☎ (+48) 22 510 10 90

JAWS – program udźwiękawiający

Производитель: Freedom Scientific Blind
JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 8.1.

Описание

JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 8.1. JAWS (ang. Job Access With Speech) jest programem typu czytnik ekranu (ang. Screen Reader).  JAWS udźwiękawia i udostępnia w brajlu system Windows. Informacje z ekranu są przetwarzane na mowę za pomocą syntezatora mowy, są także wyświetlane na brajlowskim monitorze. JAWS zapewnia niewidomym użytkownikom kontrolę nad systemem operacyjnym i nad programami użytkowymi. JAWS umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki internetowe, jak i obsługę aplikacji bardziej zaawansowanych - programów do komponowania muzyki, przetwarzania dźwięku, programowania oraz kompilacji programów itp. Program nie tylko odczytuje informacje z ekranu komputera, ale potrafi także interpretować i odczytywać wyrażenia matematyczne zapisane w języku MathML, opisywać obiekty graficzne, np.  wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele. Pozwala  dostosować  sposób czytania do typu opracowywanych danych. Umożliwia pracę na  poziomie zaawansowania wybranym przez  użytkowników. Użytkownicy początkujący mogą przystąpić do pracy od razu, jako że są wspierani systemem aktywnej pomocy, sugerującym sposoby reagowania na różne zdarzenia w obsługiwanych programach. Użytkownicy średnio zaawansowani mogą sukcesywnie zmniejszać poziom oznajmiania, przyspieszając w ten sposób pracę, zaś zaawansowani mogą dostosować JAWS w taki sposób, by oznajmiał  jedynie niezbędną ilość informacji. JAWS oferuje funkcję Tandem, umożliwiającą zdalny dostęp do innego komputera, na którym również uruchomiony jest JAWS. Jest to przydatne rozwiązanie, dzięki któremu można np. przeprowadzić szkolenie na odległość. Dodatkowa opcja kamery o wysokiej rozdzielczości HD zapewnia użytkownikom możliwość porozumiewania się poprzez komunikatory video np. w celu uzyskania zdalnej pomocy za pośrednictwem Internetu oraz podgląd obrazów i tekstów drukowanych. JAWS umożliwia pisanie własnych programów zwanych  skryptami. Skrypty służą następnie do wykonywania złożonych operacji w aplikacjach przy pomocy skrótu klawiszowego. Jeśli jakaś operacja nie może być wykonana przy użyciu klawiatury, skrypty  symulują wybrane czynności, wykonywane zazwyczaj przy użyciu myszy. Czyni to z JAWS niezastąpione narzędzie np.  dla niewidomych programistów. Skrypty do JAWS można pisać samemu lub zamówić je w naszej firmie. JAWS jest dostępny w dwóch wersjach:

 •         Licencja JAWS Home przeznaczona do użytku osobistego, niekomercyjnego.
 •         Licencja JAWS Professional przeznaczona zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego.

Kliknij tutaj, aby wybrać odpowiedni dla siebie program udźwiękawiający.

Co nowego w JAWS 2019?

JAWS 2019 oferuje kilka nowych funkcjonalności i usprawnień, które zostały opisane na tej stronie. By zapoznać się z nimi, można przeczytać cały dokument "Co nowego" lub, wciskając INSERT+F6, otworzyć listę nagłówków i przemieścić się bezpośrednio do określonego tematu.

Szybsze uruchamianie JAWS z niedostrzegalnym czasem autoryzowania

JAWS 2019 wprowadza nowe rozwiązanie pomagające skrócić czas odpowiedzi, gdy JAWS uruchamia się i szuka autoryzacji. W poprzednich wersjach JAWS nie mógł się w pełni uruchomić, dopóki nie została znaleziona poprawna autoryzacja. Ponieważ autoryzacja może też uwzględniać wyszukiwanie licencji sieciowej, to czas oczekiwania na moment, gdy JAWS zaczynał mówić, mógł być długi. Skoro nie jest możliwe, by bezpośrednio skrócić ten czas, proces autoryzacji będzie teraz kończony równocześnie z uruchamianiem. Gdy JAWS wyszukuje autoryzacje, wprowadza nowy, niedostrzegalny status autoryzacji,  zapewniający ograniczoną funkcjonalność, podobną do tej, która jest dostępna na ekranie logowania, tak więc można używać mowy i brajla w czasie gdy autoryzacja jest wykrywana. Jak tylko zakończy się sprawdzanie autoryzacji, JAWS zaczyna używać właściwego zbioru funkcji, bazując na licencji.

Rozdzielenie skryptów Office

Wsparcie JAWS dla Microsoft Office tj. dla programów Word, Outlook i Excel zostało rozdzielone na różne zbiory skryptów, które są teraz wczytywane w zależności od aktualnie uruchamianej wersji Office. To sprawia, że dalsze usprawnianie obsługi Office 365 będzie mogło być wprowadzane bez ryzyka destrukcji funkcjonalności JAWS w poprzednich wersjach Office, stosowanych przez użytkowników, którzy nadal pracują na tych starszych wersjach. Jeśli uruchamiamy Office 2016 lub Office 365 w Windows 10, a numer wersji zawiera numer kompilacji 10400 lub wyższy, podczas uruchamiania dowolnej z tych aplikacji wczytywane będą nowo utworzone ustawienia Office do Word, Outlook i Excel. Jeśli uruchamiamy wcześniejsze wersje Office, JAWS powinien wczytać klasyczne ustawienia Word, klasyczne ustawienia Outlook lub klasyczne ustawienia Excel. Aby sprawdzić numer wersji i kompilacji używanego Office, wciskamy CTRL+INSERT+V. Polecenie to poinformuje też, czy używamy kupionej czy subskrybowanej wersji Office. Aby sprawdzić, które ustawienia JAWS zostały wczytane, wciskamy INSERT+Q.

Uwaga: W Windows 7, JAWS będzie zawsze używał skryptów klasycznych, niezależnie od używanej wersji Office.

Usprawnione działanie w aplikacjach Office 365

Dzięki zmianom wykonanym przy rozdzieleniu wsparcia dla Office 365 od skryptów dla wcześniejszych wersji Office, jesteśmy teraz w stanie wykorzystać wiele funkcji UIA dostarczonych przez Microsoft. Ponieważ obecnie nie ma potrzeby rozróżniania wersji Office jest też mniej podejmowania decyzji, które musiały być wykonywane w skryptach. W rezultacie, użytkownicy powinni zauważyć znaczną poprawę wydajności i krótsze czasy reakcji, gdy używana jest aktualna wersja Worda, Excela i Outlooka. Oto kilka obszarów, w których dostrzegalne są skrócone czasy reakcji:

 •         nawigacja w dużych dokumentach w Word, zawierających wiele znaczników, takich jak przypisy dolne, przypisy końcowe, komentarze, tabele i tak dalej,
 •         edytowanie danych i formuł w Excel,
 •         nawigowanie w dużych folderach z wiadomościami w Outlook.

Użytkownicy brajla zauważą, że odstępy i formatowanie dokumentu są teraz dokładniej pokazywane na monitorach brajlowskich. Są to wcięcia, wysunięcia oraz tabulacje. Rozwiązano też kilka problemów związanych z kursorem brajlowskim, który nie zawsze był ustawiony tam, gdzie go oczekiwano, co czasem przysparzało kłopotów podczas stosowania brajla. Jeśli używane są komórki statusu monitora brajlowskiego, łatwiej będzie stwierdzić obecnie czy tekst jest wyśrodkowany lub wyrównany do prawej, dzięki wyświetlaniu w pierwszych dwóch komórkach "cj" lub "rj" w czasie nawigacji po linijkach zawierających treść wyśrodkowaną lub wyrównaną do prawej.

Powiadamianie o błędach pisowni w Word 365

JAWS był pierwszym czytnikiem ekranu, który około 1998 roku wprowadził wykrywanie błędów pisowni w Microsoft Word. Funkcja ta powiadamiała, gdy kursor w czasie nawigacji trafiał na błąd gramatyczny czy ortograficzny lub też wychodził z niego. Funkcja ta zliczała ponadto błędy w bieżącej linii. Błędy te mogły być oznaczane w brajlu za pomocą punktów 7 i 8. Jednakże możliwość liczenia błędów i oznaczanie ich w brajlu niekorzystnie wpływała na czas reakcji podczas nawigowania w dokumencie i była domyślnie wyłączona. Usprawnienie tej funkcjonalności w JAWS 2019 oferuje teraz te wymienione powyżej,  nieistniejące wcześniej funkcje, tj.:

 •         odtwarza dźwięk podczas pisania, gdy naciśnięta zostanie SPACJA po wpisaniu błędnego wyrazu,
 •         odtwarza dźwięk, by zasygnalizować, gdy wyraz jest korygowany,
 •         niezawodnie podkreśla błędy w brajlu lub zlicza błędy przy nawigacji wierszami, bez jakiegokolwiek wydłużenia czasu reakcji,
 •         wykrywa zaawansowane problemy poprawiania, a nie tylko błędy pisowni i gramatyki,
 •         przy nawigacji wierszami, czyta błędy w linii z tekstem, podobnie do tego jak JAWS informuje o atrybutach tekstu, takich jak pogrubienie tekstu, sygnalizując błąd mową, dźwiękiem lub zmianą głosu (używając menedżera mowy i dźwięku).

By skonfigurować sposób w jaki JAWS sygnalizuje błędy pisowni i gramatyki, należy otworzyć Centrum ustawień (INSERT+6 w rzędzie cyfr), rozwinąć Przetwarzanie tekstu w widoku drzewa, po czym rozwinąć grupę Poprawianie. Funkcjonalność ta jest dostępna gdy używamy JAWS z wersją Office 365 wyższą niż 16.0.10400.

Poprawione wykrywanie autokorekty w Word i Outlook

Dzięki poprawkom we wsparciu UIA w wersjach Office 365 wyższych niż 16.0.10400, JAWS może teraz natychmiast informować nas o automatycznej korekcie tekstu podczas edytowania dokumentu w Word lub podczas tworzenia wiadomości w Outlook. Jeśli piszemy tekst w Wordzie lub wiadomość email i wciśniemy SPACJĘ po wyrazie, który jest automatycznie korygowany, JAWS domyślnie odtwarza dźwięk. Jeśli przestaniemy pisać i mowa nie jest przerywana, JAWS oznajmi "Autokorekta" po poprawionym wyrazie i przeliteruje go. Gdy nawigujemy po dokumencie lub edytowalnej wiadomości email, JAWS może też oznajmiać czy Word lub Outlook dysponują automatycznie skorygowanym tekstem bieżącym. Można wówczas wcisnąć ALT+SHIFT+F10 w celu otwarcia menu kontekstowego, umożliwiającego cofnięcie korekty, wyłączenie automatycznego poprawiania tego wyrazu lub zmianę opcji Autokorekty. Na przykład, jeśli JAWS oznajmi, że poprawiono wyraz, który właśnie został napisany, ale użytkownik woli użyć wyrazu w oryginalnej pisowni, można cofnąć się do tego wyrazu, wcisnąć ALT+SHIFT+F10, i wybrać "Cofnij automatyczne korekty". Jeśli użytkownik nie chce byćpowiadamiany, gdy tekst jest automatycznie korygowany po wciśnięciu SPACJI, należy otworzyć Szybkie ustawienia (INSERT+V) z poziomu okna Word i wyłączyć opcję Wykrywania autokorekty.

Wsparcie dla współtworzenia dokumentów w Word 365

Jeśli współdzielony dokument zostanie otwarty przez wielu użytkowników, JAWS może teraz:

 •         wskazywać kto ma otwarty dokument, używając komunikatów powiadamiania,
 •         jeśli inny współautor przejdzie do tej samej linii, w której znajduje się użytkownik JAWS, JAWS wskaże kto edytuje tę samą linię; wciśnięcie INSERT+Strzałka w górę w celu przeczytania bieżącej linii, będzie też oznajmiać kto czyta lub edytuje w tym miejscu,
 •         gdy współautor edytuje aktualnie tę samą linię w której znajduje się użytkownik JAWS, program poinformuje, że tekst jest blokowany do edycji; jeśli wciśnięte zostaną klawisze INSERT+Strzałka w górę,  słyszalny będzie komunikat "edytowanie zablokowane",  jeśli rozpocznie się pisanie użytkownik JAWS będzie też ostrzegany, że linia jest zablokowana.

Wsparcie czytania treści MathType w dokumentach Word Office 365

JAWS lub Fusion można obecnie używać do czytania i studiowania problemów matematycznych w dokumentach Word, utworzonych za pomocą programu MathType firmy Design Science. Aby skorzystać z tej opcji, należy:

 •         upewnić się, że pracujemy z kwietniową lub nowszą wersją 2019 JAWS lub Fusion wraz z Microsoft Word z pakietu Office 365,
 •         zainstalować MathType z Wiris.com i uaktywnić oprogramowanie jako licencję testową lub pełną,
 •         w Centrum ustawień, upewnić się, że pole wyboru "Użyj funkcji sterownika dostępności do przechwytywania ekranu" jest zaznaczone.

Gdy w dokumencie pojawi się równanie matematyczne lub formuła, JAWS przeczyta je a następnie oznajmi "treść matematyczna". Można wówczas wcisnąć INSERT+SPACJA po czym równa się, by otworzyć Przeglądarkę matematyki JAWS , tak by móc studiować równanie na wyższym poziomie dokładności. Gdy Przeglądarka matematyki zostanie otwarta, można nawigować po kolejnych częściach równania, takich jak zmienne, funkcje, współczynniki, wykładniki itd. Po przejściu na dowolny komponent, wciśnięcie STRZAŁKI W DÓŁ pozwoli  wejść w głąb i nawigować po tym poziomie równania, używając STRZAŁKI W LEWO i W PRAWO. Naciśnięcie STRZAŁKI W GÓRĘ przenosi na poprzedni poziom. Dodatkowo, jeśli korzysta się z monitora brajlowskiego, a JAWS został ustawiony na angielski Stany Zjednoczone lub na ujednolicony brajl angielski stopień 1 lub stopień 2, równanie lub formuła matematyczna zostanie wyświetlona w brajlowskiej notacji Nemeth. Naciśnięcie ESC zamknie Przeglądarkę matematyki i powróci do dokumentu. Warto obejrzeć przykładowy dokument demonstrujący MathType, by sprawdzić jak JAWS i Fusion umożliwiają studentom otwieranie treści matematycznej. Prosimy odwiedzić stronę internetową Design Science, by uzyskać więcej informacji o MathType.

Wsparcie wirtualnego kursora w prezentacjach PowerPoint

Po wciśnięciu F5, by uruchomić pokaz slajdów w PowerPoint, można teraz korzystać z wirtualnego kursora do nawigacji po zawartości slajdu, identycznie jak na stronie internetowej. Pozwala to wykonywać następujące czynności:

 •         nawigować po pokazie slajdów i czytać całą zawartość, łącznie z tekstem, zaetykietowanymi grafikami i innymi obiektami,
 •         używać TAB lub SHIFT+TAB, by przechodzić do odnośników i uaktywniać je za pomocą ENTERA lub SPACJI,
 •         używać klawiszy szybkiej nawigacji do nawigowania po różnych typach obiektów, np. nagłówkach,
 •         używać skrótów klawiszowych JAWS do czytania tabel (ALT+CTRL+klawisze STRZAŁEK) do nawigacji w tabelach,
 •         uzyskiwać listy obiektów wraz z łączami, nagłówkami, tabelami, grafikami z uruchomionego slajdu i aktywować określone elementy na liście lub przechodzić do nich,
 •         używać poleceń INSERT+F lub INSERT+5 (w rzędzie cyfr) do sprawdzania informacji o formacie i kolorze tekstu na slajdzie.

Klawisze szybkiej nawigacji dostępne obecnie w Google Docs

Google Docs dostarcza skróty klawiszowe pomocne w bardziej efektywnym nawigowaniu po dokumencie. Polecenia te jednakże są trudne do wykrycia i powtórnego zastosowania. Można np. wcisnąć ALT+CTRL+N po czym ALT+CTRL+H, by przejść do następnego nagłówka, co z powodu wielokrotnego wciskania może być dla niektórych użytkowników trudne. By poprawić nawigację w dokumencie, można teraz wcisnąć INSERT+SPACJę w Google Docs, po czym wcisnąć Q, by uaktywnić warstwę szybkich klawiszy. W Google Docs musi być też włączone wsparcie brajla, by ta funkcjonalność działała poprawnie. Jeśli wsparcie brajla nie zostało jeszcze włączone, należy wcisnąć ALT+SHIFT+A, by otworzyć menu Dostępność, otworzyć podmenu Ustawienia, i wcisnąć ENTER na elemencie Włącz wsparcie dla brajla. Gdy warstwa szybkich klawiszy jest włączona, dostępne są następujące, poniższe polecenia:

 •         Przejdź do następnego lub poprzedniego nagłówka: H lub SHIFT+H,
 •         Przejdź do następnej lub poprzedniej listy: L lub SHIFT+L,
 •         Przejdź do następnej lub poprzedniej tabeli: T lub SHIFT+T,
 •         Przejdź do następnego lub poprzedniego błędu: M lub SHIFT+M,
 •         Wyświetl pomoc do warstwy szybkich klawiszy: ZNAK ZAPYTANIA.

Dopóki ta warstwa jest włączona, można nadal używać klawiszy Strzałek do przeglądania tekstu. Można np. wcisnąć INSERT+SPACJA, Q, H, by przejść do nagłówka, wcisnąć Strzałka w dół, by odczytać połączone linie, a następnie wcisnąć H, by przeskoczyć do następnego nagłówka bez konieczności ponownego wciskania INSERT+SPACJA, Q. Warstwa ta pozostaje aktywna aż do momentu wciśnięcia ESC lub dowolnego klawisza, który nie jest jednym z obsługiwanych klawiszy nawigacyjnych opisanych powyżej.

Dodaj/usuń głosy Vocalizer Expressive

To nowe narzędzie dołączone do ostatnich wersji JAWS, ZoomText i Fusion zapewnia możliwość samodzielnego sprawdzenia i zainstalowania lub usunięcia głosów Vocalizer Expressive 2, używanych przez wszystkie trzy produkty. Pozwala to uniknąć konieczności pobierania jakichkolwiek składników z zewnętrznych stron internetowych i czyni cały proces dużo łatwiejszym. Przy czym warto pamiętać, że po zainstalowaniu głosu w jednym z programów, nie ma potrzeby ponownego instalowania go w innych programach. W głównym oknie JAWS należy wcisnąć ALT+O, by otworzyć menu Opcje, rozwinąć podmenu Głosy, po czym wybrać Dodaj/Usuń głosy, by otworzyć narzędzie Dodaj/usuń głosy Vocalizer Expressive.

Okno to oferuje:

 •         listę języków dostępnych aktualnie głosów Vocalizer Expressive 2 Premium,
 •         możliwość wybrania i zainstalowania tylu głosów ile jest niezbędne bezpośrednio z listy,
 •         możliwość sprawdzenia jakie głosy są już zainstalowane poprzez przejrzenie ich na liście,
 •         możliwość usłyszenia próbki aktualnie wskazanego na liście głosu przed podjęciem decyzji  o jego wybraniu do zainstalowania; by odtworzyć próbkę, wystarczy wcisnąć ALT+O, gdy fokus wskazuje nazwę głosu na liście,
 •         opcję do odinstalowania jednego lub wielu głosów,
 •         opcję do odinstalowania wszystkich głosów,
 •         opcję do odinstalowania tylko głosów compact, które zostały wcześniej zainstalowane.

Uwaga: Jeśli usuwany jest aktualnie używany głos, JAWS, Fusion lub ZoomText będzie nadal mówił używając tego głosu, aż do momentu ponownego uruchomienia programu lub restartu komputera. Po ponownym uruchomieniu, przełączy się on na następny profil. Jeśli nie ma dostępnych głosów Vocalizer Expressive, JAWS i Fusion wrócą do Eloquence. W JAWS i Fusion, po zainstalowaniu głosu Premium, tworzony jest profil dla każdego z tych nowych pojedynczych głosów. Głos ten można dalej modyfikować używając okna dialogowego Ustawienia głosu. Można też łatwo przełączać się pomiędzy wszystkimi nowymi głosami, wciskając CTRL+INSERT+S, by otworzyć okno dialogowe Wybierz profil głosowy, wciskając pierwszą literę nazwy głosu, który ma być zastosowany, po czym wcisnąć ENTER. Jeśli nie ma konieczności tworzenia profili dla każdego instalowanego głosu, należy otworzyć okno dialogowe Dostosuj i odznaczyć pole wyboru "Uaktywniaj profile głosowe dla instalowanych głosów Vocalizer Expressive 2" tak, by wyświetlane były tylko standardowe profile Vocalizer Expressive - fabryczny i użytkownika. Jeśli okaże się, że istnieje kolekcja wcześniej zainstalowanych głosów Compact, można skorzystać z opcji usuwania wszystkich głosów Compact. Jest to szczególnie korzystne dla użytkowników Fusion lub ZoomText 2018 lub późniejszego, który domyślnie instaluje tuziny głosów Compact. Jeśli wszystkie te głosy i języki są zbędne, opcja ta umożliwia łatwe odinstalowanie wszystkich głosów Compact na raz.

Picture Smart do opisywania obrazów za pomocą JAWS i Fusion

Picture Smart pozwala  wybrać zdjęcie i przesłać je do analizy. Opis obrazu jest następnie wyświetlany w oknie Przeglądarki wyników JAWS. Opisy mogą zawierać szczegóły, takie jak liczba osób na zdjęciu, rozpoznawalne punkty orientacyjne, szczegóły krajobrazu, takie jak „na zewnątrz z niebieskim niebem i zieloną trawą”, jeśli istnieją pojazdy, takie jak samochody lub pociągi i inne. Jeśli na obrazie jest tekst, to również zostanie udostępniony po jego rozpoznaniu funkcją OCR. By użyć Picture Smart, należy wcisnąć INSERT+SPACJA po czym P. Po uaktywnieniu warstwy Picture Smart, dostępne są następujące skróty klawiszowe:

 •         A - otwiera okno dialogowe Picture Smart, w którym można pozyskać zdjęcie obrazu ze skanera płaskiego lub z kamery Freedom Scientific PEARL,
 •         F - opisuje aktualnie wybrany obraz w Eksploratorze plików. Obsługiwane obrazy obejmują BMP, JPEG, GIF, TIF lub PNG,
 •         C - opisuje obraz powiązany z bieżącą kontrolką. Na przykład grafika na stronie internetowej lub w wiadomości email,
 •         B - opisuje zawartość schowka Windows, jeśli zawiera on obraz,
 •         Znak zapytania - wyświetla pomoc do warstwy Picture Smart.

Istnieje też nowy folder PictureSmart, gdzie można zapisać obraz, który automatycznie zostanie przesłany do analizy, po czym otrzyma się wynik z jego opisem. Aby dostać się do tego folderu, należy wcisnąć klawisz WINDOWS+E, by otworzyć Eksplorator plików, otworzyć folder Pictures, a następnie folder PictureSmart. By używać funkcji Picture Smart, opcja "wysyłaj anonimowe dane użytkowania" musi być włączona w Centrum ustawień. Wysyła ona do Freedom Scientific zaszyfrowane informacje. Obrazy pochodzące z funkcji Picture Smart są następnie przesyłane do różnych serwisów (takich jak Microsoft i Google), które analizują obrazy i zwracają opisy. Opisy te są następnie wyświetlane w Przeglądarce wyników. Jeśli korzysta się z Picture Smart a to ustawienie jest wyłączone, zostanie wyświetlony komunikat z propozycją jego włączenia.

Uwaga: Funkcja Picture Smart jest aktualnie dostępna wyłącznie gdy język interfejsu użytkownika JAWS i Fusion jest ustawiony na angielski, ponieważ usługi, które wykonują analizę obrazów nie obsługują innych języków do opisów obrazów. Użytkownicy lokalizowanych wersji JAWS uruchamianych na wersjach Windows innych niż angielska, muszą przełączyć język interfejsu JAWS na angielski, by mogli wypróbować tę funkcję. W przyszłości planowane jest udostępnienie Picture Smart w innych językach.

Poprawiona obsługa Kindle

Wykonano kilka poprawek związanych z wydajnością, jeśli JAWS jest używany z aplikacją Kindle for PC z Amazon. W szczególności, podczas czytania książek, można teraz korzystać z następujących funkcji:

 •         używając klawiszy  U lub SHIFT+U przechodzić do następnego lub poprzedniego łącza w książce,
 •         używając klawiszy   N lub SHIFT+N  przechodzić do następnego lub poprzedniego bloku tekstu, który nie jest łączem,
 •         wciskając szybko, dwukrotnie klawisze  INSERT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub INSERT+NUMERYCZNE 5  literować bieżący wiersz lub wyraz dokładnie tak jak w innych aplikacjach,
 •         wciskać INSERT+PAGE DOWN do czytania paska stanu Kindle.

Dodatkowo, JAWS oznajmia obecnie, jeśli podczas czytania przejdzie na nową stronę.

Usprawniona nawigacja po nagłówkach, gdy używamy wiersza cyfr

Przez lata, można było używać liczb od 1 do 6 z rzędu cyfr do przechodzenia na stronach internetowych po nagłówkach określonego poziomu. Przykładowo, 1 do nagłówka poziomu 1, 2 do nagłówka poziomu 2, 3 do nagłówka poziomu 3 itd. Jednakże ten typ nawigacji pozwalał przechodzić tylko do nagłówków o poziomie równym lub niższym niż poziom, który został użyty do nawigacji. Jeśli np. próbowano przejść do nagłówka poziomu 3, ale bardzo blisko był nagłówek poziomu 2, JAWS oznajmiał: "W tej sekcji nie ma więcej nagłówków na poziomie 3" i nie mógł przejść poza nagłówek poziomu 2. Począwszy od kwietniowej aktualizacji 2019, można teraz przejść do dowolnego nagłówka na danym poziomie, a jeśli jest on pod innym nagłówkiem wyższego poziomu, to ten nagłówek wyższego poziomu zostanie natychmiast odczytany, by było wiadomo, że ten nowy nagłówek należy do innej sekcji. Jeśli np. podejmowana jest próba przejścia do nagłówka poziomu 3, co powoduje przeskakiwanie przez nagłówek poziomu 2, JAWS oznajmia nagłówek poziomu 2 zanim oznajmi nagłówekpoziomu 3, by było wiadomo, że nastąpiło przejście do nowej sekcji. Można też wybrać by JAWS odtwarzał dźwięk sygnalizując przechodzenie do nowej sekcji lub przełączyć się na poprzednią aktywność, co ogranicza nawigację po nagłówkach do bieżącej sekcji. By skonfigurować sposób w jaki JAWS nawiguje po nagłówkach, gdy używa się cyfr od 1 do 6, należy otworzyć Centrum ustawień (INSERT+6 z rzędu cyfr), w polu wyszukiwania wpisać  "nagłówek", wybrać opcję "nawigacja po nagłówkach 1-6", po czym wcisnąć SPACJĘ, by wybrać żądane ustawienie. Alternatywnie można otworzyć Szybkie ustawienia (INSERT+V) z poziomu przeglądarki i konfigurować ustawienie "Nawigacja po nagłówkach".

Mów znak fonetycznie po pauzie podczas nawigacji znakami

W trakcie nawigacji po znakach, JAWS oznajmia obecnie fonetyczną reprezentację litery, gdy nawigacja zostanie wstrzymana na krótko. Umożliwia to natychmiastowe usłyszenie fonetycznej reprezentacji litery bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych poleceń. Domyślnie JAWS wypowiada znak fonetycznie po półtorasekundowej pauzie. By zmienić długość czasu oczekiwania  na fonetyczne wypowiadanie liter przez JAWS lub by całkowicie wyłączyć tę funkcję, należy:

 1.      Wcisnąć INSERT+6 z rzędu cyfr, by otworzyć Centrum ustawień,
 2.      jeśli zmiany mają dotyczyć tylko określonej aplikacji, należy wybrać ją z listy aplikacji, w przeciwnym wypadku należy wcisnąć CTRL+SHIFT+D, by wczytać domyślny plik ustawień,
 3.      wpisać słowo  "Fonetycznie",
 4.      wcisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na element "Po przerwie przy nawigacji znakami, powiedz znak fonetycznie", następnie wcisnąć SPACJĘ, by przełączać się pomiędzy dostępnymi opcjami,
 5.      wybrać OK, by wyjść z Centrum ustawień.

JAWS oferuje też uruchamianą ręcznie opcję ciągłego fonetycznego wypowiadania znaku podczas nawigacji znakami. Dwukrotne, szybkie wciśnięcie skrótu klawiszowego Powiedz znak włącza i wyłącza tę funkcję. Jeśli używa się ręcznej opcji dla wszystkich liter, wówczas oznajmianie po pauzie nie występuje.

Nowa opcja do wyłączania okna z pytaniem o zamknięcie JAWS przyspieszająca zamykanie programu

Po wykonaniu jednego z poleceń do zamykania JAWS, włączając INSERT+F4, wyświetla się okno z pytaniem, czy jesteśmy pewni, że chcemy wyjść z JAWS. Można wtedy wcisnąć ENTER, by wyjść lub ESC, by anulować. JAWS 2019 umożliwia obecnie wyłączenie tego pytania, a więc JAWS zamyka się natychmiast. By wyłączyć pytanie o zamknięcie, należy otworzyć okno Podstawowe znajdujące się w JAWS w menu Opcje i odznaczyć pole wyboru "Pytaj o potwierdzenie przy wychodzeniu z JAWS".

Wsparcie Audio Ducking dla Windows 10 w wersji 1803 i wyższej

Funkcja JAWS Audio Ducking jest teraz obsługiwana w Windows 10 Spring 2018 Creators update (wersja 1803) i w wyższych. Audio Ducking powoduje, że poziom głośności innych programów jest zmniejszany, gdy mówi JAWS. Gdy np.  słuchamy muzyki a JAWS zacznie mówić, głośność muzyki zostanie delikatnie zmniejszona, tak by można było wyraźnie usłyszeć JAWS. Gdy JAWS przestanie mówić muzyka powraca do swojego aktualnego poziomu. Domyślnie, dźwięk audio pozostaje na tym samym poziomie na jakim znajduje się mowa JAWS. By włączyć Audio Ducking, należy otworzyć kreator uruchamiania z menu Pomocy JAWS i zaznaczyć pole wyboru "Zmniejsz głośność innych programów, gdy mówi JAWS", znajdujące się na stronie Opcje mowy. Alternatywnie, Audio Ducking można włączyć w Centrum ustawień w następujący sposób:

 1.      wcisnąć INSERT+6 z rzędu cyfr, by otworzyć Centrum ustawień,
 2.      by załadować domyślny plik ustawień JAWS - Default.jcf, wcisnąć CTRL+SHIFT+D,
 3.      w polu edycyjnym Wyszukaj, wpisać "głośność" bez cudzysłowów,
 4.      wcisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść do "Ścisz głośność w innych programach, gdy JAWS mówi" w wynikach wyszukiwania,
 5.      wcisnąć SPACJĘ, by przełączyć tę opcję.

Można też wcisnąć INSERT+SPACJA po czym D, by szybko włączyć lub wyłączyć Audio Ducking. To aktualne ustawienie pozostanie aktywne aż do ponownego wciśnięcia skrótu warstwowego lub do ponownego uruchomienia JAWS.

Klawisz TAB bez wypowiadania jego nazwy

Dla użytkowników, którzy pozostawiają echo pisania włączone, JAWS nie będzie dłużej oznajmiał domyślnie klawisza TAB. To oznacza, że nie będzie słyszalne ciągle "ALT+TAB" przy przełączaniu programów lub wypowiadane "TAB" za każdym razem, gdy nawigujemy po łączach na stronach internetowych. Jeśli preferowane jest głośne oznajmianie klawisza TAB lub wyciszenie klawiszy, takich jak SPACJAENTER lub ESC, należy:

 1.      wcisnąć INSERT+6 z rzędu cyfr, by otworzyć Centrum ustawień,
 2.      wcisnąć CTRL+SHIFT+D, by wczytać domyślny plik ustawień,
 3.      wpisać "Etykiety klawiszy",
 4.      wcisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść do Zarządzanie etykietami klawiszy, po czym  wcisnąć SPACJĘ, by otworzyć okno dialogowe,
 5.      przeszukiwać listę do momentu odnalezienia klawisza, który ma być zmieniony, po czym użyć SPACJI, by przełączać między wycisz i mów,
 6.      wybrać OK, by zamknąć okno dialogowe,
 7.      ponownie wybrać OK, by wyjść z Centrum ustawień.

Informowanie o polach edycyjnych wieloliniowych

JAWS 2019 może teraz sygnalizować, że fokus przeszedł do pola edycyjnego wieloliniowego. By włączyć to powiadomienie, należy wybrać nową opcję "Informuj o polach edycyjnych wieloliniowych", znajdującą się w grupie Różne w Centrum ustawień.

Nowe wsparcie pisania w brajlu pierwszego stopnia

JAWS wspiera teraz pisanie w stopniu pierwszym brajla w językach takich jak angielski, które oferują więcej niż jeden typ wyjścia brajla. Jeśli np. w centrum ustawień otwarta zostanie grupa Translacja brajla i ustawione będzie wyjście na Unified English Braille Grade 1, to na wejściu można będzie wybierać między brajlem komputerowym a Unified English Braille Grade 1.

Skype

Skype na Windows 10 oferuje trzy opcje: Skype for Desktop wersja 8, aplikacja Universal Skype dostępna ze sklepu Microsoft Store i Skype for Business. Jednakże, w tej chwili Skype for Desktop jest najbardziej dostępny i dla najlepszej obsługi rekomendowane jest zainstalowanie tej wersji. Użytkownicy przechodzący na Skype 8, powinni się upewnić, że pobierają wersję pod nazwą "Skype for Windows", która działa stabilnie w Windows 10. Należy pamiętać, że aplikacja uniwersalna "Skype for Windows 10" nie jest zalecana. Dla tych, którzy używają Skype w wersji 8, dodano kilka skrótów klawiszowych, które pomogą w nawigacji, jako że nie są one oferowane przez Skype. Te polecenia  to:

 •         Przejdź do pola pisania czatu: CTRL+INSERT+E,
 •         Przejdź do listy historii czatu: CTRL+INSERT+Y,
 •         Przejdź do listy konwersacji: CTRL+INSERT+N,
 •         Wyjdź z aktywnej konwersacji: CTRL+INSERT+B,
 •         Odbierz nadchodzącą rozmowę: INSERT+SPACJAY po czym STRZAŁKA W GÓRĘ,
 •         Rozłącz rozmowę: INSERT+SPACJAY po czym STRZAŁKA W DÓŁ,
 •         Przenieś fokus do okna Skype: INSERT+SPACJAY po czym S.

Można też użyć poleceń JAWS INSERT+W i INSERT+H, gdy fokus znajduje się w oknie Skype, by otrzymać listę większości skrótów klawiszowych dla Skype. By uzyskać pełną listę z Microsoft, należy odwiedzić stronę internetową Skype Hotkeys.

Pomoc w poprawianiu produktów Freedom Scientific

JAWS 2019 zawiera nową opcję, która umożliwia gromadzenie anonimowych informacji o użytkowaniu, generowanych podczas korzystania z programu, za zgodą użytkowników. Dane te pomagają Freedom Scientific wykonywanie poprawek i ułatwiają lokalizowanie i rozwiązywanie problemów. Gromadzone dane zawierają wersję JAWS, wersję systemu operacyjnego, język, kraj oraz informacje o różnych ustawieniach JAWS, takich jak: bieżący syntezator, monitor brajlowski i brajlowska tablica. Żadne treści mówione lub wyświetlane w brajlu nie są gromadzone i żadne dane nie będą udostępniane innym firmom poza Freedom Scientific. Gromadzone dane pomogą Freedom Scientific rozumieć jak jest używane oprogramowanie, by możliwe było jak najszybsze wprowadzanie zmian do funkcji najczęściej używanych przez klientów. Jeśli użytkownik zdecyduje się nie brać udziału w programie poprawiania oprogramowania, wówczas żadne dane nie będą zbierane i wysyłane. Swój wybór można zmienić w dowolnej chwili, w następujący sposób:

 1.      wcisnąć INSERT+6 z rzędu liczb , by otworzyć Centrum ustawień i wcisnąć CTRL+SHIFT+D, by wczytać domyślny plik ustawień,
 2.      w widoku drzewa przejść do opcji Różne i wcisnąć STRZAŁKĘ W PRAWO, by rozwinąć grupę,
 3.      użyć SPACJI do zaznaczenia lub odznaczenia pola wyboru "Wysyłaj anonimowe dane używania",
 4.      wcisnąć ENTER, by zapisać zmiany i zamknąć Centrum ustawień.

Dokonanie wyboru udział w tym programie jest ponadto mozliwe za pomocą Kreatora uruchamiania znajdującego się w menu Pomoc JAWS.

Ostatnia aktualizacja 22 maja 2019

 

Zalety

 •         Obsługa Windows 10 i Windows® 8.1 z ekranami dotykowymi,
 •         obsługa aplikacji internetowych,
 •         wielojęzyczne syntezatory: Eloquence, Realspeak Solo Direct, Vocalizer Direct i Vocalizer Expressive,
 •         mówiący instalator,
 •         wbudowany odtwarzacz DAISY ze zbiorem książek szkoleniowych w formacie DAISY,
 •         obsługa Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox i wielu innych programów,
 •         sygnalizowanie na żądanie atrybutów tekstu, zmiany kolorów czcionki, zmiany formatowania, zmiany języka, bez konieczności przerywania czytania dokumentów,
 •         czytanie wyrażeń matematycznych zapisanych w języku MathML,
 •         szybkie wyszukiwanie informacji w zasobach internetowych,
 •         rozpoznawanie skanowanych dokumentów PDF za pomocą OCR i ich szybkie czytanie,
 •         oszczędzanie czasu dzięki funkcji Czytanie przeglądowe,
 •         możliwość czytania i pisania brajlem na monitorach brajlowskich,
 •         pełna zgodność z programem MAGic i programem OpenBook,
 •         łatwa obsługa wstęg - nowoczesnych menu aplikacji,
 •         szybka i sprawna korekta tekstu przy pomocy funkcji Analizator tekstu,
 •         szybka i łatwa konfiguracja JAWS przy pomocy Centrum ustawień,
 •         przydatne skróty klawiszowe do wyłączania mowy, blokowania klawiatury itp.,
 •         automatyczna, półautomatyczna i ręczna obsługa formularzy na stronach internetowych,
 •         dostępna za darmo funkcja JAWS Tandem, umożliwiająca zdalną pomoc i szkolenia,
 •         opcja obsługi Citrix, Terminal Services oraz Remote Desktop,
 •         potężny język skryptowy służący do rozszerzania wsparcia dla dowolnej aplikacji,
 •         wbudowane sterowniki do wszystkich popularnych monitorów brajlowskich.

 

 

Wymagania systemowe

 

 

Specyfikacja

Minimalne wymagania

JAWS do użytku domowego i JAWS Profesjonalny

Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server® 2012 i Windows Server 2008

Szybkość procesora

Procesor minimum 1.5 GHz

Pamięć (RAM)

Zalecane 4 GB dla (64-bit)
Zalecane 2 GB dla (32-bit)

Wymagana pojemność dysku twardego

1.6 GB wymagane w czasie instalacji
Wymagane 20 MB do 690 MB na każdy głos przy instalacji głosów Vocalizer Expressive, Vocalizer Direct lub RealSpeak Solo Direct (wielkość pliku jest zależna od instalowanego głosu)

Video

Karta wideo umożliwiająca wyświetlanie obrazu z rozdzielczością ekranu 800 x 600 z 16-bitowym kolorem (zalecane: rozdzielczość ekranu 1024 x 768 z 32-bitowym kolorem)

Dźwięk

Karta dźwiękowa kompatybilna z Windows jeśli korzysta się z mowy

 

Opcje

 •         JAWS Standard,
 •         JAWS Professional,
 •         JAWS Standard z SMA (dwie darmowe aktualizacje),   
 •         JAWS Professional z SMA (dwie darmowe aktualizacje),
 •         autoryzacja na USB (dongle) przy zakupie JAWS,
 •         zmiana autoryzacji na autoryzację USB (dongle),
 •         zmiana ze Standard na Professional,
 •         JAWS UPGRADE – rozbudowa skryptów programu JAWS dla programu LEX,
 •         JAWS Standard EDU na 5 stanowisk,
 •         JAWS Professional EDU na 5 stanowisk,
 •         zdalny dostęp do JAWS - do programu JAWS można dokupić opcjonalnie funkcję umożliwiającą pracę na zdalnym komputerze ze wsparciem mowy i brajla, funkcja ta umożliwia otwieranie plików i uruchamianie programów zapisanych i zainstalowanych na zdalnym komputerze i pełne wsparcie JAWS do ich obsługi,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (Połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         kamera HD.

 

W komplecie

 •         Płyta instalacyjna JAWS,
 •         płyta autoryzacyjna JAWS lub klucz sprzętowy Dongle,
 •         karta informacyjna z numerem wersji, numerem seryjnym i kodem aktywacyjnym oraz typem licencji,
 •         podręcznik „JAWS - szybki start” w wersji czarnodrukowej.

UWAGA! Przy zakupie prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu nie brakuje któregoś z wyżej wymienionych elementów.  Jeśli brakuje, prosimy poinformować o tym fakcie sprzedającego.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik wybiera  typ aktywacji - internetową lub sprzętową. Domyślnie sprzedawana jest aktywacja internetowa. Jeśli wybrana zostanie aktywacja internetowa, w opakowaniu powinna się znajdować płyta autoryzacyjna. W przypadku wybrania aktywacji sprzętowej w opakowaniu powinien się znaleźć klucz Dongle.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik może też wybrać wersję podręcznika - brajlowską lub czarnodrukową.

 

Do pobrania

JAWS wersja 2019.1906.10, opublikowana 28.06.2019 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Instrukcje JAWS 2019:

JAWS wersja 2018.1808.10, opublikowana 31.08.2018 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

 

JAWS wersja 18.0.5038, opublikowana 08.06.2018 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

  

JAWS wersja 17.0.2729, opublikowana 24.03.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

·        Narzędzie służące do odinstalowywania niekompatybilnych komponentów Freedom Scientific przed rozpoczęciem aktualizacji systemu do Windows 10

 

JAWS wersja 16.0.4474, opublikowana 03.04.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

 

JAWS wersja 15.0.9023

Współpracuje z Windows 8.x i Windows 7.

 

JAWS wersja 14.0.6005, opublikowana 2 stycznia 2014 r.

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

 

JAWS wersja 13.0.977

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

 

SKRYPTY DLA JAWS:

Bezpieczeństwo:

Skrypty do programów wspierających zabezpieczenie komputera przed różnego rodzaju atakami i zagrożeniami.

Edukacja:

Skrypty do programów ułatwiających naukę.

Komunikacja:

Skrypty do programów ułatwiających komunikację internetową.

Multimedia:

Skrypty do programów obsługujących multimedia. 

Nagrywanie:

Skrypty do programów służących do nagrywania płyt CD i DVD.

Narzędzia:

Skrypty do różnych programów narzędziowych.

P2P:

Skrypty do programów służących do bezpośredniej wymiany plików.

System:

Skrypty do programów ułatwiających pracę w systemie lub pracę z różnymi systemowymi aplikacjami.

 

Strona pobierania głosów wielojęzycznych syntezatorów: