z osobami, u których występują problemy z mówieniem, z osobami autystycznymi i niemówiącymi. Boardmaker & Speaking Dynamically Pro wspomaga ponadto naukę czytania u małych dzieci i naukę języka u osób w różnym wieku. Program oferuje m.in. 4,5 tys. czarno-białych i kolorowych symboli PCS (Picture Communication Symbols), a także możliwość tworzenia i dodawania do bazy własnych symboli, w tym symboli mówionych. Symbole znajdujące się w bazie programu Boardmaker zostały sklasyfikowane w bibliotekach zawierających symbole charakterystyczne dla danego kraju i kręgu kulturowego. Program współpracuje z syntezatorem mowy udźwiękawiającym symbole, plansze, tablice, książki, itp., umożliwiając ponadto nagrywanie własnych komunikatów przy pomocy mikrofonu. Jako że aplikacja Speaking Dynamically Pro współpracuje z programem Boardmaker, istnieje możliwość wykorzystania wszystkich plansz utworzonych przy pomocy standardowej wersji programu i dodanie do nich mówionego opisu, właśnie przy użyciu aplikacji Speaking Dynamically Pro. Symbole, komórki i całe plansze programu można dostosowywać do preferencji konkretnego ucznia lub też do wymogów zajęć, poprzez zmianę kolorów, tła oraz stopnia przezroczystości tych elementów, a także ich udźwiękowienia. Wygląd i wielkość symboli podlega modyfikacji w zależności od możliwości percepcyjnych i manualnych użytkowników. Plansze przygotowane przy pomocy Boardmaker & Speaking Dynamically Pro można eksportować lub drukować. Program zawiera ponadto narzędzia umożliwiające naukę zasad konstruowania wypowiedzi i zdań. Z jego pomocą osoba niepełnosprawna może uzyskać dostęp do wielu funkcji komputera, wśród których są m.in.  korzystanie z internetu, drukowanie, otwieranie programów itp. Boardmaker & Speaking Dynamically Pro zawiera bardzo przydatną wirtualną klawiaturę, przeznaczoną dla osób, które nie są w stanie obsługiwać tradycyjnej klawiatury. Program umożliwia także dostosowywanie metod dostępu do komputera do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do wyboru są: ekran dotykowy, włącznik, klawiatura wirtualna, joystick itp.

Zalety

  •         Możliwość komunikacji alternatywnej w oparciu o symbole zrozumiałe dla użytkowników danego kraju czy kręgu kulturowego,
  •         możliwość szybkiego przetwarzania wierszy i opowiadań na wersje wizualne, symboliczne,
  •         możliwość dodawania do bibliotek własnych grafik i zdjęć,
  •         narzędzie rysowania,
  •         opcja zmiany rozmiaru grafiki lub zdjęcia z aparatu cyfrowego,
  •         możliwość tworzenia od podstaw własnych plansz.

 

Wymagania systemowe

  •         Windows XP, Vista, 7, 8, 10  - wersje 32- i 64-bitowa,
  •         pamięć RAM minimum 512 MB,
  •         dysk twardy z minimum 1 GB wolnej przestrzeni,
  •         napęd DVD.