Odlewy

Producent: Altix sp. z o.o.
Oferujemy naszym Klientom modele wykonane w formie odlewu, stanowiące nieocenione źródło informacji zarówno dla osób niewidomych, jak też dla widzących. Jednym i drugim umożliwiają ogarnięcie wyobraźnią całego obiektu, na przykład budynku, co często jest trudne lub wręcz niemożliwe przy zastosowaniu prostych planów i schematów, nawet tych dotykowych.
Zapytaj o cenę

Opis

Oferujemy naszym Klientom modele wykonane w formie odlewu, stanowiące nieocenione źródło informacji zarówno dla osób niewidomych, jak też dla widzących. Jednym i drugim umożliwiają ogarnięcie wyobraźnią całego obiektu, na przykład budynku, co często jest trudne lub wręcz niemożliwe przy zastosowaniu  prostych planów i schematów, nawet tych dotykowych. Coraz częściej w naszym otoczeniu można spotkać przestrzenne odlewy będące modelami różnych obiektów - zabytków, pomników, stadionów itp. Są wielką atrakcją zarówno dla niewidomych, jak też widzących turystów. Czym innym jest bowiem oglądanie zabytku z pewnej perspektywy, czym innym przyjrzenie się jak wygląda w całości lub dotknięcie go. Odlewy wykonuje się z różnych materiałów - z brązu, mosiądzu, miedzi, z cynku i aluminium, z rozmaitych stopów metali i, co jest coraz częstsze, z żywicy. Odlewy są jedną z droższych form tyflograficznych, ale ich przewaga nad innymi formami dotykowymi jest znacząca. Bowiem poza możliwością prezentacji obiektu jako całości, mają walor trwałości i są odporne na warunki atmosferyczne, i na akty wandalizmu.

Zalety

  •         Nieocenione źródło informacji o oglądanym obiekcie,
  •         możliwość dotknięcia modelu obiektu,
  •         wykonanie z trwałych materiałów,
  •         odporność na warunki atmosferyczne,
  •         odporność na akty wandalizmu.