Sorry - this product is no longer available

LightAide - tablica świetlna

Producent: Perkins
LightAide to tablica świetlna z różnokolorowymi diodami LED, które można zapalać w różnych konfiguracjach, w taki sposób, by uczyć podstaw czytania, pisania i matematyki, m.in. dzieci z dysfunkcjami wzroku.
5446 PLN

Opis

LightAide to tablica świetlna z różnokolorowymi diodami LED, które można zapalać w różnych konfiguracjach, w taki sposób, by uczyć podstaw czytania, pisania i matematyki, m.in. dzieci z dysfunkcjami wzroku. Światło przyciąga wzrok i angażuje uwagę, dlatego właśnie LightAide zaciekawia, pomaga w skupieniu się i zachęca najmłodszych do interakcji.  Tablica LightAide została wyposażona w 224 diody rozmieszczone na siatce 14 x 16 pól i duże przyciski dostosowane do małych dłoni dzieci, nawet tych z ograniczoną zdolnością motoryczną. Panel sterowania umożliwia nauczycielom wybór odpowiednich działań edukacyjnych. Nauczyciel decyduje w jakim kolorze wyświetlają się diody, w jaki kształt mają się układać, jakie działanie ma podjąć uczeń. Urządzenie wspiera komunikację między dzieckiem a nauczycielem, a także motywuje najmłodszych do samodzielnej pracy. LightAide pomaga dzieciom odtwarzać elementy w odpowiedniej kolejności, z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, czyli w taki sposób, w jaki czyta się czarny lub brajlowski druk. Młodsi uczniowie mogą ćwiczyć odpowiednie dla ich wieku umiejętności, takie jak myślenie przyczynowo-skutkowe, identyfikację kolorów i podstawowe działania arytmetyczne.

Zalety

  •         Wsparcie dla różnych poziomów kształcenia,
  •         prostota obsługi,
  •         do wykorzystania przez czterech uczniów jednocześnie,
  •         jasne, różnokolorowe diody,
  •         urządzenie lekkie i przenośne,
  •         wielość zastosowań, możliwość szybkiej zmiany działań edukacyjnych.