Wizytówki z brajlowskimi napisami

Oferujemy naszym Klientom możliwość zaprojektowania i wydrukowania wizytówek w czarnym druku i w brajlu lub druk brajlowski na wizytówkach zaprojektowanych przez Klientów.

Opis

Co to jest?

Oferujemy Klientom brajlowskie napisy na wizytówkach – imię, nazwisko, zawód, numer telefonu, stopień naukowy, nazwę miejsca pracy itp. Po otrzymaniu danych projektujemy wizytówki w taki sposób, by dostosować brajlowskie napisy do ich rozmiarów lub drukujemy w brajlu dane na wizytówkach zaprojektowanych przez Klienta. Projekt powinien być przygotowany w kolorze, na kartce formatu A4. Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres mailowy: tg@altix.pl

Opcje

  •         Projektowanie wizytówek i wyposażanie ich w brajlowskie napisy
  •         Wyposażanie w brajlowskie napisy wizytówek zaprojektowanych przez Klienta.