☎ (+48) 22 510 10 90

LK Avalon

Wyświetl na stronie

Bądź Sprytny, gry ogólnorozwojowe

„Bądź sprytny” to zestaw gier uczących myślenia i podejmowania trafnych decyzji. Gry są przeznaczone dla dzieci w wieku 5-9 lat.
36 PLN

Bystry umysł, gry ogólnorozwojowe

„Bystry umysł” to zbiór ogólnorozwojowych gier edukacyjnych, wspierających inteligencję, wyzwalających bystrość umysłu, ćwiczących zręczność i sprawność. Poprzez zabawę gry sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi , przygotowując dzieci do zdobywania wiedzy i rozumienia złożoności zjawisk otaczającego świata.
36 PLN

Ćwiczymy pamięć, gry ogólnorozwojowe

„Ćwiczymy pamięć” to zestaw gier rozwijających sprawność umysłu, uczących szybkiego zapamiętywania, przyswajania wiadomości, zdobywania wiedzy.
36 PLN

Matematyka, gry edukacyjne

„Matematyka” to zestaw gier rozwijających zdolności i myślenie matematyczne dzieci. Zabawowe gry uczą wykonywania podstawowych działań matematycznych, porównywania figur geometrycznych, ich rozpoznawania i nazywania ich cech.
36 PLN

Młody Einstein - Czytam i liczę, gry ogólnorozwojowe

Pakiet „Młody Einstein – Czytam i liczę” z serii „Młody Einstein” to program zawierający szereg gier i ćwiczeń matematyczno-językowych, przeznaczonych dla dzieci w wieku 5-8 lat, rozwijających umiejętności czytania i rozumienia tekstów oraz liczenia.
30 PLN

Porusz Umysł Plus

Program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.
80 PLN

Porusz Umysł Plus Ćwiczenia językowe

Program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.
49 PLN

Porusz Umysł Plus Ćwiczenia Matematyczno - Pamięciowe

Program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.
49 PLN

Porusz Umysł Plus Ćwiczenia Wzrokowo - Słuchowe

Program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do wszystkich w celu podniesienia umiejętności szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, który wydobywa potencjał intelektualny dziecka i rozwija go wszechstronnie.
49 PLN

Młody Einstein - Zdolności i talenty, gry ogólnorozwojowe

Pakiet „Młody Einstein - Zdolności i talenty” z serii „Młody Einstein” zawiera 21 gier i ćwiczeń edukacyjnych rozwijających zdolności i talenty poprzez inteligentną zabawę, oraz kształtujących wszechstronny rozwój dzieci w wieku 4-9 lat.
49 PLN