☎ (+48) 22 510 10 90

Step-Hear

Производитель: Step-Hear
Это простая в обслуживании и недорогая система навигации, облегчающая слепым и слабовидящим людям ориентацию в пространстве. Состоит из базы и пилота. Базы, служащие для хранения записанной информации, заинсталированы в здании таким образом, чтобы с помощью звука обозначить определенные места. Когда человек находится в зоне действия базы, пилот начинает сигнализировать при помощи звука и вибрации. Нажатие кнопки на пилоте приводит к считыванию информации с базы; направит человека к определенному месту и одновременно вышлет сигнал, что ему требуется помощь в этом месте. При нажатии кнопки на пилоте, база считывает записанную ранее информацию с описанием мест локализации. Эта простая в обращении технология облегчает слепым людям нахождение дороги. Step-Hear можно использовать в автобусах, торговых центрах, банках и многих других местах.

Описание

Urządzenie Step-Hear jest systemem udźwiękowienia otoczenia, informacji i orientacji. Umożliwia osobom niewidomym poruszanie się w zamkniętej i otwartej przestrzeni miejskiej oraz samodzielne odnajdywanie miejsc docelowych, bez udziału przewodnika czy też osoby towarzyszącej.

Komunikaty głosowe zaimplementowane w pamięci urządzenia umożliwiają osobom niewidomym lokalizowanie bazy Step-Hear i zapoznawanie się z informacjami dotyczącymi otoczenia. Urządzenie może być instalowane w pomieszczeniach i na zewnątrz, w punktach, w których osoba niewidoma będzie potrzebowała pomocy podczas poruszania się po określonym obszarze lub w miejscach stwarzających potencjalne zagrożenie. Step-Hear składa się z dwóch jednostek - bazy i pilota (aktywatora). Baza z zaimplementowanymi w pamięci informacjami może być instalowana w lokalizacjach kluczowych z punktu widzenia osób z dysfunkcjami wzroku lub z dysfunkcjami poznawczymi. Pilot znajdujący się w posiadaniu  użytkownika wibruje, gdy ten znajdzie się  w strefie oddziaływania bazy, w odległości od 7 do 12 metrów od niej. Wciśnięcie przycisku na pilocie wyzwala odpowiednią informację dźwiękową, zapisaną w bazie. Pilot może mieć postać wygodnej opaski na rękę. Obecnie bazę Step-Hear można ponadto uruchamiać przy użyciu smartfona wyposażonego w specjalną aplikację. Jeśli jest ona uruchomiona, bliskość bazy sygnalizują wibracje smartfona. Informacje z bazy pozyskuje się wciskając odpowiedni przycisk na pilocie, zaś korzystając z aplikacji na smartfonie pozyskuje się informacje umieszczone w chmurze. Baza Step-Hear odtwarza komunikat z informacją o miejscu lub obiekcie. Po powtórnym wciśnięciu przycisku można usłyszeć rozszerzone informacje o wybranym miejscu lub obiekcie. Step-Hear może być stosowany jako tymczasowa lub stała instalacja m.in. w urzędach, w budynkach mieszkalnych, w szkołach, na uniwersytetach, w szpitalach, w centrach handlowych, w bankach, sklepach,  na skrzyżowaniach ulic, itp. Służy jako informator i drogowskaz wewnątrz budynków, np. obok wind, ruchomych schodów, bankomatów, toalet, w pobliżu wyjść awaryjnych, itp. Urządzenie jest proste w montażu i w obsłudze. Zapisane w bazie informacje operator może zmienić wciskając jeden przycisk i korzystając z jednego przełącznika.  W naszej ofercie znajduje się także wersja systemu przeznaczona do instalacji na zewnątrz, wyposażona w baterię słoneczną. Bazy Step-Hear są odporne na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Mogą być zasilane przy pomocy sieci elektrycznej lub energii słonecznej. Posiadają też akumulator. Z systemu Step-Hear korzysta w Polsce m.in. kilka dużych uczelni wyższych i urzędów miejskich.

Zalety

 •         Możliwość instalacji w otwartej i zamkniętej przestrzeni miejskiej,
 •         głosowa informacja o miejscach lub obiektach,
 •         prostota montażu i obsługi,
 •         lekki, wygodny pilot (aktywator),
 •         możliwość  instalacji tymczasowej lub stałej,
 •         możliwość współpracy bazy Step-Hear ze smartfonem,
 •         opcjonalne zasilanie bazy energią elektryczną, słoneczną lub akumulatorowo,
 •         odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne.

 

Specyfikacja techniczna

Baza:

 •         nagrania z redukcją szumów w jakości 16-bitowej MP3,
 •         łączny czas nagranych komunikatów do 10 minut,
 •         nieulotna pamięć,
 •         cyfrowa kontrola głośności podczas odtwarzania,
 •         wodoodporny głośnik 66 mm,
 •         maksymalna moc głośnika 1,2 W,
 •         aparat nadawczo-odbiorczy,
 •         pasmo częstotliwości 434 MHz,
 •         wbudowana antena o polaryzacji kołowej,
 •         zasięg od 3 do 10 metrów,
 •         błyskowy wskaźnik diodowy LED,
 •         odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

 

Pilot (aktywator):

 •         sterowanie mikroprocesorowe,
 •         aparat nadawczo-odbiorczy,
 •         pasmo częstotliwości 434 MHz,
 •         sygnalizacja wibracyjna lub dźwiękowa,
 •         możliwość noszenia na smyczy jako breloka lub na przegubie ręki,
 •         4 przyciski: 

o   przycisk włączania / wyłączania zasilania (power),

o   przycisk sprawdzania komunikatu 1 (oznaczony jedną wypukłą kropką),

o   przycisk sprawdzania komunikatu 2 (oznaczony dwiema wypukłymi kropkami),

o   przycisk sprawdzania komunikatu 3 (oznaczony trzema wypukłymi kropkami),

 •         głośność dźwięku >85 dBA,
 •         zużycie prądu w czasie eksploatacji:

o   w stanie czuwania do 120 godzin,

o   czas pracy pilota z użyciem wibracji i dźwięku ponad 5 godzin.

 

Opcje

 •         Baza Step-Hear zasilana energią elektryczną,
 •         baza Step-Hear zasilana energią słoneczną,
 •         baza Step-Hear zasilana akumulatorowo.
 •         Baza Step-Hear,
 •         pilot (aktywator) Step-Hear.

W komplecie