e-Pawns (mówiące szachy)

Manufacturer: Altix sp. z o.o.
e-Pawns (mówiące szachy) to wersja tej gry, która dzięki specjalnym cechom dotykowym deski szachowej i bierek oraz udźwiękowieniu umożliwia rozgrywanie partii przez osoby niewidome i słabowidzące.

Description

e-Pawns (mówiące szachy) to wersja tej gry, która dzięki specjalnym cechom dotykowym deski szachowej i bierek oraz udźwiękowieniu umożliwia rozgrywanie partii przez osoby niewidome i słabowidzące. Stanowią one połączenie tradycyjnych szachów brajlowskich z komputerem i nowoczesnymi technologiami. Z mówiących szachów można korzystać bez zasilania i bez wbudowanego komputera, jak ze zwykłego zestawu do gry. Natomiast po podłączeniu ich do zasilania i uruchomieniu komputera stają się połączeniem szachów tradycyjnych, szachów brajlowskich i szachów komputerowych, które dzięki korzystaniu z fizycznej deski szachowej i bierek (figur i pionów) oraz algorytmów komputerowych i komunikacji głosowej, oferują wiele zaawansowanych funkcji. 

Partia szachów jest rozgrywana na typowej szachownicy o wymiarach 400 x 400 mm z polami o wymiarach 50 x 50 mm. Pod szachownicą jest zamontowany komputer. Pola szachownicy są otoczone dodatkową przestrzenią szerokości 60 mm, na której górnej powierzchni zostały rozmieszczone elementy sterujące, funkcjonujące wówczas, gdy szachy są podłączone do zasilania i używane jako urządzenie elektroniczne. Po stronie każdego gracza znajdują się przyciski służące do potwierdzania ruchu. Natomiast pomiędzy boczną krawędzią deski szachowej a polami H4 i H5 usytuowane są przyciski nawigacyjne - w górę, w dół, w lewo, w prawo i przycisk OK. Przyciski te służą do poruszania się po menu i do zmiany ustawień. Na tej samej krawędzi deski szachowej, po stronie każdego gracza, zostały umieszczone wyświetlacze zegarów szachowych.

e-Pawns (mówiące szachy) mają wbudowany głośnik. Za jego pośrednictwem gracze mogą słuchać komunikatów głosowych generowanych przez komputer. Obecnie dostępne jest udźwiękowienie w języku polskim i angielskim. W miarę zapotrzebowania istnieje możliwość dodania udźwiękowienia w innych językach.

Pola szachownicy i bierki szachowe posiadają cechy umożliwiające rozróżnianie ich wzrokiem, dotykiem i elektronicznie.

Cechy wizualne e-Pawns (mówiących szachów) są typowe dla tradycyjnych szachów:

 • Zestawy bierek przeznaczone dla poszczególnych graczy odróżnia ich kolor  - białe dla jednego gracza, czarne dla drugiego,
 • poszczególne rodzaje bierek odróżnia ich kształt - bierki typu Staunton 6,
 • pola szachownicy odróżnia kolor - białe są ułożone naprzemiennie z czarnymi.  

Cechy dotykowe są typowe dla szachów brajlowskich:

 • Zestawy bierek przeznaczone dla poszczególnych graczy odróżniają od siebie specjalne oznaczenia dotykowe dodane do bierek czarnych,
 • poszczególne rodzaje bierek różnią się kształtem łatwo rozpoznawalnym dotykiem - bierki typu Staunton 6;
 • kolory pól szachownicy rozróżnia się dotykiem - pola czarne są uniesione o 4 mm względem białych,
 • silne magnesy stabilizują bierki na szachownicy, umożliwiając ich oglądanie dotykiem przez osoby niewidome, bez  ryzyka przewrócenia.

Cechy elektroniczne:

 • Każda bierka ma znacznik identyfikujący ją jako konkretną figurę bądź pion w konkretnym kolorze,
 • czujniki wbudowane w pola szachownicy rozpoznają, jaka bierka stoi na danym polu,
 • znaczniki i czujniki są skonstruowane w oparciu  o technologię RFID.

W e-Pawns (mówiące szachy) mogą grać osoby niewidome, widzące, a także niewidome z widzącymi. Możliwa jest ponadto gra jednej osoby z komputerem. W tym ostatnim przypadku w ustawieniach można wybrać siłę gry komputera szachowego w skali od 1 (1350 punktów rankingowych Elo) do 5 (2850 punktów rankingowych Elo).

Do dyspozycji są dwa tryby gry. W pierwszym szachista przestawia bierki, a komputer szachowy od razu odnotowuje ten ruch, potwierdzając go wypowiedzeniem odpowiedniego komunikatu. W drugim trybie gracz przestawia bierki i naciska przycisk potwierdzania ruchu, znajdujący się po jego stronie szachownicy. Dopiero po naciśnięciu tego przycisku komputer szachowy rozpoznaje ruch, sprawdza jego poprawność i zatwierdza go. Pożądany tryb wybiera się w ustawieniach.

Gdy komputer wykona swój ruch, instruuje szachistę, wypowiadając komunikat, jak należy przestawić bierki, by ruch komputera został uwzględniony na szachownicy.

Komputer rejestruje przebieg partii. Sytuację na szachownicy można w każdej chwili zapisać, a następnie ją odtworzyć, by kontynuować rozgrywanie partii. Komputer instruuje wówczas graczy, jak należy ustawić bierki i sprawdza poprawność ich ustawienia.

„e-Pawns (mówiące szachy)” są zasilane z sieci elektrycznej. Zostały wyposażone w port USB, do którego można wsunąć pendrive z uaktualnieniem oprogramowania komputera szachowego i zainstalować je.

Zalety

 • Możliwość wspólnej gry osób widzących i niewidomych,
 • czarne pola są uniesione względem białych o 4 milimetry, dzięki czemu kolor pól jest możliwy do określenia przez osoby niewidome,
 • zestawy bierek przeznaczonych dla poszczególnych graczy odróżniają się dzięki specjalnym oznaczeniom dotykowym dodanym do bierek czarnych,
 • poszczególne rodzaje bierek odróżniają się jedne od drugich kształtem łatwo rozpoznawalnym dotykowo - bierki typu Staunton 6,
 • bierki wyposażone w magnesy zapobiegające ich przewróceniu na szachownicy podczas dotykania ich przez niewidomego szachistę,
 • pełne udźwiękowienie po polsku lub angielsku,
 • czujniki w technologii RFID zainstalowane na każdym polu, wykrywające rodzaj i kolor bierki,
 • rejestrowanie przez komputer  ruchów, czasu gry itp.,
 • głosowa informacja o wykonanym ruchu, stanie gry i błędach gracza,
 • możliwość bezpośredniej gry dwóch graczy pod nadzorem komputera,
 • możliwość gry jednego gracza z komputerem,
 • możliwość zapisywania stanu gry i wznawiania jej od momentu zapisanego stanu.

 

Specyfikacja techniczna

 • Czarne pola uniesione o 4 mm względem białych,
 • magnetyczna stabilizacja bierek na polach,
 • system rozpoznawania bierek i ich położenia oparty na technologii RFID,
 • interfejs komputerowy przekazujący dane o podniesieniu bierki, postawieniu bierki, o bieżącym położeniu bierek,
 • wzmacniacz audio i głośnik o mocy 1W,
 • bierki Staunton 6 z tworzywa – czarne mają specjalne oznaczenia dotykowe,
 • waga wszystkich bierek ok. 980 g,
 • wysokość białego króla 75 mm,
 • wysokość czarnego króla 80 mm,
 • wymiary szachownicy 400 x 400 mm,
 • wymiary pojedynczego pola 50 x 50 mm,
 • wymiary urządzenia, szachownicy wraz z otaczającą ją przestrzenią na elementy sterujące 520 x 520 mm,
 • waga deski szachowej 6,1 kg.

 

W komplecie

 • Deska szachowa z komputerem,
 • bierki Staunton 6,
 • zasilacz AC 5V.