Tablica świetlno- dźwiękowa

Urządzenie to integruje odczuwanie dźwięku i światła. Odmienne barwne wzory powstają przy różnych częstotliwościach dźwięku. Tablice umożliwiają dawkowanie oraz łączenie wrażeń wzrokowychi słuchowych w sposób całkowicie od siebie zależny. Tablica wyposażona jest w radio z CD i MP3 oraz dwa bezprzewodowe mikrofony. Urządzenie posiada szczególną wartość terapeutyczną i nadaje się dla osób o wszystkich stopniach upośledzenia.
€1156

Descriere

Urządzenie to integruje odczuwanie dźwięku i światła. Odmienne barwne wzory powstają przy różnych częstotliwościach dźwięku. Tablice umożliwiają dawkowanie oraz łączenie wrażeń wzrokowychi słuchowych w sposób całkowicie od siebie zależny. Tablica wyposażona jest w radio z CD i MP3 oraz dwa bezprzewodowe mikrofony. Urządzenie posiada szczególną wartość terapeutyczną i nadaje się dla osób o wszystkich stopniach upośledzenia.