☎ (+48) 22 510 10 90

Dotknij Wrocławia - przewodnik turystyczny po Starówce we Wrocławiu

Производитель: Fundacja Szansa dla Niewidomych
Przewodnik jest relacją ze spaceru dookoła najstarszej części tego miasta.

Описание

Razem z autorem i jego przyjaciółmi zwiedzamy najciekawsze zabytki znajdujące się na ich trasie. Najważniejsze miejsca i atrakcje zostały przedstawione na wypukłych rycinach.

Publikacja składa się 2 tomów w druku transparentnym, zawierających 15 rycin i wersji CD Audio.