„Profesjonalne zarządzanie dostępnością”

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia z zakresu wdrażania dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej w Państwa instytucji. Szkolenie jest adresowane do koordynatorów dostępności, pracowników urzędów, instytucji kultury, uczelni i szkół, firm i obiektów sportowych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy mają styczność z osobami z niepełnosprawnością lub chcieliby wzbogacić swoją wiedzę na temat dostępności.

Описание

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia z zakresu wdrażania  dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno - informacyjnej w Państwa instytucji. Szkolenie jest adresowane do koordynatorów dostępności, pracowników urzędów, instytucji kultury, uczelni i szkół, firm i obiektów sportowych, organizacji pozarządowych oraz wszystkich, którzy mają styczność  z osobami z  niepełnosprawnością lub chcieliby wzbogacić swoją wiedzę na temat dostępności.

Czas trwania

 • 8 godzin lekcyjnych

Ilość uczestników w grupie

 • 20 osób

Zapraszamy do kontaktu !

Koordynator szkolenia: Joanna Bursa

e-mail: Joanna.bursa@altix.pl

tel: 532 454 731

Cele i korzyści

 • Zapoznanie się z problematyką dotyczącą barier dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, uwrażliwienie na specjalne potrzeby różnych grup użytkowników,
 • przyswojenie kompetencji służących realizacji wymogów dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w świetle przepisów ustawy z dn. 19.07.2019 r.
 • zapoznanie się z koncepcją projektowania uniwersalnego i jego głównych zasad,
 • uświadomienie korzyści wynikających z audytowania i dbałości o dostępność obiektów (architektoniczną, cyfrową, informacyjno  - komunikacyjną).
 • poznanie technologii wspomagających i zasad projektowania uniwersalnego.

 

Program szkolenia

1. Dostępność:

 • definicja dostępności,
 • dostępność wynikająca z przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • definicje dostępności, dyskryminacji, niepełnosprawności, projektowania uniwersalnego.

2. Beneficjenci dostępności:

 • charakterystyka grup osób ze szczególnymi potrzebami,
 • rodzaje niepełnosprawności i ich funkcjonalne następstwa,
 • szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, przewlekle chorych,
 • funkcjonowanie w przestrzeni społecznej, edukacyjnej i zawodowej,
 • bariery, na które napotykają osoby ze szczególnymi potrzebami.

3. Wdrażanie dostępności:

 • dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno – komunikacyjna,
 • wdrażanie zasad projektowania uniwersalnego,
 • dostosowanie architektoniczne obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
 • rozwiązania umożliwiające dostępność obiektów dla osób z niepełnosprawnością sensoryczną.
 • audyt i dostosowanie strony internetowej, aplikacji oraz dokumentów,
 • zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej.  

4. Profesjonalna obsługa:

 • jak profesjonalnie obsłużyć osobę ze szczególnymi potrzebami,
 • savoire vivre wobec osób z niepełnosprawnością.

5. Nowoczesne technologie umożliwiające dostępność dla osób z niepełnosprawnością.

 • Rozwiązania przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, z obniżoną sprawnością ruchową, osób głuchych i słabosłyszących.

Termin i forma zajęć

Szkolenie on-line, na platformie internetowej prowadzone w formie wykładu i prezentacji, z możliwością dyskusji, zadawania pytań.

Data:

 • 02.03.2021r.

Organizator szkolenia

Fundacja Szansa dla Niewidomych działa w środowisku osób z niepełnosprawnością od 1992 roku. Podejmowane przez Fundację działania są niezwykle różnorodne i mają na celu pomoc oraz aktywizację osób z dysfunkcją wzroku, a także przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Fundacja promuje idee nowoczesnej rehabilitacji, która jest kluczem do samodzielności. Swym zasięgiem obejmuje 16 województw i zorganizowała sieć biur we wszystkich wojewódzkich stolicach, gdzie współpracujący z nią eksperci zajmują się profesjonalnym doradztwem dla osób z dysfunkcją wzroku. Organizują szkolenia komputerowe, warsztaty i kursy z rehabilitacji, wydarzenia kulturalne, sportowe, turystyczne.

Fundacja propagując idee świata otwartego dla niewidomych, zajmuje się również wdrażaniem rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie osób z dysfunkcją wzroku w przestrzeni publicznej. Posiadając tak duże doświadczenie we współpracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, edukuje również pełnosprawne społeczeństwo. Prowadzi szkolenia dla urzędów, instytucji kulturalnych, placówek edukacyjnych, firm z zakresu obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Wykładowcy

Szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów, praktyków, posiadających doświadczenie we współpracy z osobami z  niepełnosprawnością. Prowadzą szkolenia m.in. następujących obszarów: savoire vivre w obsłudze klienta z niepełnosprawnością, projektowania uniwersalnego, dostępności architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej, audytów stron internetowych i obiektów, tworzenia dostępnych dokumentów. Szkolenie prowadzą również osoby z niepełnosprawnością, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem dostępności i współpracą z wieloma instytucjami, placówkami edukacyjnymi, klientami biznesowymi. Przekażą więc praktyczną wiedzę w wiarygodny i kompetentny sposób.