☎ (+48) 22 510 10 90

Clicker 6 – program wspomagający rozwój, program edukacyjny

Clicker to program edukacyjny, stanowiący kompletny zestaw narzędzi do nauki pisania, będący także programem wspomagającym rozwój dziecka i komunikację w grupie rówieśniczej.

Opis

Co to jest?

Clicker dostarcza kompletnego zestawu narzędzi służących do nauki pisania – planowanie, pisanie, nagrywanie wyrazów i zdań wypowiadanych własnym głosem, próbne wydruki itp. Poza funkcją alfabetyzacji jest także programem wspomagającym rozwój dziecka i komunikację w grupie rówieśniczej, umożliwia ponadto pozawerbalną komunikację dzieciom z różnego rodzaju dysfunkcjami mowy lub dzieciom niemówiącym. Atutem programu jest łatwość obsługi. Nauczyciele, pedagodzy i opiekunowie pracujący z dziećmi chwalą narzędzie kreatora zestawów, które umożliwia dostosowywanie programu do poziomu umiejętności podopiecznych. Clicker oferuje mówiący edytor, w którym można wpisywać tekst przy pomocy klawiatury, a także poprzez klikanie słów i obrazów wyświetlanych na ekranowej planszy w postaci siatki. Możliwe jest odsłuchiwanie słów przed ich wprowadzeniem, a także odczytywanie całych zdań. Narzędzie prognozujące podpowiada słowa podczas pisania. Clicker udostępnia ponadto pełnoekranowe plansze, służące do tworzenia książek mówionych, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń do identyfikowania i nazywania przedmiotów.  Funkcja Kliknij i edytuj umożliwia samodzielne tworzenie własnych książek, wzbogaconych o dźwięki i obrazy. Clicker oferuje liczne szablony i obsługę nowoczesnych urządzeń multimedialnych, dzięki czemu można tworzyć własne, atrakcyjne materiały edukacyjne, wspomagające naukę różnych przedmiotów. Wysokiej jakości syntezator mowy wspiera efektywną naukę czytania i pisania oraz naukę języka.

Wśród zalet programu Clicker należy wymienić:

  •         Kompletny zestaw narzędzi do nauki pisania
  •         Syntezę mowy
  •         Możliwość nagrywania wyrazów i zdań własnym głosem dziecka
  •         Funkcję wspierania rozwoju dziecka i komunikacji w grupie rówieśniczej
  •         Funkcję pozawerbalnej komunikacji dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami mowy lub dzieci niemówiących
  •         Możliwość tworzenia książek mówionych i prezentacji multimedialnych
  •         Możliwość tworzenia ćwiczeń do identyfikowania i nazywania przedmiotów.

 

Akcesoria

Crick USB Switch Box.

Opcje

  •         Zestaw komunikacyjny Clicker
  •         Zestaw komunikacyjny Big Clicker
  •         Crick USB Switch Box.