☎ (+48) 22 510 10 90

Tactile paving

Sort by
Display per page

Square indicators

A square area for warning or indicating a point or interest that completes the guiding paths.

Ścieżki naprowadzające (linie naprowadzające) – wypukłe oznakowania podłoża

Oferujemy naszym Klientom wykonanie wypukłych elementów stanowiących oznakowanie dowolnego podłoża, wyczuwalnych pod stopami i białą laską, ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym w nieznanym otoczeniu.

Linie naprowadzające

Linie naprowadzające służą do prowadzenia pieszych uczestników ruchu pomiędzy kluczowymi punktami obiektu, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących.

Pasy ostrzegawcze

Pasy ostrzegawcze to wąskie, podłużne pola uwagi, którymi oznacza się miejsca potencjalnego zagrożenia takie jak: krawędź schodów, peronu, czy przejście dla pieszych. Wzbudzają czujność pieszych uczestników ruchu, w szczególności osób niewidomych i niedowidzących

Pola uwagi

Pola uwagi stosowane są na skrzyżowaniach linii naprowadzających. Informują niewidzących i niedowidzących o rozgałęzieniu lub zmianie kierunku ścieżki.
products.callforprice