FineReader

Manufacturer: ABBYY Software House
Definitely the best programme on the market identifying print. Moreover it is edited In such a way that the blind can use it with ease.

Description

FineReader to program do obsługi plików pdf umożliwiający pracę z dowolnym typem dokumentów cyfrowych i zeskanowanych papierowych wersji dokumentów. Program ABBYY FineReader 15 unowocześnia sposób pracy z dokumentami papierowymi i plikami PDF sprawiając, że zawarte w nich informacje stają się dostępne do edycji, wielokrotnego użycia i współużytkowania. Skanowanie odbywa się za pomocą  wysokiej jakości, profesjonalnego OCR. Program umożliwia kompleksową edycję zeskanowanych i cyfrowych plików PDF, pobieranie tekstu i tabel bez utraty oryginalnego formatowania - kopiowane teksty i tabele zachowują czcionki i układ, nawet w przypadku starych  i złej jakości skanów. FineReader udostępnia zarządzanie metadanymi – dodawanie, zamianę i usuwanie właściwości dokumentów w celu ich uporządkowania, porządkowanie stron, wypełnianie interaktywnych formularzy i kwestionariuszy PDF. Wygodny interfejs ułatwia czytanie, komentowanie i edycję plików, tworzenie i edycję zakładek usprawniających przeszukiwanych dokumentów, opisywanie, komentowanie za pomocą znaczników i narzędzi do rysownia udostępniając dodawanie komentarzy i sortowania ich według autora, daty lub stanu. Program zapewnia ochronę i udostępnianie – wymazywanie poufnych informacji, usuwanie ukrytych danych, kontrolowanie dostępu i podpisywanie cyfrowe. Dzięki FineReader można tworzyć dokumenty PDF z niemal wszystkich typów plików – skanów, obrazów, dokumentów Microsoft i innych. Program zapewnia dokładność rozpoznawania treści, układu i struktury dokumentów na poziomie 99,8%. W wersji 15 wprowadzono zaawansowaną edycję plików PDF – ich modyfikowanie, komentowanie, scalanie i zabezpieczanie.

Zalety

 • Skanowanie za pomocą  wysokiej jakości, profesjonalnego OCR,
 • pobieranie tekstu i tabel bez utraty oryginalnego formatowania,
 • możliwość zarządzania metadanymi,
 • możliwość porządkowania stron, wypełniania interaktywnych formularzy i kwestionariuszy PDF,
 • wygodny interfejs ułatwiający czytanie, komentowanie i edycję plików oraz tworzenie i edycję zakładek usprawniających przeszukiwanych dokumentów,
 • dokładność rozpoznawania treści, układu i struktury dokumentów na poziomie 99,8 %,
 • zaawansowana edycja plików PDF – modyfikowanie, komentowanie, scalanie i zabezpieczanie plików.

 

Specyfikacja techniczna

 • Nowoczesna technologia rozpoznawania dokumentów (Adaptive Document Recognition Technology), traktująca dokumenty jako całość, co powoduje, że są one przekształcane z większą niż do tej pory dokładnością,
 • elementy tekstu rozpoczynające się na http://, ftp://, file:// lub mailto są rozpoznawane przez program FineReader jako hiperłącza i odtwarzane podczas zapisywania pliku Microsoft Word, PDF i HTML, jako w pełni funkcjonalne łącza,
 • dokładne odtwarzanie nagłówków i stopek, numerów stron, tytułów, przypisów i listów,
 • rozpoznawanie różnych formatów obrazu, m.in.: bitmap (bmp, dib, rle), dcx, jpg (jpg, jpeg), tiff (tif, tiff), pcx, png,
 • możliwość zapisywania zeskanowanych obrazów w następujących formatach: bmp (dib, rle), jpg (jpg, jpeg), tiff (tif, tiff), png, jpeg 2000 (jp2, j2k),
 • możliwość zapisania zeskanowanego i rozpoznanego dokumentu w formatach: RTF, TXT, DOC, XLS, HTML, PDF.

 Do pobrania