JAWS – program udźwiękawiający

Производитель: Freedom Scientific Blind
JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 8.1.

Описание

JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 8.1. JAWS (ang. Job Access With Speech) jest programem typu czytnik ekranu (ang. Screen Reader).  JAWS udźwiękawia i udostępnia w brajlu system Windows. Informacje z ekranu są przetwarzane na mowę za pomocą syntezatora mowy, są także wyświetlane na brajlowskim monitorze. JAWS zapewnia niewidomym użytkownikom kontrolę nad systemem operacyjnym i nad programami użytkowymi. JAWS umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki internetowe, jak i obsługę aplikacji bardziej zaawansowanych - programów do komponowania muzyki, przetwarzania dźwięku, programowania oraz kompilacji programów itp. Program nie tylko odczytuje informacje z ekranu komputera, ale potrafi także interpretować i odczytywać wyrażenia matematyczne zapisane w języku MathML, opisywać obiekty graficzne, np.  wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele. Pozwala  dostosować  sposób czytania do typu opracowywanych danych. Umożliwia pracę na  poziomie zaawansowania wybranym przez  użytkowników. Użytkownicy początkujący mogą przystąpić do pracy od razu, jako że są wspierani systemem aktywnej pomocy, sugerującym sposoby reagowania na różne zdarzenia w obsługiwanych programach. Użytkownicy średnio zaawansowani mogą sukcesywnie zmniejszać poziom oznajmiania, przyspieszając w ten sposób pracę, zaś zaawansowani mogą dostosować JAWS w taki sposób, by oznajmiał  jedynie niezbędną ilość informacji. JAWS oferuje funkcję Tandem, umożliwiającą zdalny dostęp do innego komputera, na którym również uruchomiony jest JAWS. Jest to przydatne rozwiązanie, dzięki któremu można np. przeprowadzić szkolenie na odległość. Dodatkowa opcja kamery o wysokiej rozdzielczości HD zapewnia użytkownikom możliwość porozumiewania się poprzez komunikatory video np. w celu uzyskania zdalnej pomocy za pośrednictwem Internetu oraz podgląd obrazów i tekstów drukowanych. JAWS umożliwia pisanie własnych programów zwanych  skryptami. Skrypty służą następnie do wykonywania złożonych operacji w aplikacjach przy pomocy skrótu klawiszowego. Jeśli jakaś operacja nie może być wykonana przy użyciu klawiatury, skrypty  symulują wybrane czynności, wykonywane zazwyczaj przy użyciu myszy. Czyni to z JAWS niezastąpione narzędzie np.  dla niewidomych programistów. Skrypty do JAWS można pisać samemu lub zamówić je w naszej firmie. JAWS jest dostępny w dwóch wersjach:

 •         Licencja JAWS Home przeznaczona do użytku osobistego, niekomercyjnego.
 •         Licencja JAWS Professional przeznaczona zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego.

Kliknij tutaj, aby wybrać odpowiedni dla siebie program udźwiękawiający.

Nowości 

Strona ta opisuje nowe funkcje i usprawnienia wprowadzone w JAWS 2020.

Cechy JAWS 2020

Zredukowane dwukrotne mówienie podpowiedzi kontrolek formularzy

Podczas nawigacji i wypełniania kontrolek formularzy na stronach internetowych, coraz częściej staje się zwyczajem, że autorzy stron internetowych oprócz przypisania do kontrolki dostępnego znacznika, dołączają do nich podpowiedzi. O ile użytkownicy nie korzystający z czytników ekranu widzą tylko wpisane podpowiedzi, to Ci, którzy posługują się czytnikami otrzymują w mowie, i jeśli używają monitora także w brajlu zarówno podpowiedź jak i dostępny znacznik. Bardzo często, autor strony internetowej przypisuje ten sam tekst do obu, a więc okazuje się, że jest on wypowiadany dwukrotnie przez czytnik ekranu. W JAWS 2020, znacznie zredukowaliśmy ilość dwukrotnego wypowiadania kontrolek formularza podczas nawigacji z użyciem mowy i brajla, przez porównywanie podpowiedzi i tych znaczników i wypowiadanie lub wyświetlanie w brajlu ich obu, tylko wtedy gdy są różne.

Dodano skrypty do Zoom Meeting by usprawnić ich użycie

Dzięki Hartgen Consulting, podstawowe skrypty do Zoom zostały teraz dołączone bezpośrednio do JAWS i Fusion, by zwiększyć wygodę, gdy uczestniczymy w spotkaniach Zoom. Platforma ta jest używana do naszych kwartalnych programów FS Open Line jak również przy obsłudze naszych comiesięcznych darmowych szkoleń internetowych. Skrypty te oferują przyjemniejszy odbiór, przez danie większej kontroli nad tym co słyszysz, bez przerywania płynności gdy użytkownicy dołączają do lub opuszczają spotkanie lub tworzą komentarze. Naciśnij INSERT+H, by wyświetlić listę skrótów klawiszowych JAWS dostępnych w Zoom, takich jak wyłączenie alertów, wypowiadanie ostatnich wiadomości czatu i innych. Możesz też wcisnąć INSERT+W, by wyświetlić listę gorących klawiszy Zoom.

Hartgen Consultancy oferuje też zaawansowane skrypty do Zoom Pro, jeśli jesteś takimi zainteresowany.

Zmieniono obsługę kursora JAWS i niewidzialnego dla uniwersalnych aplikacji Windows 10

Przez lata, JAWS zapewniał użytkownikom możliwość szybkiego przeglądania tekstu na ekranie bez zmiany fokusu systemowego. Przykładowo, jeśli potrzebowałeś odczytać informacje z okna dialogowego, które nie było dostępne przy nawigacji klawiszem tab lub SHIFT+TAB, mogłeś wcisnąć NUMERYCZNY MINUS lub NNUMERYCZNY MINUS dwukrotnie szybko, by uaktywnić kursor JAWS lub kursor niewidoczny, a następnie użyć klawiszy STRZAŁEK i innych standardowych poleceń do czytania by przemieszczać się po ekranie, gdy fokus systemowy pozostawał w bieżącej kontrolce. Podstawowa różnica pomiędzy kursorami JAWS a niewidzialnym to fakt, że za kursorem JAWS podąża wskaźnik myszy, więc można kliknąć w wybraną kontrolkę, wykorzystując polecenie NUMERYCZNEGO UKOŚNIKA lub NUMERYCZNEJ GWIAZDKI.

W celu odczytania treści z ekranu za pomocą kursorów JAWS i niewidzialnego, używamy technologii nazywanej OSM (ang. Off-Screen Model). Jednakże, w ostatnich kilku latach, zwiększająca się liczba aplikacji do prezentacji treści na ekranie używa nowszej technologii, takiej jak UIA (ang. User Interface Automation), co sprawia, że kursory JAWS i niewidzialny stają się w tych sytuacjach bezużyteczne. Po uaktywnieniu tych kursorów w aplikacjach, takich jak Kalkulator, Pogoda czy większość aplikacji ze sklepu Microsoft, przy próbie oglądania ekranu mogłeś słyszeć jedynie “puste”.

JAWS 2020 wykrywa teraz, że fokus znajduje się w aplikacji, w której OSM nie jest obsługiwany i w tych sytuacjach automatycznie używa nowego kursora JAWS Scan. Będziesz używał wszystkich tych samych poleceń do nawigacji których mogłeś używać z tradycyjnym kursorem JAWS lub niewidzialnym.

Na przykład, jeśli w aplikacji Pogoda, wciśniesz NUMERYCZNY MINUS, by obejrzeć pogodę, to usłyszysz jak JAWS ogłasza "kursor JAWS Scan", ponieważ jest to aplikacja, która nie obsługuje OSM. Podobnie, jeśli wciśniesz NUMERYCZNY Minus dwukrotnie szybko, usłyszysz jak JAWS ogłasza “kursor niewidzialny Scan”. Możesz wtedy używać tych samych poleceń jakich zawsze używałeś do przeglądania tekstu, z różnicą polegającą na tym, że teraz nawigujesz po elementach UIA.

Dla przykładu:

 • STRZAŁKA W LEWO lub W PRAWO przechodzi po znakach tekstu bieżącego elementu.
 • CTRL+STRZAŁKA W LEWO lub CTRL+STRZAŁKA W PRAWO, przechodzi o wyraz.
 • STRZAŁKA W GÓRĘ lub W DÓŁ, przechodzi do poprzedniego lub następnego elementu lub linijki tekstu.
 • HOME lub END, przechodzą na początek lub na koniec bieżącego elementu.
 • CTRL+HOME lub CTRL+END, przechodzą do pierwszego lub do ostatniego elementu na ekranie.

Nadal możesz używać poleceń JAWS takich jak INSERT+STRZAŁKA W GÓRĘ do odczytania bieżącego elementu lub linijki tekstu oraz CTRL+F by wyszukać tekst aktualnie wyświetlony na ekranie. Gdy używasz kursora JAWS Scan, wskaźnik myszy podąża za Twoją nawigacją, więc nadal możesz wcisnąć NUMERYCZNY UKOŚNIK lub NUMERYCZNĄ GWIAZDKĘ, by wykonać kliknięcie lewym lub prawym przyciskiem.

Choć kursory JAWS i niewidzialny Scan działają w wielu miejscach, to ciągle udoskonalamy tę funkcję w innych obszarach. Obserwuj udoskonalenia w przyszłych aktualizacjach 2020.

Zaktualizowane Podręczne OCR do najnowszej wersji OmniPage

Używany w JAWS silnik rozpoznawania w funkcji Poręczne OCR został zaktualizowany do Kofax OmniPage 20, poprzednio należącego do Nuance. Oferuje to większą dokładność przy rozpoznawaniu tekstu z obrazów na ekranie oraz tekstu z obrazów pozyskanych za pomocą kamery PEARL lub skanerów.

Dla użytkowników, którzy potrzebują wykonać OCR używając języka hebrajskiego lub arabskiego, te języki są automatycznie instalowane w dowolnej angielskiej lub zachodnio europejskiej wersji JAWS i Fusion.

Wirtualny kursor przełączany teraz dla określonej karty w Google Chrome

Obecnie istnieje wiele aplikacji internetowych, w których korzystanie z wirtualnego kursora nie jest najlepszym podejściem. Przykład tego możesz zobaczyć, jeśli użyjesz Gmail w przeglądarce Chrome. W takich przypadkach, sensownym jest wyłączenie wirtualnego kursora przez naciśnięcie INSERT+Z, a następnie korzystanie z tej aplikacji za pomocą kursora PC. Wielu użytkowników regularnie otwiera po kilka kart (CTRL+T) by mieć łatwy dostęp do różnych stron, np. GMail plus jedna lub dwie inne strony, przechodząc pomiędzy otwartymi kartami za pomocą CTRL+TAB. To może być frustrujące, ponieważ musisz ciągle wciskać INSERT+Z, by uzyskać prawidłowy do użycia kursor, gdy przełączasz się pomiędzy kartami.

Począwszy od wersji 2020 wprowadzamy opcję pomagającą, by JAWS automatycznie zapamiętywał stan wirtualnego kursora po jego ustawieniu dla każdej karty. Będzie ona też ogłaszała, czy wirtualny kursor jest włączony czy wyłączony, gdy będziesz przechodził po różnych kartach. Po zamknięciu przeglądarki albo po restarcie JAWS, będzie on wracał z powrotem do swojego domyślnego zachowania, więc będziesz musiał ustawić go każdego dnia, gdy będziesz go używał.

Domyślnie opcja ta jest włączona. Aby przełączyć tę opcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Wciśnij INSERT+6, by otworzyć Centrum ustawień.
 2. Wciśnij CTRL+SHIFT+D, by wczytać plik domyślny.
 3. W polu wyszukiwania, wpisz "kart".
 4. Wciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ aż znajdziesz się na "Włącz / wyłącz wirtualny kursor, bazując na kartach przeglądarki".
 5. Wciśnij SPACJĘ, by zmienić opcję, a następnie wybierz OK.

Zmiany w pisaniu brajlem tłumaczonym

Dla użytkowników ElBraille oraz tych, którzy regularnie używają monitorów brajlowskich ze swoimi PC, JAWS 2020 oferuje znaczące usprawnienia podczas pisania brajlem tłumaczonym. W szczególności:

 • Powinieneś teraz móc wpisywać i edytować tekst w punktowanych lub numerowanych listach w Word, WordPad, Outlook i Windows Mail.
 • Wpisywanie brajlem tłumaczonym jest teraz obsługiwane w większej liczbie aplikacji, łącznie z PowerPoint i TextPad.
 • Poprawiono wejście brajla tłumaczonego w WordPad, szczególnie podczas edycji punktowanych lub numerowanych list utworzonych w programie Word a otwieranych w Wordpad. Obejmuje to poprawną obsługę zawijanych elementów, które poprzednio pokazywały numery lub punktory w kolejnych zawijanych wierszach, zamiast za pomocą wcinania tekstu.
 • Poprawiono wejście brajla tłumaczonego w Chrome, Google docs i w innych edytorach on-line, które pozwalają tworzyć punktowane lub numerowane listy.
 • Szybkie pisanie brajlem tłumaczonym w Microsoft Office jak też w innych aplikacjach nie powinno już powodować przesuwania tekstu.

Zaktualizowane podstawowe szkolenia JAWS

Podstawowe szkolenie JAWS zostało zaktualizowane, by uwzględnić najnowsze funkcje z JAWS 2020. Nadal będzie dziewięć takich samych książek , jednakże każda książka została przeorganizowana, by była zorientowana bardziej na zadania, jak również łatwiejsza w stosowaniu dla wielu ludzi w różnych sytuacjach. Na przykład w książce Interfejs użytkownika i narzędzia JAWS nie będziemy próbować pokazywać wszystkiego w interfejsie użytkownika, jak to miało miejsce w przeszłości. Zamiast tego, wskazaliśmy najważniejsze rzeczy i gdzie je znaleźć, zarówno w menu jak i w folderze Narzędzia. Dzięki temu łatwiej będzie nauczycielom, instruktorom, profesjonalistom IT i innym uzyskać opis gdzie te rzeczy można szybko odnaleźć.

Aby zaktualizować książkę, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij INSERT+J, aby otworzyć okno aplikacji JAWS.
 2. Wciśnij ALT+C, by wybrać menu Pomoc, a następnie wciśnij ENTER, by wybrać Szkolenia (tylko wersja angielska).
 3. FSReader wyświetli Spis treści szkolenia JAWS, który zawiera łącza do wszystkich dostępnych książek szkoleniowych DAISY. Użyj klawiszy STRZAŁEK, by przejść do książki którą chcesz otworzyć, a następnie wciśnij ENTER. Jeśli książki nie ma jeszcze na Twoim komputerze, albo jeśli dostępna jest aktualizacja książki, FSReader automatycznie ją pobierze i zainstaluje.
 4. Powtórz ten proces dla każdej książki, którą chcesz pobrać.

Przełączanie dźwięków JAWS w Mowie na życzenie

Wprowadzona w JAWS i Fusion 2018 Mowa na życzenie, pozwala ograniczyć ilość mowy, którą słyszysz podczas nawigacji po oknach i dokumentach lub wykonując inne działania z użyciem gorących klawiszy i jest uaktywniana za pomocą zwykłego warstwowego skrótu klawiszowego (INSERT+SPACJA po czym S). Dla użytkowników JAWS, którzy w dużym stopniu polegają na brajlu lub dla użytkowników Fusion, którzy widzą wystarczająco dobrze, aby wzrokowo śledzić fokus, nadmierna gadatliwość może przeszkadzać podczas nawigacji za pomocą klawiatury i myszy. Domyślnie, podczas używania Mowy na życzenie, JAWS ogłasza tylko akcje dla ograniczonego zbioru skrótów klawiszowych czytnika ekranu takie jak czytanie bieżącego znaku, wyrazu, wiersza, tytułu okna i tak dalej. Polecenia do nawigacji po oknach takie jak przechodzenie do poprzedniego i następnego znaku, wiersza lub wyrazu nie są czytane. Zajrzyj do tematu pomocy Mowa na życzenie, by uzyskać pełną listę poleceń, które dostarczają mowę w tym trybie.

JAWS i Fusion 2020 pozwalają teraz określić, czy dźwięki generowane przez JAWS będą słyszane, gdy aktywna jest Mowa na życzenie. Dźwięki JAWS obejmują dźwięk słyszany po wciśnięciu INSERT+SPACJA, by wykonać warstwowy skrót klawiszowy jak też dźwięk słyszany po uzupełnieniu adresu w Outlook. Domyślnie, dźwięki JAWS nadal będą słyszane. Jeśli nie chcesz słyszeć dźwięków JAWS, gdy Mowa na życzenie jest aktywna lub gdy Mowa jest całkowicie wyciszona, otwórz Centrum ustawień, rozwiń grupę Opcje mowy i wyczyść pole wyboru "Odtwarzaj dźwięki JAWS". W tej grupie możesz dostosować także inne ustawienia Mowy na życzenie.

Filtr znaków sterujących w brajlu

W zależności od używanej aplikacji, znaki sterujące mogą być używane do reprezentowania pewnych elementów dokumentu, np. podział strony lub podział wiersza. JAWS pozwala teraz skonfigurować, czy takie znaki sterujące będą pokazywane na monitorze brajlowskim. Domyślnie, JAWS nie wyświetla takich znaków sterujących w brajlu, by pomóc zapewnić płynniejsze czytanie. Jednakże, mogą istnieć sytuacje, gdy wyświetlanie znaków sterujących w brajlu może być pomocne, np. przy edycji tekstu.

Aby wyświetlać znaki sterujące w brajlu, otwórz Centrum ustawień, rozwiń grupę Przetwarzanie tekstu, rozwiń Korygowanie, i wyczyść pole wyboru "Filtruj znaki sterujące takie jak podział stron". Znaki sterujące będą poprawnie wyświetlane zarówno na wyjściu brajla komputerowego, jak i brajla tłumaczonego.

Zmiany ogólne w odpowiedzi na prośby użytkowników

 • Podczas przeglądania internetu, JAWS nie będzie już dłużej domyślnie ogłaszał "klikalne" podczas nawigowania po różnej zawartości.
 • Nie powinieneś już więcej słyszeć komunikatu "Wciśnij klawisz JAWS+ALT+R, by usłyszeć tekst opisujący" podczas nawigowania po pewnych kontrolkach formularzy i pewnych innych elementach na stronach internetowych.
 • Usunięto zewnętrzne ogłaszanie "Pomoc Insert F1", które było słyszane podczas nawigowania po różnych kontrolkach na stronach web.
 • Domyślnie w Word i w Outlook, JAWS nie będzie już więcej ogłaszał "Alt SHIFT F10, by dostosować autokorektę", gdy przejdziesz na cokolwiek, co uprzednio zostało automatycznie skorygowane.
 • JAWS i Fusion nie będą już dłużej zbierać i ogłaszać liczby wszystkich obiektów, błędów, błędów gramatycznych i tak dalej, gdy dokument jest otwierany w Wordzie. To spowoduje, że dokumenty będą wczytywane trochę szybciej, łącznie z bardzo dużymi dokumentami, zawierającymi wiele takich elementów. Możesz zawsze wcisnąć INSERT+F1 by uzyskać opis tego, co dokument zawiera.
 • Poprawiono szybkość reagowania przy zamykaniu Word'a po zapisaniu dokumentu.
 • Opcja wykrywania autokorekty, poprzednio dostępna tylko w Szybkich ustawieniach dla Word'a, może być teraz zmieniana w Szybkich ustawieniach także dla Outlook (INSERT+V).
 • Naciśnięcie INSERT+W, gdy fokus znajduje się w PowerPoint wyświetla teraz listę użytecznych gorących klawiszy PowerPoint.
 • W Google Docs, JAWS ogłasza teraz aktualnie wybrane menu gdy aktywujesz menu lub używasz STRZAŁKI W LEWO lub W PRAWO, by przejść pomiędzy elementami menu. Dodatkowo, jeśli dokument zawiera listę, to JAWS wskazuje teraz znaczniki elementów listy, takie jak "1, 2, 3".

Zaktualizowano sterownik monitora BraillePen

Dodano zaktualizowany sterownik Polskiej firmy Harpo do obsługi jej nowego urządzenia brajlowskiego BraillePen 14, uwzględniający uprzednią obsługę BraillePen 12T. Teraz, wszystkie modele są obsługiwane przez ten sterownik.

Poprawiona instalacja JAWS i Fusion dla wielojęzycznych komputerów i aplikacji

Podczas wykonywania pełnej instalacji JAWS lub Fusion 2020 na komputerze oferującym wiele języków dla Windows lub określonych aplikacji, np. Office, masz teraz okazję do zainstalowania dodatkowych języków JAWS, by pasowały do języka systemu operacyjnego lub języka aplikacji. Spowoduje to większą wygodę dla instytucji i innych grup, używających wielojęzycznych systemów, ponieważ będą móc łatwo przełączać język interfejsu użytkownika JAWS, by dopasować go do bieżącego języka systemu operacyjnego bez potrzeby instalacji i usuwania różnych wersji JAWS.

W głównym ekranie instalatora, wybierz przycisk opcji, by wyświetlić listę dostępnych języków JAWS do zainstalowania. Użyj SPACJI, by wybrać języki, które chcesz zainstalować, a następnie wybierz OK, by kontynuować. Jak tylko JAWS zostanie zainstalowany, użyj menu Język w oknie aplikacji JAWS, by przełączać się pomiędzy językami. Przed przełączeniem języka JAWS, upewnij się, że masz skonfigurowany Windows do użycia pasującego języka. W przeciwnym przypadku, skróty JAWS i inne funkcje mogą nie działać jak należy.

Uwaga: Nie jest to zalecane dla użytkowników, którzy chcą tylko przeczytać strony internetowe lub dokumenty w innym języku. Tacy użytkownicy, potrzebują jedynie zainstalować dodatkowe głosy dla takiego języka i pozwolić JAWS lub Fusion na automatyczne ich przełączanie. Zmiana języka interfejsu użytkownika JAWS na język inny niż język systemu operacyjnego, spowoduje problemy przy próbie nawigowania i pracy z aplikacjami z podstawowym językiem.

Poprawki w JAWS 2020.2001.70 (luty 2020)

Poniżej znajduje się lista poprawek wykonanych pomiędzy aktualizacją z grudnia 2019 a aktualizacją z lutego 2020.

 • Rozwiązano problemy z używaniem JAWS i Fusion w nowej przeglądarce Microsoft Edge Chromium opublikowanej w styczniu 2020 r. Godne uwagi poprawki obejmują przeglądanie tekstu w kontrolkach edycji i pasku adresu, a także możliwą utratę mowy i treści w brajlu.
 • Dodano nową opcję w Centrum Ustawień JAWS o nazwie „Pomiń puste linie podczas nawigacji”, która jest domyślnie włączona podczas czytania stron internetowych i dokumentów PDF. Ta funkcja pomaga czytać sprawniej, ponieważ JAWS i Fusion ignorują puste linijki, gdy nawigujesz używając STRZAŁEK W GÓRĘ i W DÓŁ. Dla tych, którzy chcą słyszeć puste linijki podczas nawigacji, otwórz Centrum ustawień (INSERT+6) i wyczyść to pole wyboru. Znajdziesz tę nową opcję w grupie Web / HTML / PDF pod Czytanie.
 • Zmieniono Podświetlenie śledzenia używane w JAWS przy nawigowaniu po stronach internetowych lub dokumentach PDF za pomocą wirtualnego kursora z zielonego bloku na czerwony prostokąt, by dopasować ZoomText i Fusion. Aby dodatkowo dostosować ustawienia używane do wizualnego podświetlania tekstu podczas nawigacji, otwórz Centrum ustawień i rozwiń grupę Śledzenie wizualne.
 • Podczas czytania komentarzy w dokumentach Word, JAWS czyta teraz także dowolne komentarze zwrotne. Na przykład, jeśli ustawisz fokus na komentarzu, który zawiera odpowiedź, wciśnięcie ALT+SHIFT+APOSTROF przeczyta teraz zarówno komentarz źródłowy, a następnie odpowiedź.
 • Przy użyciu Czytaj wszystko (INSERT+STRZAŁKA W DÓŁ) do czytania książki w aplikacji Kindle for PC, rozwiązano zgłoszony przez użytkownika problem, w którym JAWS lub Fusion mógł powtarzać ostatnią linijkę po osiągnięciu końca.
 • Dodano nową opcję Szybkich ustawień do JAWS i Fusion o nazwie "Ogłaszanie pustej komórki", która jest dostępna, gdy używamy Excel. Domyślnie, gdy podczas nawigacji napotkasz pustą komórkę arkusza, usłyszysz "puste" po czym współrzędne komórki. Wyłącz tę opcję, jeśli chcesz słyszeć wyłącznie współrzędne pustej komórki, czyniąc mowę mniej gadatliwą podczas nawigowania.
 • Usunięto opcję "Wsparcie przeglądarki Microsoft Edge" z Centrum ustawień JAWS, ponieważ nie jest ona już dłużej potrzebna. Kontrolka ta była wymagana w celu użycia oryginalnej przeglądarki Edge, która została usunięta z Windows 10 przez Microsoft i zastąpiona przez nową wersję Chromium Edge opublikowaną w styczniu 2020.
 • Dodano do JAWS i Fusion możliwość prawidłowego rozpoznawania i raportowania informacji ze scalonych kolumn jak i scalonych wierszy w tabelach HTML, w których informacje mogły być scalone z więcej niż dwóch kolumn.
 • W instalacjach JAWS licencjonowanych przy użyciu nowego portalu licencji, które są powiązane z adresem e-mail, linia statusu JAWS okna wyświetla teraz tylko datę wygaśnięcia licencji. Okno dialogowe Informacje o JAWS będzie wyświetlać dodatkowe informacje o licencji, łącznie z adresem email użytkownika, datą wygaśnięcia i numerem seryjnym.
 • Rozwiązano zgłoszone problemy, w których użytkownik nie mógł poprawnie zmigrować ustawień z wcześniejszych wersji.
 • Rozwiązano problem, w którym bardzo szybkie pisanie skrótami brajlowskimi przy użyciu klawiatury brajlowskiej mogło czasami powodować pojawianie się bezsensownego tekstu. zostało to zaobserwowane przede wszystkim przy pisaniu w aplikacjach Office i przy eksportowaniu tekstu z notatnika Scratchpad monitora Focus do otwartego dokumentu Office.
 • Rozwiązano długotrwały problem polegający na tym, że próba zaznaczenia i usunięcia wielu słów z wiersza za pomocą klawiatury brajlowskiej nie działała zgodnie z oczekiwaniami w programach Word i Outlook.
 • Przy pisaniu w dokumencie Word z użyciem skrótów brajlowskich, rozwiązano problem, w którym cofanie (backspace)i wpisywanie zastępczego wyrazu mogło powodować zduplikowanie tekstu w bieżącej linijce.
 • Dodano obsługę trzech afrykańskich języków (Sotho, Xhosa i Zulu) przy używaniu Podręcznego OCR w JAWS i Fusion.
 • Rozwiązano zgłoszony problem z kontrolką widoku drzewa w Eclipse, która nie była czytana w mowie zgodnie z oczekiwaniami. Wsparcie brajla tych kontrolek zostanie rozwiązane w przyszłej aktualizacji.
 • Wszystkie reguły Elastycznego przeglądania internetu JAWS utworzone dla jednej przeglądarki bazującej na chromium będą teraz działały w pozostałych przeglądarkach, które także używają Chromium. Na przykład, jeśli stworzysz regułę elastycznego przeglądania web w Chrome, to będzie ona także działała w przeglądarce Microsoft Edge Chromium.
 • Rozwiązano problem, w którym FSReader mógł przestać odpowiadać przy wczytywaniu bardzo dużej książki DAISY.
 • Dodano funkcję do skryptów dla aplikacji internetowych, która pomaga JAWS ignorować atrybut role="application", gdy autor aplikacji internetowej użył jej niepoprawnie. Zostało to zgłoszone przez ONCE w Hiszpanii i odnosiło się do aplikacji internetowych SAP.
 • Rozwiązano zgłoszony przez Once w Hiszpanii problem, w którym otwarcie bardzo dużej wiadomości w Outlook 365 z wieloma zagnieżdżeniami mogło powodować, że JAWS i Outlook przestawały odpowiadać.
 • Dodano opcje ustawienia Koloru do menu Widok w Menedżerze skryptów, by pomóc użytkownikom, którzy mają problem z widzeniem wyświetlanych kolorów, na przykład, ślepota na czerwony/zielony kolor.

Poprawki w JAWS 2020.1912.11 (grudzień 2019)

Poniżej znajduje się lista usprawnień wykonanych pomiędzy początkową wersją JAWS 2020 a aktualizacją z grudnia 2019.

 • Dodano funkcjonalność do Fusion lub przy jednoczesnym uruchamianiu ZoomText i JAWS, która była poprzednio dostępna tylko w MAGic. Przy wykonywaniu polecenia Czytaj wszystko (INSERT+STRZAŁKA W DÓŁ), JAWS zaczyna czytać od bieżącej pozycji wirtualnego kursora lub wskaźnika myszy, gdziekolwiek zostały przesunięte. Na przykład, jeśli chodzisz po stronie lub dokumencie PDF używając wskaźnika myszy, możesz wskazać wskaźnikiem myszy miejsce, od którego chcesz rozpocząć czytanie i wcisnąć INSERT+STRZAŁKĘ W DÓŁ, by uruchomić Czytaj wszystko. Działa to w Chrome, Internet Explorer, nowej przeglądarce Microsoft Edge, Acrobat Reader DC oraz w Przeglądarce wyników JAWS i w systemie pomocy JAWS i ZoomText. Nie działa to jeszcze w Firefox, dlatego przed rozpoczęciem Czytaj wszystko, musisz najpierw kliknąć w miejsce, od którego chcesz rozpocząć czytanie.
 • Rozwiązano problem, w którym kolumny tabeli w niektórych dokumentach PDF nie były czytane poprawnie, nawet przy ich poprawnym oznaczeniu w Adobe.
 • Rozwiązano problem z tabelami w dokumentach PDF, w których JAWS i Fusion nie czytały podsumowania tabeli.
 • Skróty klawiszowe JAWS do wyświetlania list elementów ze strony internetowej, takie jak przycisków (INSERT+CTRL+B), pól edycyjnych (INSERT+CTRL+E), regionów (INSERT+CTRL+R) itd. można teraz znaleźć w Wyszukaj polecenia JAWS (INSERT+SPACJA, po czym J).
 • JAWS i Fusion ogłaszają teraz bieżącą stronę, gdy używamy CTRL+TAB do przełączania się pomiędzy wieloma otwartymi kartami w Chrome.
 • Dodano nową opcję do Szybkich ustawień (INSERT+V) nazwaną "ogłaszaj liczbę łączy, nagłówków itd. przy wczytywaniu strony", która jest domyślnie włączona. Wyłączenie tego ustawienia spowoduje, że JAWS i Fusion nie będą ogłaszać liczby tych elementów przy ładowaniu strony.
 • Przy użyciu klawiszy szybkiej nawigacji w dokumencie w Google Docs (INSERT+SPACJA, po czym Q), rozwiązano problem, w którym wciśnięcie H lub SHIFT+H do przejścia do następnego lub poprzedniego nagłówka nie powodowało czytania tekstu nagłówka, do którego przeniesiono kursor.
 • Rozwiązano zgłoszony problem, w którym JAWS powodował niespodziewane zamknięcie Outlook 365 po wybraniu elementu sortowania z kontekstowego menu aplikacji (SHIFT+F10 lub Klawisz APLIKACJI).
 • Rozwiązano zgłoszony problem, w którym JAWS nie czytał nazwy niektórych pól list w programie Word.
 • W sprzedawanych detalicznie wersjach Word 2013 i 2016, rozwiązano problem z wykrywaniem komentarzy, przypisów dolnych i końcowych, nie wskazującym liczby w bieżącej linijce, tak jak się spodziewano, nawet gdy w Szybkich ustawieniach ta opcja była ustawiona na "włączone plus liczba".
 • Dla tych, którzy tworzą skrypty JAWS by pomóc zwiększyć dostępność do aplikacji, narzędzie Menedżera skryptów (INSERT+0 w rzędzie cyfr) zostało zaktualizowane, by oferować wiele nowoczesnych funkcjonalności, podobnie do innych popularnych edytorów kodu, takich jak Notepad++. Są to między innymi: podświetlanie składni, automatyczne wcięcia podczas pisania, wyświetlanie numerów wierszy, ciągłe powiększanie i inne. Aby uzyskać dodatkowe informacje łącznie z gorącymi klawiszami, wciśnij F1 gdy fokus jest w Menedżerze skryptów, by otworzyć jego pomoc.
 • Zarówno kursory JAWS jak i niewidzialny Scan przy przeglądaniu tekstu wskazują teraz nagłówki i ich poziom. Na przykład, nagłówki są regularnie używane w aplikacji Pogoda.
 • Przy próbie dostępu do zaszyfrowanego dysku z użyciem narzędzia Windows 10 BitLocker, rozwiązano zgłoszony przez użytkownika problem, w którym z uruchomionym JAWS i Fusion, fokus mógł nie przechodzić do pola edycyjnego hasła, sprawiając tym trudności przy wpisywaniu hasła.
 • Problemy zgłaszane przez użytkowników dotyczące użycia Menedżera słownika JAWS przy dodawaniu wpisu do sterowania sposobem, w jaki aktywny syntezator wypowiada wyrazy, wyrażenia, skróty lub symbole zostały rozwiązane.
 • Rozwiązano zgłaszane problemy dotyczące nieoczekiwanie milknącej mowy JAWS po zalogowaniu się do Windows na niektórych systemach.
 • Rozwiązano zgłoszony przez użytkownika problem, w którym w niektórych sytuacjach przywoływanie kursora brajlowskiego do aktywnego nie działało jak należy. Na przykład, jeśli używasz monitora Focus Blue i przewijasz się w przód lub w tył po dokumencie, by ponownie sprawdzić swoją pracę, wciśnięcie obu przycisków LEWEGO i PRAWEGO Shift przenosi kursor brajlowski z powrotem do miejsca aktywnego kursora, tak byś mógł przejrzeć tekst, nad którym właśnie pracowałeś, zanim wznowisz pisanie lub edycję.
 • Oprócz angielskiego, FSReader jest teraz instalowany w niemieckiej, hiszpańskiej, francuskiej, francuskiej kanadyjskiej i holenderskiej instalacji JAWS i Fusion.
 • Rozwiązano problem czytania znaków w Libre Office,Open Office dla języków innych niż zachodnioeuropejskie, takich jak polski.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czy powinienem odinstalować moją istniejącą wersję JAWS przed instalacją JAWS 2020?

Odpowiedź: To nie jest konieczne i wielu użytkowników pozostawia wiele wersji na swoich systemach. Po tym jak zobaczysz, że nie używasz swojej poprzedniej wersji, a wszystko w nowej wersji działa poprawnie, możesz odinstalować starą wersję, ale nie usuwaj komponentów współdzielonych.

Pytanie: Jeśli ostatnio otrzymałem JAWS 2019, jak dostanę JAWS 2020?

Odpowiedź: Jeśli kupiłeś JAWS 2019 po 1 września 2019, to możesz pobrać wersję JAWS 2020 bez dodatkowej opłaty ze strony Freedom Scientific lub Altix. Aby sprawdzić, czy jesteś uprawniony do korzystania z aktualnej wersji, odwiedź stronę SMA and Upgrade Pricing i wpisz swój numer seryjny.

Pytanie: Jeśli moje SMA wygasło, czy otrzymam powiadomienie?

Odpowiedź: Klienci w USA otrzymają powiadomienie pocztą, krótko po opublikowaniu JAWS 2020. Koperta na odwrocie będzie miała etykietę brajlowską, i będzie zawierała list z odnowieniem SMA, objaśniającym ten proces w druku i w brajlu. Możesz też odnowić swoje SMA online, wykorzystując stronę SMA and Upgrade Pricing z serwisu internetowego Freedom Scientific. 

 

 Archiwum nowości w JAWS

JAWS 2019

Zalety

 •         Obsługa Windows 10 i Windows® 8.1 z ekranami dotykowymi,
 •         obsługa aplikacji internetowych,
 •         wielojęzyczne syntezatory: Eloquence, Realspeak Solo Direct, Vocalizer Direct i Vocalizer Expressive,
 •         mówiący instalator,
 •         wbudowany odtwarzacz DAISY ze zbiorem książek szkoleniowych w formacie DAISY,
 •         obsługa Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox i wielu innych programów,
 •         sygnalizowanie na żądanie atrybutów tekstu, zmiany kolorów czcionki, zmiany formatowania, zmiany języka, bez konieczności przerywania czytania dokumentów,
 •         czytanie wyrażeń matematycznych zapisanych w języku MathML,
 •         szybkie wyszukiwanie informacji w zasobach internetowych,
 •         rozpoznawanie skanowanych dokumentów PDF za pomocą OCR i ich szybkie czytanie,
 •         oszczędzanie czasu dzięki funkcji Czytanie przeglądowe,
 •         możliwość czytania i pisania brajlem na monitorach brajlowskich,
 •         pełna zgodność z programem MAGic i programem OpenBook,
 •         łatwa obsługa wstęg - nowoczesnych menu aplikacji,
 •         szybka i sprawna korekta tekstu przy pomocy funkcji Analizator tekstu,
 •         szybka i łatwa konfiguracja JAWS przy pomocy Centrum ustawień,
 •         przydatne skróty klawiszowe do wyłączania mowy, blokowania klawiatury itp.,
 •         automatyczna, półautomatyczna i ręczna obsługa formularzy na stronach internetowych,
 •         dostępna za darmo funkcja JAWS Tandem, umożliwiająca zdalną pomoc i szkolenia,
 •         opcja obsługi Citrix, Terminal Services oraz Remote Desktop,
 •         potężny język skryptowy służący do rozszerzania wsparcia dla dowolnej aplikacji,
 •         wbudowane sterowniki do wszystkich popularnych monitorów brajlowskich.

 

 

Wymagania systemowe

 

 

SpecyfikacjaMinimalne wymagania
System operacyjny Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server® 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 oraz Windows Server 2008
Szybkość procesora

 Procesor minimum 1.5 GHz

Pamięć (RAM)

Minimum 4 GB (64-bit)

Minimum 2 GB (32-bit)

Wymagana pojemność dysku twardego 1.6 GB wymagane w czasie instalacji
Wymagane 20 MB do 690 MB na każdy głos przy instalacji głosów Vocalizer Expressive, Vocalizer Direct lub RealSpeak Solo Direct (wielkość pliku jest zależna od instalowanego głosu)
Wideo Karta wideo umożliwiająca wyświetlanie obrazu z rozdzielczością ekranu 800 x 600 z 16-bitowym kolorem (zalecane: rozdzielczość ekranu 1024 x 768 z 32-bitowym kolorem)
Dźwięk

 

Karta dźwiękowa kompatybilna z Windows (na potrzeby mowy)

 

Opcje

 •         JAWS Standard,
 •         JAWS Professional,
 •         JAWS Standard z SMA (dwie darmowe aktualizacje),   
 •         JAWS Professional z SMA (dwie darmowe aktualizacje),
 •         autoryzacja na USB (dongle) przy zakupie JAWS,
 •         zmiana autoryzacji na autoryzację USB (dongle),
 •         zmiana ze Standard na Professional,
 •         JAWS UPGRADE – rozbudowa skryptów programu JAWS dla programu LEX,
 •         JAWS Standard EDU na 5 stanowisk,
 •         JAWS Professional EDU na 5 stanowisk,
 •         zdalny dostęp do JAWS - do programu JAWS można dokupić opcjonalnie funkcję umożliwiającą pracę na zdalnym komputerze ze wsparciem mowy i brajla, funkcja ta umożliwia otwieranie plików i uruchamianie programów zapisanych i zainstalowanych na zdalnym komputerze i pełne wsparcie JAWS do ich obsługi,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (Połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         kamera HD.

 

W komplecie

 •         Płyta instalacyjna JAWS,
 •         płyta autoryzacyjna JAWS lub klucz sprzętowy Dongle,
 •         karta informacyjna z numerem wersji, numerem seryjnym i kodem aktywacyjnym oraz typem licencji,
 •         podręcznik „JAWS - szybki start” w wersji czarnodrukowej.

UWAGA! Przy zakupie prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu nie brakuje któregoś z wyżej wymienionych elementów.  Jeśli brakuje, prosimy poinformować o tym fakcie sprzedającego.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik wybiera  typ aktywacji - internetową lub sprzętową. Domyślnie sprzedawana jest aktywacja internetowa. Jeśli wybrana zostanie aktywacja internetowa, w opakowaniu powinna się znajdować płyta autoryzacyjna. W przypadku wybrania aktywacji sprzętowej w opakowaniu powinien się znaleźć klucz Dongle.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik może też wybrać wersję podręcznika - brajlowską lub czarnodrukową.

 

Do pobrania

 

JAWS wersja 2020.2006.12.. , opublikowana 28.05.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 2019.1912.1., opublikowana 06.02.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Instrukcje JAWS 2019:

 

JAWS wersja 2018.1811.2, , opublikowana 31.08.2018 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

  

JAWS wersja 18.0 .

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 17.0.2729, opublikowana 24.03.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

·        Narzędzie służące do odinstalowywania niekompatybilnych komponentów Freedom Scientific przed rozpoczęciem aktualizacji systemu do Windows 10

 

JAWS wersja 16.0.4474, opublikowana 03.04.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

 

JAWS wersja 15.0.9023

Współpracuje z Windows 8.x i Windows 7.

 

JAWS wersja 14.0.6005, opublikowana 2 stycznia 2014 r.

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

 

JAWS wersja 13.0.977

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

 

SKRYPTY DLA JAWS:

Bezpieczeństwo:

Skrypty do programów wspierających zabezpieczenie komputera przed różnego rodzaju atakami i zagrożeniami.

Edukacja:

Skrypty do programów ułatwiających naukę.

Komunikacja:

Skrypty do programów ułatwiających komunikację internetową.

Multimedia:

Skrypty do programów obsługujących multimedia. 

Nagrywanie:

Skrypty do programów służących do nagrywania płyt CD i DVD.

Narzędzia:

Skrypty do różnych programów narzędziowych.

P2P:

Skrypty do programów służących do bezpośredniej wymiany plików.

System:

Skrypty do programów ułatwiających pracę w systemie lub pracę z różnymi systemowymi aplikacjami.

 

Strona pobierania głosów wielojęzycznych syntezatorów: