CH-105-F - gong alarmowy, przywoławczy dla systemu Step-Hear

Manufacturer: Step-Hear
Gong alarmowy, przywoławczy CH-105-F jest jednym z elementów wchodzących w skład podsystemu przywoławczego Call-Hear czy systemu Step-Hear, zaawansowanej technologii wspomagającej osoby ze szczególnymi potrzebami. Gong alarmowy, przywoławczy można aktywować za pomocą różnych aktywatorów lub mobilnej aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Po aktywowaniu gong generuje sygnały dźwiękowe i wizualne.
€91

Description

Gong alarmowy, przywoławczy CH-105-F jest jednym z elementów wchodzących w skład podsystemu przywoławczego Call-Hear czy systemu Step-Hear, zaawansowanej technologii wspomagającej osoby ze szczególnymi potrzebami. Gong alarmowy, przywoławczy można aktywować za pomocą różnych aktywatorów lub mobilnej aplikacji zainstalowanej na smartfonie. Po aktywowaniu gong generuje sygnały dźwiękowe i wizualne. Informuje, że w miejscu lokalizacji aktywatora oczekuje osoba oczekująca na pomoc lub asystę personelu, na przykład osoba niewidoma, osoba na wózku inwalidzkim, osoba starsza lub z wózkiem dziecięcym. Aktywator może być montowany przed wejściem do budynku, w toaletach i wszędzie tam, gdzie bariery w dostępności mogą uniemożliwić użytkownikowi samodzielne  funkcjonowanie. Gong alarmowy, przywoławczy współpracuje z różnymi aktywatorami - urządzeniami systemu Call-Hear, powiadamiając personel obiektu, że w budynku lub przed wejściem doń  znajduje się osoba potrzebująca asysty, na przykład osoba niewidoma, osoba na wózku inwalidzkim albo osoba starsza czy z wózkiem dziecięcym. Gong alarmowy, przywoławczy montuje się w recepcji lub dyżurce - w miejscu, gdzie stale przebywa ktoś z personelu. Gong alarmowy, przywoławczy CH-105-F można aktywować za pomocą:

 •         Sznurowego aktywatora SH-AC2,
 •         niebieskiego panelu przywoławczego CH-104-B,
 •         czerwonego panelu alarmowego SOS CH-104-R,
 •         aplikacji mobilnej Step-Hear,
 •         klucza magnetycznego CH-102,
 •         teleskopowego klucza magnetycznego CH-103.

 

Aktywator, bezprzewodowy nadajnik, montowany jest na zewnątrz lub wewnątrz budynku, najczęściej przy drzwiach wejściowych lub w toaletach, a gong alarmowy w recepcji czy w punkcie obsługi klienta. Aktywator i gong alarmowy powinny znajdować się w odległości od siebie maksymalnie do 30 m w zamkniętych pomieszczeniach i maksymalnie do 60 metrów w pomieszczeniach otwartych. Aktywator wyzwalany jest ręcznie za pomocą klucza magnetycznego lub po naciśnięciu przycisku, jeśli wybrano wersję urządzenia z przyciskiem albo przez pociągnięcie linki lub sznura, jeśli wybrano aktywator sznurowy. Po aktywowaniu nadajnik wysyła sygnał radiowy do gongu alarmowego. Alarm lub przywołanie może mieć postać dźwiękową (głośny gong), postać migających kolorowych świateł lub obie postacie jednocześnie. Gong alarmowy CH-105-F można sparować z czterema różnymi aktywatorami. Uwaga: Aktywatory kupuje się osobno.

Step-Hear to zintegrowany moduł przywoławczy, orientacji i nawigacji w przestrzeni. Moduł obejmuje dwa dopełniające się wzajemnie podsystemy Step-Hear i Call-Hear, komunikujące się ze sobą drogą radiową lub przez bluetooth. W ich skład wchodzą znaczniki, montowane na stałe w miejscach przestrzeni, które mogą być trudne do odnalezienia lub przebycia, i dedykowane im zdalne aktywatory, oraz wyzwalacze przenośne. Do elementów stałych zaliczamy znaczniki miejsc, generatory alarmów wizualnych i akustycznych, włączniki uruchamiające uliczną sygnalizację świetlną i dźwiękową, automaty otwierające drzwi/bramy lub podnośniki wózków inwalidzkich, aktywatory sznurowe lub przyciskowe. Aktywatory przenośne to klucze magnetyczne, osobiste wyzwalacze nadgarstkowe, lub aplikacja mobilna zainstalowana na smartfonie, wspólna dla obu modułów. Znaczniki wysyłają sygnał radiowy, który jest odbierany przez aktywator/smartfon. Użytkownik, który wejdzie w zasięg znacznika, otrzymuje za pomocą aktywatora/smartfona powiadomienie dźwiękowe lub wibracyjne o tym, że w pobliżu są oznakowane miejsca. Może wówczas uaktywnić w znaczniku komunikat dźwiękowy, który naprowadzi go na oznaczone nim miejsce, bądź uaktywnić inną jego funkcję. W ten sposób, moduły Step-Hear i Call-Hear pomagają osobom z niepełnosprawnością wzroku odnaleźć wejście do budynku, pomieszczenia, windę, przystanek lub przejście dla pieszych, a osobom z niepełnosprawnością narządu ruchu przywołać asystenta, otworzyć automatycznie bramę/drzwi lub podnośnik wózków inwalidzkich.

Zalety

Call-Hear:                                                                                                                                    

 •         Błyskawiczna informacja na temat obecności osób potrzebujących  pomocy,
 •         nieoceniona pomoc w poruszaniu się np. osób niewidomych w nieznanym otoczeniu,
 •         wygodne aktywowanie przyciskiem lub opcjonalnie specjalnym kluczem.

Step-Hear:

 •         Możliwość instalacji w otwartej i zamkniętej przestrzeni publicznej,
 •         głosowa informacja o miejscach lub obiektach,
 •         Bluetooth umożliwiający precyzyjne prowadzenie wewnątrz budynków, czego nie oferuje GPS,
 •         unikatowe znaczniki dźwiękowe Step-Hear,
 •         aplikacja Step-Hear do bezpłatnego pobrania,
 •         rozpoznanie interesującego miejsca, w którym znajduje się użytkownik,
 •         wskazówki, jak wejść lub wyjść z budynku lub jak dojść do określonych miejsc wewnątrz budynku lub na zewnątrz,
 •         precyzyjne prowadzenie osób niewidomych i niedowidzących, wskazujące dokładną liczbę kroków i kierunki, pozwalające dotrzeć do wskazanych miejsc,
 •         nawigacja do innych znaczników Step-Hear i informacje co znajduje się w otoczeniu użytkownika,
 •         wezwanie asystenta w razie potrzeby (za pośrednictwem aplikacji),
 •         umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uaktywnienie dzwonka do drzwi, co zaalarmuje recepcję o przybyciu osoby potrzebującej pomocy,
 •         otwieranie bram lub drzwi budynków dla upoważnionych osób za pomocą kodu wcześniej wprowadzonego do aplikacji Step-Hear,
 •         aktywowanie za pomocą aplikacji podnośnika dla wózków inwalidzkich.
 •         prostota montażu i obsługi,
 •         lekki, wygodny aktywator,
 •         możliwość  instalacji tymczasowej lub stałej,
 •         możliwość współpracy znacznika Step-Hear ze smartfonem,
 •         opcjonalne zasilanie znacznika zasilaczem sieciowym, baterią słoneczną lub akumulatorem,
 •         odporność na warunki atmosferyczne.

  

 Specyfikacja techniczna

 •           Pasmo częstotliwości komunikacji bezprzewodowej ISM 433,92 MHz,
 •           wbudowana antena PCB,
 •           modulowanie kluczem amplitudy (ASK, Amplitude Shift Keying),
 •           maksymalna moc wejściowa sygnału radiowego -20 dBm,
 •           automatyczna kontrola wzmocnienia poziomu sygnałów wejściowych (ACG) RFIN @ -40 dBm, 1,15 V, RFIN @ -100 dBm, 1,7 V,
 •           czułość odbiornika: -106 dBm, 1 kbps, bitowa stopa błędu (BER) 0,01,
 •           zasięg komunikacji:

–          wewnątrz ponad 30 metrów,

–          na zewnątrz, na otwartej przestrzeni do 60 m,

 •           pobór prądu w trybie wyczekiwania <= 40 mA,
 •           maksymalny pobór prądu podczas pracy < 600 mA,
 •           wbudowany wzmacniacz audio klasy D,
 •           poziom ciśnienia akustycznego gongu > 90 dB SPL w odległości 1 metra,
 •           współczynnik zawartości harmonicznych dźwięku (THD) <= 10%,
 •           maksymalna moc wyjściowa głośnika <= 1,7 W,
 •           pokrętło regulacji głośności z włącznikiem / wyłącznikiem zasilania,
 •           bardzo jasny wskaźnik LED, jak w lampie błyskowej aparatu,
 •           wskaźnik LED niskiego poziomu baterii,
 •           wskaźnik LED alarmu zdalnego,
 •           4 kanały z niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym ID,
 •           1 kanał ze stałym numerem identyfikacyjnym ID,
 •           przycisk parowania / testowania,
 •           standardowe gniazdo zasilania prądem stałym,
 •           komora na 4 baterie typu AA,
 •           żywotność baterii w trybie wyczekiwania, z funkcją oszczędzania zużycia energii, ponad 6 miesięcy,
 •           zakres temperatur roboczych od -20 °C do 55 °C,
 •           zakres temperatur przechowywania od -30 °C do 70 °C,
 •           względna wilgotność powietrza od 25 do 75%,
 •           wymiary 140 x 125 x 65 mm,
 •           waga 270 g,
 •           przy maksymalnej transmisji RF moc wyjściowa wynosi 0 dBm (odpowiednik 1 mW).

          Standardy homologacji

 • CE,
 • IP56,
 • RoHS c,ompliant,
 • WEEE compliant.

 

Opcje

Podsystem Step-Hear:

 •           Znacznik dźwiękowy SH-200-WL,
 •           znacznik dźwiękowy SH-200-SOL-WL z ogniwem słonecznym,
 •           osobisty aktywator nadgarstkowy SH-220-WDE,
 •           znacznik Bluetooth beacon SH-BE-005,
 •           przenośna pętla indukcyjna SH-LH-155,
 •           darmowa aplikacja mobilna Step-Hear do pobrania w App Store lub Play Store, wspólna dla obu podsystemów.

Podsystem Call-Hear:

 •           Gong alarmowy CH-105-F,
 •           CH-104-B niebieski panel z przyciskiem przywoławczym,
 •           CH-104-R czerwony panel z przyciskiem alarmowym SOS,
 •           StepHear - Assistant alarm ze sznurkiem SH-AC2,
 •           wzmacniacz sygnału bezprzewodowego i panel sterujący cyfrowym zamkiem do drzwi CH-111,
 •           darmowa aplikacja mobilna Step-Hear do pobrania w App Store lub Play Store, wspólna dla obu podsystemów.

 

W komplecie

 •           Moduł aktywatora z taśmą klejącą,
 •           bateria 23 A,
 •           dwa wzorniki (kopiały) mocujące dla CH-104-B/R,
 •           zestaw śrub i śrubokręt,
 •           tylna naklejka dla kluczy CH-100 / CH-101,
 •           instrukcja obsługi.