Terminale informacyjne

Producător: Altix sp. z o.o.
Terminale informacyjne przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących to rozbudowane, udźwiękowione urządzenia elektroniczne, wyposażone w elementy dotykowe i brajlowskie napisy. Terminale służą do przekazywania informacji w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości osób z dysfunkcjami wzroku.

Descriere

Terminale informacyjne przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących to rozbudowane, udźwiękowione urządzenia elektroniczne, wyposażone w elementy dotykowe i brajlowskie napisy. Terminale  służą do przekazywania informacji w sposób uwzględniający potrzeby i możliwości osób z dysfunkcjami wzroku. Rodzajów terminali informacyjnych może być tyle, ile inwencji i wyobraźni mają ich projektanci i użytkownicy. Jeszcze do niedawna korzystano z prostych terminali z zastosowaniem jednego urządzenia i jednego typu informacji. Dziś terminale informacyjne są  systemami bardzo rozbudowanymi, wielofunkcyjnymi. Na tej podstawie wprowadzono klasyfikację terminali na proste i multimedialne. Te ostatnie są w istocie interaktywnymi bazami informacji, umożliwiającymi dokonywanie zaawansowanych wyborów.  W naszej ofercie znajdują się wszystkie typy terminali informacyjnych, zarówno najprostsze, jak i najbardziej złożone.  Projektujemy je zgodnie z wymaganiami i oczekiwaniami klientów. Podjęcie decyzji o wyborze typu terminala będzie z pewnością łatwiejsze po zapoznaniu się z konkretami. Przykładem dosyć prostego rozwiązania jest udźwiękowiony system Step-Hear, który potrafi wypowiadać trzy komunikaty i porozumiewa się z własnym pilotem. Podobny do niego Soundbox umożliwia nagranie do 5 komunikatów.

Na pierwszym zdjęciu prezentujemy rozbudowany terminal, zaprojektowany i wykonany przez nas dla warszawskiego zoo. Jest udźwiękowiony i dostępny dotykowo, dzięki zastosowaniu wypukłego planu sytuacyjnego. Osoby  niewidome mogą zapoznawać się z układem ścieżek i miejsc przebywania  zwierząt. Dobrze widoczne są wejścia i wyjścia z zoo, toalety, punkty gastronomiczne, plac zabaw dla dzieci, zabudowania itp. Terminal jest wyposażony w dotykowe czujniki, zbliżenie dłoni do planszy powoduje odczytywanie głosowych komunikatów przypisanych do wybranych miejsc. Ten model terminala nie jest wyposażony w system bezprzewodowej komunikacji, tak więc nie posiada funkcji informowania o jego lokalizacji. Wypukły plan jest wykonany w technice naklejania na planszę kolejnych plastikowych warstw. Wszystkie elementy terminala, włączając w to czujniki, są opisane w brajlu. W dolnej części urządzenia została umieszczona legenda.

Terminal zaprezentowany na drugim zdjęciu został zamontowany w opolskim zoo. Jego konstrukcja i struktura są podobne do terminala warszawskiego, z tą różnicą, że zamiast czujników dotykowych wyposażono go w wymagające wciśnięcia klawisze, odporne na zniszczenie.

Oba wymienione terminale wymagają zasilania energią elektryczną, ale projektujemy także i wykonujemy systemy zasilane przy pomocy baterii lub akumulatorów lub też wyposażone w ogniwa słoneczne. Umożliwiają to np. terminale typu Step-Hear.

Cena każdego terminala jest ustalana indywidualnie.

Przykładowe ceny:

 •         Terminal informacyjny „Plan warszawskiego zoo”: 15 500 zł
 •         Terminal informacyjny „Plan opolskiego zoo”: 14 600 zł.

 

Zalety

 •         Funkcje informacyjne istotne z punktu widzenia osób niewidomych i niedowidzących,
 •         wykonanie z zastosowaniem różnego rodzaju technik,
 •         możliwość zastosowania systemów Step-Hear lub Soundbox,
 •         możliwość zastosowania dotykowych czujników,
 •         dotykowe elementy wypukłe,
 •         brajlowskie napisy,
 •         udźwiękowienie,
 •         wygodne przyciski,
 •         zróżnicowane rodzaje zasilania – energia elektryczna z gniazdka, baterie, akumulatory, ogniwa słoneczne,
 •         realizacja według projektu klienta,
 •         wysoka jakość i estetyka wykonania.