Warstwowe tyflografiki z plastiku PMMA

Производитель: Altix sp. z o.o.
Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę wykonywania dotykowych i brajlowskich map oraz planów obiektów użyteczności publicznej. Mapy i plany przeznaczone są dla osób niewidomych i niedowidzących, umożliwiając im orientację przestrzenną w nieznanym otoczeniu.

Описание

Oferujemy naszym Klientom kompleksową usługę wykonywania dotykowych i brajlowskich map oraz planów obiektów użyteczności publicznej. Mapy i plany przeznaczone są dla osób niewidomych i niedowidzących, umożliwiając im orientację przestrzenną w nieznanym otoczeniu. Nasze mapy i plany budynków użyteczności publicznej są dostępne zarówno dla osób widzących, jak też dla niewidomych i niedowidzących, tworzymy je bowiem w technologii łączącej czarny druk, brajl, elementy wypukłe, dotykowe oraz dźwięk. Tak więc informacje są dostarczane drogą wizualną dzięki czytelnej i kontrastowej grafice, drogą dotykową - za pośrednictwem form przestrzennych i opisów brajlowskich oraz drogą dźwiękową – poprzez zastosowanie komunikatów głosowych. Proces produkcji plansz map i planów polega na naklejaniu kolejnych warstw tworzywa PMMA. Dzięki temu poszczególne elementy stają się wypukłe. Technologia naklejania nie wymaga wytwarzania matryc, finalne tyflografiki są wykonywane od ręki, indywidualnie dla każdego z obiektów znajdujących się na planie. W technologii tej wykonujemy głównie plany otoczenia, plany budynków i innych obiektów, plany dróg ewakuacyjnych itp.

Na zdjęciach obok prezentujemy m.in. wypukły plan okolic Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Jest wykonany z twardego plastiku. Najgrubsze warstwy odpowiadają obiektom, które są najwyższe na Placu Defilad i w jego otoczeniu. Grubości poszczególnych warstw nie odzwierciedlają rzeczywistych różnic w wysokości poszczególnych obiektów, sygnalizują jedynie, który jest wyższy, który niższy. Na planie znajdują się zarówno budynki, jak też chodniki, trawniki i ulice – wraz z nazwami w czarnym druku i brajlu. Nasze tyflografiki są odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów. Wypukłe grafiki umożliwiają osobom niewidomym zapoznawanie się z topografią otoczenia, orientację w nieznanej przestrzeni, uzyskiwanie ogólnego oglądu obiektów znajdujących się w wybranym miejscu. W każdym z naszych tyflograficznych produktów staramy się tak zaprojektować kolorystykę, by plany były w maksymalnym stopniu dostępne także dla osób niedowidzących.  

Przykładowe ceny już wykonanych tyflografik:

  •         Zamawiający: Politechnika Śląska, Oddział w Zabrzu, cena 8000 zł
  •         Zamawiający: PKP Oddział w Katowicach, Oddział w Zabrzu, cena 13800 zł
  •         Zamawiający: podmiot zagraniczny, cena ok. 14000 zł
  •         Okolice Pałacu Kultury i Nauki, cena 6480 zł.