JAWS – program udźwiękawiający

JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 8.1.

Opis

JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 8.1. JAWS (ang. Job Access With Speech) jest programem typu czytnik ekranu (ang. Screen Reader).  JAWS udźwiękawia i udostępnia w brajlu system Windows. Informacje z ekranu są przetwarzane na mowę za pomocą syntezatora mowy, są także wyświetlane na brajlowskim monitorze. JAWS zapewnia niewidomym użytkownikom kontrolę nad systemem operacyjnym i nad programami użytkowymi. JAWS umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki internetowe, jak i obsługę aplikacji bardziej zaawansowanych - programów do komponowania muzyki, przetwarzania dźwięku, programowania oraz kompilacji programów itp. Program nie tylko odczytuje informacje z ekranu komputera, ale potrafi także interpretować i odczytywać wyrażenia matematyczne zapisane w języku MathML, opisywać obiekty graficzne, np.  wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele. Pozwala  dostosować  sposób czytania do typu opracowywanych danych. Umożliwia pracę na  poziomie zaawansowania wybranym przez  użytkowników. Użytkownicy początkujący mogą przystąpić do pracy od razu, jako że są wspierani systemem aktywnej pomocy, sugerującym sposoby reagowania na różne zdarzenia w obsługiwanych programach. Użytkownicy średnio zaawansowani mogą sukcesywnie zmniejszać poziom oznajmiania, przyspieszając w ten sposób pracę, zaś zaawansowani mogą dostosować JAWS w taki sposób, by oznajmiał  jedynie niezbędną ilość informacji. JAWS oferuje funkcję Tandem, umożliwiającą zdalny dostęp do innego komputera, na którym również uruchomiony jest JAWS. Jest to przydatne rozwiązanie, dzięki któremu można np. przeprowadzić szkolenie na odległość. Dodatkowa opcja kamery o wysokiej rozdzielczości HD zapewnia użytkownikom możliwość porozumiewania się poprzez komunikatory video np. w celu uzyskania zdalnej pomocy za pośrednictwem Internetu oraz podgląd obrazów i tekstów drukowanych. JAWS umożliwia pisanie własnych programów zwanych  skryptami. Skrypty służą następnie do wykonywania złożonych operacji w aplikacjach przy pomocy skrótu klawiszowego. Jeśli jakaś operacja nie może być wykonana przy użyciu klawiatury, skrypty  symulują wybrane czynności, wykonywane zazwyczaj przy użyciu myszy. Czyni to z JAWS niezastąpione narzędzie np.  dla niewidomych programistów. Skrypty do JAWS można pisać samemu lub zamówić je w naszej firmie. JAWS jest dostępny w dwóch wersjach:

 •         Licencja JAWS Home przeznaczona do użytku osobistego, niekomercyjnego.
 •         Licencja JAWS Professional przeznaczona zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego.

Kliknij tutaj, aby wybrać odpowiedni dla siebie program udźwiękawiający.

Nowości 

Strona ta opisuje nowe funkcje i usprawnienia wprowadzone w JAWS 2022.

Automatyczny import ustawień z poprzednich wersji

Podczas aktualizacji do nowej wersji JAWS wszelkie ustawienia użytkownika z poprzedniej wersji są teraz automatycznie importowane. Uwzględnia to takie elementy, jak ustawienia wyświetlania mowy i brajla, skrypty, wpisy słownika, etykietowane grafiki i wszelkie ustawienia użytkownika utworzone dla aplikacji. W przeciwieństwie do poprzednich wersji proces migracji jest teraz cichy (nie pojawiają się żadne komunikaty ani okna dialogowe) i rozpoczyna się przy pierwszym uruchomieniu nowej wersji. Ustawienia użytkownika starsze niż dwie poprzednie wersje nie zostaną zaimportowane. Jeśli import powiedzie się, zostaniesz wezwany tylko do skonfigurowania opcji uruchamiania JAWS. Jeśli nie chcesz, żeby ustawienia z poprzedniej wersji były przenoszone do nowej wersji, gdy wykonywana jest nowa instalacja, na ekranie początkowym instalatora jest teraz pole wyboru, za pomocą którego możesz wybrać, czy po cichu przenosić ustawienia z poprzedniej wersji JAWS, czy nie. Jeśli nie chcesz przenosić ustawień, wyczyść to pole.

Nowa opcja przywracania ustawień fabrycznych

Użyj pozycji Przywróć do ustawień fabrycznych, znajdującej się w menu Opcje głównego okna aplikacji JAWS, aby wyczyścić wszystkie ustawienia użytkownika, które zostały zaimportowane z poprzedniej wersji lub skonfigurowane ręcznie. Po usunięciu wszystkich ustawień JAWS uruchamia się ponownie tak, jakby była to zupełnie nowa instalacja.

JAWS, ZoomText i Fusion nie kontynuują wsparcia dla Windows 7 i 8.1

Aby dotrzymać kroku ciągłemu rozwojowi technologii Microsoft Windows, JAWS, Fusion i ZoomText 2022 nie będą już instalowane i uruchamiane w wersjach systemu Windows wcześniejszych niż Windows 10. Ciągle ulepszamy też wsparcie dla systemu Windows 11. Wersje naszego oprogramowania będą nadal dostępne dla użytkowników starszych wersji systemu Windows na naszych stronach internetowych pobierania poprzednich wersji.

Poprawiona wydajność w aplikacjach Microsoft Office

JAWS 2022 oferuje szereg ogólnych ulepszeń podczas pracy w aplikacjach Office 365. W szczególności użytkownicy powinni zauważyć zwiększoną responsywność podczas poruszania się po listach wiadomości programu Outlook i pracy z wiadomościami e-mail, a także podczas edytowania dokumentów Word.

Rozdzielacz dźwięku

Poprzednio w JAWS i Fusion 2021 wprowadziliśmy sposób na to, by użytkownicy obniżali głośność mowy JAWS niezależnie od dźwięku systemowego, aby ułatwić słyszenie dźwięku z innych aplikacji. Wersja 2022 idzie o krok dalej, umożliwiając teraz osobom używającym stereofonicznych zestawów słuchawkowych lub głośników przekazywanie całej mowy JAWS lub Fusion do jednego ucha, jednocześnie kierując dźwięk z bieżącej aplikacji do drugiego ucha. Ułatwia to kontynuowanie pracy z JAWS podczas śledzenia spotkania Zoom lub Teams, rozmowy Skype lub filmu na YouTube.

Aby rozdzielić dźwięk:

 1. Naciśnij INSERT+SPACJA po czym V, by uaktywnić warstwę głośności.
 2. Naciśnij B, (balans), a następnie wykonaj jedną czynnośćz następujących:
  • Naciśnij STRZAŁKĘ W LEWO, by przekierować mowę JAWS w lewo, a dźwięk z bieżącej aplikacji w prawo.
  • Naciśnij STRZAŁKĘ W PRAWO, by przekierować mowę JAWS w prawo, a dźwięk z bieżącej aplikacji w lewo.
  • Naciśnij STRZAŁKĘ W GÓRĘ, by przywrócić zarówno mowę JAWS, jak i dźwięk aplikacji na obu kanałach.

Uwaga: Przed próbą rozdzielenia dźwięku upewnij się, że zestaw słuchawkowy lub głośniki są właściwie ukierunkowane. Na przykład jeśli kierujesz mowę JAWS na lewą stronę, a zamiast tego słyszysz ją w prawym uchu, najprawdopodobniej zestaw słuchawkowy jest odwrócony.

Po rozdzieleniu mowy JAWS i dźwięku aplikacji rozdzielenie pozostaje w mocy do czasu ponownego uruchomienia JAWS lub użycia polecenia przywracania równowagi dźwięku. Ponadto po rozdzieleniu dźwięku w bieżącej aplikacji podział będzie kontynuowany, nawet jeśli przejdziesz do innych aplikacji. Na przykład, jeśli uczestniczysz w spotkaniu w aplikacji Teams, możesz nadal słyszeć JAWS jednym uchem podczas wyszukiwania informacji na stronie internetowej w przeglądarce Chrome lub zapisywania notatek w programie Word, jednocześnie słuchając spotkania drugim uchem.

Możesz także obudzić Asystenta głosowego i powiedzieć „Sound Left”, „Sound Right” lub „Sound Balanced”. Przed wypowiedzeniem tych poleceń upewnij się, że mikrofon nie jest wyciszony. Możesz też nie chcieć używać tych poleceń w aplikacjach, takich jak Teams lub Zoom, ponieważ usłyszą Cię inni uczestnicy spotkania.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Używam stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth z mikrofonem do uczestniczenia w rozmowach Teams i Zoom. Czy w tej sytuacji mogę rozdzielić dźwięk?

Odpowiedź: Nie, rozdzielanie dźwięku nie będzie działać w trakcie połączenia podczas korzystania z zestawu słuchawkowego Bluetooth. To nie jest problem JAWS. Podczas nawiązywania połączenia aplikacja Teams lub Zoom przełącza się ze słuchawek na urządzenie słuchawkowe. Z założenia zestaw słuchawkowy działa jako urządzenie mono, więc dzielenie dźwięku nie działa. Jeśli chcesz rozdzielić dźwięk podczas połączenia, zalecamy użycie przewodowego zestawu słuchawkowego.

Pytanie: Czy mogę rozdzielić dźwięk, jeśli używam stereofonicznego zestawu słuchawkowego Bluetooth po prostu do słuchania muzyki?

Odpowiedź: Tak. Jeśli odtwarzasz dźwięk z innego źródła, takiego jak film na YouTube, rozdzielacz dźwięku działa zgodnie z oczekiwaniami, nawet jeśli używasz zestawu słuchawkowego Bluetooth. Problemów z rozdzielaniem dźwięku doświadczysz tylko podczas nawiązywania połączenia w aplikacjach Teams lub Zoom przy użyciu zestawu słuchawkowego Bluetooth, ponieważ te aplikacje zamieniają urządzenie słuchawkowe stereo na urządzenie zestawu słuchawkowego mono.

Pytanie: Czy rozdzielacz dźwięku działa z głośnikami zewnętrznymi?

Odpowiedź: Tak, mowa JAWS i dźwięk aplikacji zostaną rozdzielone zgodnie z oczekiwaniami, jeśli używasz wewnętrznych głośników komputera lub masz podłączone zewnętrzne głośniki.

Pytanie: Obecnie mam skonfigurowany JAWS do używania innego urządzenia dźwiękowego zamiast domyślnej karty dźwiękowej Windows. Czy nadal będę mógł rozdzielać dźwięk?

Odpowiedź: Dopóki dźwięk mowy JAWS i dźwięki z innych aplikacji odtwarzających dźwięk są kierowane do tej samej karty dźwiękowej, dźwięk będzie rozdzielany zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli użyjesz opcji Karty dźwiękowe w menu Narzędzia JAWS, by skonfigurować JAWS do korzystania z innej karty dźwiękowej, JAWS pozostanie przekierowany, ale dźwięk z innych aplikacji zostanie przywrócony do obu głośników.

Nowe warstwowe kombinacje klawiszowe do wybierania karty dźwiękowej dla wyjścia mowy

W niektórych przypadkach Windows może przełączyć się na inne urządzenie dźwiękowe, powodując utratę mowy JAWS lub Fusion. Na przykład może się to zdarzyć, gdy podłączasz inne urządzenie dźwiękowe, które staje się nowym urządzeniem domyślnym lub gdy używasz zestawu słuchawkowego Bluetooth i rozpoczynasz połączenie w aplikacji Teams lub Zoom, powodując, że system Windows przełącza urządzenie dźwiękowe.

Jeśli wystąpią takie sytuacje, możesz teraz nacisnąć INSERT+SPACJA, po czym V, a następnie C, by otworzyć nową warstwę karty dźwiękowe. W tej warstwie użyj STRZAŁEK w GÓRĘ lub W Dół, by przejść cyklicznie po wszystkich kartach dźwiękowych dostępnych w Twoim systemie. JAWS próbuje oznajmić każdą kartę dźwiękową, gdy na nią przejdziesz. Po znalezieniu karty dźwiękowej, której chcesz używać do mowy, naciśnij ESC, by opuścić warstwę. Zwróć uwagę, że lista dostępnych urządzeń jest zapętlona, więc dalsze naciskanie STRZAŁKI W DÓŁ spowoduje cykliczne przechodzenie po nich wszystkich.

Ulepszenia Asystenta Głosowego

 • Domyślnym słowem wybudzania dla JAWS jest teraz „Hej Sharky”, a domyślnym słowem wybudzania dla ZoomTexta jest teraz „Hej Zoomy”.
 • Gdy działa Fusion możesz teraz powiedzieć „Hej Sharky” lub „Hej Zoomy”, a asystent głosowy wie, które funkcje są przeznaczone dla JAWS, a które dla ZoomText i wykona odpowiednią działanie w zależności od tego, o co poprosisz. Wcześniej użytkownicy Fusion za pomocą asystenta głosowego mogli uzyskać dostęp tylko do funkcji ZoomTexta.
 • Po zaznaczeniu tekstu za pomocą JAWS lub Fusion możesz teraz powiedzieć „Hej Sharky, read selection”, by przeczytać wybraną treść, lub „Hej Sharky, append”, by dołączyć zaznaczony tekst do schowka.
 • Wybranie opcji Ustawienia z podmenu Asystent głosowy w menu Narzędzia JAWS powoduje teraz otwarcie dedykowanego okna dialogowego Ustawienia asystenta głosowego zamiast przeniesienia Ciebie do Centrum ustawień.

Szybsze przełączanie języka w brajlu dla użytkowników wielojęzycznych

Dla użytkowników mówiących kilkoma językami, a także uczniów uczących się innego języka, JAWS od lat wspiera ręczne i automatyczne przełączanie języka syntezatora mowy. Dla użytkowników monitorów brajlowskich, którzy musieli regularnie przełączać się między językami, proces nie był tak prosty. Za każdym razem gdy chciałeś przeczytać lub wprowadzić tekst w innym języku, musiałeś otworzyć Centrum ustawień i wybrać określony język oraz opcje translacji.

Aby to ułatwić wielojęzycznym użytkownikom brajla, JAWS i Fusion 2022 wprowadzają profile brajlowskie. Profil brajlowski składa się z trybu translatora i powiązanych tablic brajlowskich wejścia i wyjścia w określonym języku. Teraz pozwala to przełączać język dla brajla w locie z głównej klawiatury, z monitora brajlowskiego lub automatycznie przełączać język w dokumentach lub stronach internetowych, tak jak robimy to w przypadku mowy. Możesz także połączyć język wprowadzania brajlem z językiem wprowadzania z klawiatury, więc gdy naciśniesz ALT+SHIFT na klawiaturze komputera, by zmienić język używany do pisania, język wprowadzania brajlem przełącza się wraz z nim.

Aby konfigurować opcje profilu, do Centrum ustawień w grupie Brajl > Ogólne > Translacja pozycję Tablice brajla komputerowego zastąpiono przez nową pozycję Profile językowe. Jej wybranie powoduje wyświetlenie nowego  okna dialogowego Profile językowe. Użytkownicy, którzy używają tylko jednego języka, nie potrzebują używać tego okna dialogowego, ponieważ nadal mogą ustawiać ustawienia wejścia i wyjścia translacji, tak jak to zawsze robili w głównej grupie Translacji lub w Kreatorze uruchamiania.

Konfigurowanie preferowanych profili

Aby wybrać preferowane profile, między którymi możesz szybko przełączać się za pomocą kombinacji klawiszy, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij INSERT+6 w rzędzie cyfr, by otworzyć centrum ustawień.
 2. Aby zastosować zmiany do wszystkich aplikacji, naciśnij CTRL+SHIFT+D, by załadować domyślne ustawienia JAWS.
 3. Wpisz „profile” bez cudzysłowów w polu edycyjnym wyszukiwania.
 4. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na Profile językowe w wyszukanych wynikach w widoku drzewa i naciśnij SPACJĘ, by otworzyć okno dialogowe. Zostaniesz umieszczony na liście profili, które odpowiadają wszystkim językom, dla których w JAWS jest zainstalowane wsparcie dla pisma brajla.
 5. Naciśnij SPACJĘ na każdym profilu, który chcesz wybrać jako profil preferowany.
 6. Wybierz OK, aby zamknąć okno dialogowe i jeszcze raz, aby zamknąć Centrum ustawień.

Po skonfigurowaniu preferowanych profili możesz użyć kombinacji klawiszy CTRL+SHIFT+WINDOWS+L lub AKORD PUNKTÓW 2-3-4-5-7 na brajlowskim monitorze Focus, by szybko przełączać się między profilami, jeśli chcesz czytać lub pisać tekst w różnych językach.

Możesz także ustawić podstawowy profil językowy, który będzie używany zawsze podczas uruchamiania JAWS. Domyślnie profil podstawowy zawsze odpowiada językowi JAWS. Na przykład polski – Polska jest zawsze używany podczas uruchamiania polskiej wersji JAWS. Aby zmienić profil podstawowy, otwórz okno dialogowe Profile językowe, wybierz żądany profil językowy z listy, a następnie wybierz przycisk Ustaw podstawowy.

Konfigurowanie opcji translacji dla określonego profilu

Aby skonfigurować ustawienia wejścia i wyjścia translacji brajlowskiej dla określonego profilu językowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij INSERT+6 w rzędzie cyfr, by otworzyć centrum ustawień.
 2. Aby zastosować zmiany do wszystkich aplikacji, naciśnij CTRL+SHIFT+D, by załadować domyślne ustawienia JAWS.
 3. Wpisz „profile” bez cudzysłowów w polu edycyjnym wyszukiwania.
 4. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na Profile językowe w wyszukanych wynikach w widoku drzewa i naciśnij SPACJĘ, by otworzyć okno dialogowe. Zostaniesz umieszczony na liście profili, które odpowiadają wszystkim językom, dla których w JAWS jest zainstalowane wsparcie dla pisma brajla.
 5. Wybierz profil, dla którego chcesz skonfigurować opcje translacji, a następnie wybierz przycisk Szczegóły, aby otworzyć okno dialogowe Szczegóły profilu. Tutaj możesz:
  • Wybrać stopień brajla, który będzie używany podczas czytania i pisania tłumaczonego brajla. Dostępne opcje zależą od aktualnie wybranego profilu. Na przykład Unified English Braille (UEB) stopień 1 lub stopień 2 nie są dostępne podczas konfigurowania profilu języka hiszpańskiego.
  • Wybrać tryb translacji, którego chcesz użyć. Dostępne opcje to: brajl komputerowy na wejściu i wyjściu, brajl komputerowy na wejściu i brajl literacki na wyjściu lub brajl literacki na wejściu i wyjściu. Możesz także szybko przełączać się między trybami translacji dla aktywnego profilu, używając na monitorze brajlowskim Focus AKORDU PUNKTÓW 1-2-4-5-7.
  • Wybrać tablice, które mają być używane, jeśli brajl komputerowy jest wybrany na wejściu lub wyjściu. Dzięki temu w razie potrzeby możesz używać różnych języków do czytania i pisania tekstu.
  • Wybrać, czy znaki wielkiej litery mają być wyświetlane na monitorze brajlowskim podczas przeglądania brajla z translacją.
  • Wybrać, czy tablice brajla komputerowego Liblouis mają być używane podczas czytania lub pisania w brajlu komputerowym.
 6. Po wprowadzeniu zmian wybierz OK, by zamknąć okno dialogowe Szczegóły profilu i kontynuuj wybieranie OK, by zamknąć okno dialogowe Profile językowe i Centrum ustawień.

Konfigurowanie automatycznego wykrywania języka dla brajla

Jeśli chcesz, aby JAWS automatycznie przełączał się na odpowiedni język dla brajla podczas czytania lub wprowadzania tekstu, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij INSERT+6 w rzędzie cyfr, by otworzyć centrum ustawień.
 2. Aby zastosować zmiany do wszystkich aplikacji, naciśnij CTRL+SHIFT+D, by załadować domyślne ustawienia JAWS.
 3. Wpisz „profile” bez cudzysłowów w polu edycyjnym wyszukiwania.
 4. Naciśnij STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na Profile językowe w wyszukanych wynikach w widoku drzewa i naciśnij SPACJĘ, aby otworzyć okno dialogowe.
 5. Zaznacz pole wyboru Połącz język wprowadzania brajla z językiem klawiatury, by JAWS używał odpowiedniego języka wprowadzania brajlem, który odpowiada aktualnie aktywnemu językowi klawiatury. Na przykład jeśli zmienisz język klawiatury na hiszpański (ALT+SHIFT), JAWS automatycznie przełączy się na hiszpański brajl, więc możesz kontynuować wprowadzanie tekstu na monitorze we właściwym języku.
 6. Zaznacz pole wyboru Automatyczne wykrywanie języka, by JAWS używał odpowiedniego języka dla brajla, który odpowiada bieżącemu językowi tekstu w dokumencie lub na stronie internetowej. Na przykład, jeśli JAWS wykryje tekst w dokumencie napisanym w języku hiszpańskim, JAWS automatycznie przełączy się na wyświetlanie tekstu w brajlu hiszpańskim, używając ustawień trybu translacji skonfigurowanej w oknie dialogowym Szczegóły profilu dla profilu hiszpańskiego.
 7. Wybierz OK, by zamknąć okno dialogowe i jeszcze raz, aby zamknąć Centrum ustawień.

Dodatkowe zmiany

 • Dodano nowe opcje szybkich ustawień dla programu Outlook 365, które umożliwiają wyłączenie powiadomień dla nieprzeczytanych, odpowiedzianych lub przesłanych dalej. Podczas pracy w Outlook 365 naciśnij INSERT+V, by otworzyć Szybkie ustawienia, a następnie wyszukaj "sygnalizuj", by znaleźć te 3 opcje.
 • Po ustawieniu fokusu na liście wiadomości programu Outlook, takiej jak Skrzynka odbiorcza, opcja Dostosuj listę wiadomości programu Outlook nie jest już dostępna w oknie dialogowym Uruchom Menedżera JAWS (INSERT+F2). Jest to zgodne z zamierzeniem, ponieważ ta funkcja nie ma już zastosowania do tego typu list programu Outlook 365.
 • JAWS 2022 zawiera zaktualizowane skrypty od Corel dla WordPerfect 2021.
 • Dla tych, którzy tworzą skrypty JAWS, dodano komentarze na początku default.jss, aby użytkownicy wiedzieli, jak zapisać zmodyfikowaną kopię tego pliku w swoim folderze użytkownika.
 • W Przeglądarce brajlowskiej i tekstowej zmieniono domyślny rozmiar czcionki na 20. Poprzedni rozmiar czcionki 40 był zbyt duży dla większości użytkowników. Dodatkowo w razie potrzeby można teraz ustawić rozmiar czcionki tylko na 16.
 • Dodano nową opcję przełączania ogłaszania tekstu oznaczonego jako sugestia w Dokumentach Google. Aby to zmienić, otwórz Centrum ustawień i znajdź pole wyboru Ogłaszanie Sugerowanego tekstu.
 • Podczas nawigowania po tabeli w Dokumentach Google, JAWS teraz ogłasza bieżący wiersz lub kolumnę po odczytaniu zawartości komórki. Dodatkowo jeśli wyłączyłeś w Szybkich ustawieniach ogłaszanie współrzędnych komórek tabeli, JAWS, zgodnie z oczekiwaniami, podczas używania poleceń odczytu tabeli (ALT+CTRL+KLAWISZE STRZAŁEK), odczytuje teraz tylko zawartość komórki.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie wskazywał początku komentowanego tekstu w Dokumentach Google podczas nawigacji słowami.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS w Dokumentach Google podczas nawigacji liniami nie czytał, jak tego oczekiwano, gdy natrafiłeś na łącze podzielone na wiele wierszy.
 • Podczas przechodzenia do nowego slajdu w PowerPoint JAWS nie mówi już "brak zaznaczenia" przed wypowiedzeniem informacji o slajdzie, co było wypowiadane niepotrzebnie. Teraz JAWS ogłasza tylko tytuł i numer slajdu.
 • Rozwiązano wiele zgłoszonych problemów z odczytywaniem wiadomości w Outlook 365.
 • Rozwiązano zgłoszony problem w Outlook 365, polegający na tym, że JAWS nie ogłaszał wyników autouzupełniania podczas wpisywania nazwisk w polach adresu nowej wiadomości.
 • Dodano kombinację klawiszy CTRL+U do pomocy klawiszy systemu Windows (INSERT+W) dla programu Outlook. To polecenie zaznacza bieżącą wiadomość jako nieprzeczytaną.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że jeśli opcja Pokaż jako konwersacje była włączona w programie Outlook, to bieżąca wiadomość lub konwersacja nie była wyświetlana w brajlu podczas przeglądania listy.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie ogłaszał przycisku wyboru daty podczas tworzenia zaproszenia na spotkanie w Outlooku.
 • Do pomocy klawiszy Windows (INSERT+W) dodano polecenie ALT+Q, które otwiera funkcję Szybkiego wyszukiwania w aplikacjach Microsoft Office.
 • JAWS teraz poprawnie odczytuje tytuł bieżącej strony w Chrome lub Edge, gdy używasz CTRL+TAB do poruszania się między otwartymi stronami.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie INSERT+SPACJA, X w Edge Chromium w celu uruchomienia kreatora Elastycznego przeglądania Web nie działało, jak tego oczekiwano.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał wyników wyszukiwania na ekranie startowym systemu Windows 11.
 • Rozwiązano problem zgłoszony przez kilku międzynarodowych użytkowników polegający na tym, że Centrum ustawień i Szybkie ustawienia były wyświetlane w języku angielskim zamiast w języku użytkownika.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że Centrum ustawień przestawało odpowiadać po wpisaniu cudzysłowu w polu edycyjnym wyszukiwania.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie uruchamiał się automatycznie i nie tworzył pliku zrzutu pamięci zawierającego informacje diagnostyczne dla Freedom Scientific podczas ręcznego zamykania JAWS za pomocą INSERT+WINDOWS+F4, używanego w sytuacjach, gdy przestał on działać poprawnie.
 • Dodano wsparcie dla Azure Virtual Desktop. 

Ulepszenia w JAWS 2022.2207.25 (lipiec 2022)

Poniżej znajduje się lista ulepszeń wprowadzonych pomiędzy wersją z czerwca 2022 r. a aktualizacją z lipca 2022 r.

Translator brajla Liblouis wykorzystywany przez JAWS i Fusion został zaktualizowany do wersji 3.22.0.

Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że po naciśnięciu klawisza ENTER na łączu, które przenosi fokus do innej lokalizacji na bieżącej stronie internetowej, wirtualny kursor nie był przenoszony do nowej lokalizacji, mimo że strona była wizualnie przewijana.

Rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie klawisza ENTER w wielowierszowym polu edycji w Chrome lub Edge nieoczekiwanie przenosiło fokus z powrotem na początek.

Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że po naciśnięciu INSERT+PAGE DOWN JAWS nie odczytywał paska stanu notatnika w systemie Windows 11.

Rozwiązano problemy z poruszaniem się po oknie dialogowym Lista adresów w programie Word, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem karty Korespondencja (ALT+M).

Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że JAWS nie wykrywał klikalnej grafiki na Rumble.com, służącej do rozpoczynania odtwarzania wideo.

Po naciśnięciu FN+ESC, JAWS ogłasza teraz stan blokady klawisza FN. Prosimy pamiętać, że działa to głównie z laptopem Microsoft Surface, tabletem Surface lub klawiaturą Surface i może jeszcze nie działać z urządzeniami innych producentów, takimi jak Dell. Gdy klawisz FN jest zablokowany, można naciskać klawisze funkcyjne, by dostosować ustawienia, takie jak głośność lub jasność ekranu, bez konieczności wcześniejszego przytrzymywania klawisza FN.

Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że przy wyszukiwaniu tekstu w dokumencie Word, JAWS nie odczytywał wybranego elementu podczas nawigacji po liście wyników.

Rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie INSERT+CTRL+1 do 8 nie odczytywało skojarzonej kolumny na liście plików w Eksploratorze plików lub na liście wiadomości w programie Outlook.

W odpowiedzi na prośbę klientów dodano kilka międzynarodowych symboli do okna dialogowego Wybierz symbol do wydruku (INSERT+4), co pozwala szybko wybrać symbol i wstawić go do bieżącego dokumentu.

Ulepszenia w JAWS 2022.2206.9 (czerwiec 2022)

Poniżej znajduje się lista ulepszeń wprowadzonych między wersją z kwietnia 2022 r. a aktualizacją z czerwca 2022 r.

Historia powiadomień

W JAWS 2021 wprowadziliśmy skrót klawiszowy do szybkiego ogłaszania najnowszych powiadomień. Jednak ze względu na ogromną liczbę powiadomień, które mogą być odbierane codziennie w zależności od używanych aplikacji, nie było łatwego sposobu na przejrzenie wcześniejszych powiadomień, które mogłeś przegapić.

JAWS i Fusion 2022 umożliwiają teraz wyświetlanie historii ostatnio otrzymanych powiadomień i dają większą kontrolę nad tym, które powiadomienia są słyszane lub wyświetlane w brajlu. Na przykład, możesz chcieć, by JAWS ogłaszał powiadomienia z aplikacji tylko wtedy, gdy zawierają one określony tekst, albo tylko odtwarzał dźwięk zamiast przerywać ci pracę komunikatem głosowym. Możesz nawet zdecydować, by określone powiadomienia nie pojawiały się na liście ostatnich powiadomień. Na przykład występować mogą pewne powtarzające się komunikaty, które możesz chcieć usłyszeć, takie jak powiadomienia z Edge potwierdzające stan ładowania strony, ale możesz nie chcieć, by te wiadomości zaśmiecały Twoją historię.

Aby otworzyć okno dialogowe Historia powiadomień, naciśnij INSERT+SPACJA, a następnie N. Dostęp do tej funkcji można również uzyskać z menu Narzędzia w głównym oknie JAWS lub poprzez okno dialogowe Uruchom Menedżera JAWS (INSERT+F2). Po otwarciu, fokus jest umieszczany na liście zawierającej powiadomienia otrzymane z systemu Windows i aplikacji w ciągu ostatnich 24 godzin, o ile JAWS lub Fusion były uruchomione. Użyj klawiszy STRZAŁEK, aby nawigować i przeglądać pozycje na liście. Naciśnięcie klawisza APLIKACJI na wybranym powiadomieniu otwiera menu kontekstowe, w którym możesz utworzyć regułę, aby dostosować sposób jej wypowiadania lub wyświetlania w brajlu, albo nie wyświetlać wybranego powiadomienia w historii w ogóle. Po zakończeniu przeglądania powiadomień naciśnij klawisz ESC, aby zamknąć historię powiadomień.

Możesz także uzyskać dostęp do historii powiadomień za pomocą asystenta głosowego, mówiąc „Hej Sharky, notification history” lub „Hej Sharky, notifications”.

Jeśli chcesz usłyszeć tylko najnowsze powiadomienie bez otwierania okna dialogowego, naciśnij INSERT+SPACJA, a następnie SHIFT+N.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat tworzenia i zarządzania własnymi regułami powiadomień, zapoznaj się z tematem Historia powiadomień w Pomocy JAWS.

Inne zmiany:

 • Możesz teraz powiedzieć „Hej Sharky, say version” lub „Hej Sharky, what version”, aby poznać wersję bieżącej aplikacji. Jest to to samo, co naciśnięcie klawiszy CTRL+INSERT+V.
 • Rozwiązano zgłoszone problemy, w których JAWS nie działał niezawodnie z iTunes.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na wyświetlaniu błędu ładowania skryptu podczas próby otwarcia przeglądarki matematyki lub edytora matematyki w celu wyświetlenia lub edycji równania.
 • W sytuacji, gdy naciśnięcie przycisku na stronie internetowej powodowało otwarcie modalnego okna dialogowego, takiego jak kalendarz, rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS odczytywał całą zawartość okna dialogowego na raz, gdy tylko okno dostawało fokus.
 • Do Szybkich ustawień dodano nową opcję, Wskaż tekst w elementach INS i DEL, która jest włączona domyślnie. Gdy jest włączona, JAWS lub Fusion wskazuje wstawiony lub usunięty tekst na stronach internetowych podczas nawigacji za pomocą Wirtualnego Kursora.
 • JAWS i Fusion ogłaszają teraz aktualizacje żywych regionów nie tylko w przeglądarkach internetowych, ale też we wszystkich aplikacjach, w których są one obsługiwane. W sytuacjach, w których musisz wyłączyć te ogłoszenia, otwórz Centrum ustawień i wyszukaj „Ogłaszaj aktualizacje żywego regionu”. Tę opcję można skonfigurować dla wszystkich aplikacji lub tylko dla określonej aplikacji lub dla domeny witryny.
 • W sytuacji, gdy Tryb formularzy był ustawiony na Ręczny, rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że Tryb formularzy wyłączał się automatycznie zamiast pozostawać aktywny po wyjściu z pól edycji.
 • Rozwiązano problemy z nawigacją po tabelach na stronach internetowych zawierających wiele wierszy nagłówków.
 • Dodano pomoc klawiatury (INSERT+1) dla poleceń służących do przechodzenia do poprzedniego poziomu nagłówka (SHIFT+1 do 6).
 • W sytuacji wykorzystywania myszy do wizualnego zaznaczania tekstu w wiadomościach programu Outlook za pomocą JAWS lub Fusion, rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie CTRL+C nie kopiowało zaznaczonego tekstu do Schowka zgodnie z oczekiwaniami, chyba że tekst został zaznaczony za pomocą klawiatury.
 • Rozwiązano zgłoszony problem w Outlooku, w którym JAWS mówił „pole edycyjne tylko do odczytu” podczas otwierania wiadomości. Teraz usłyszysz „pole edycyjne tylko do odczytu”, jeśli opcja Szybkich ustawień: Automatycznie czytaj wiadomości jest wyłączona, dzięki czemu wiesz, kiedy przechodzisz do wiadomości.
 • Kiedy wpisujesz treść nowej wiadomości w Outlooku i wpisujesz symbol @, a następnie część nazwy użytkownika, aby otworzyć menu @Wzmianki, JAWS odczytuje teraz pozycję i całkowitą liczbę nazw na liście sugestii.
 • W sytuacji użycia Edytora matematyki JAWS w celu wstawienia równania do dokumentu programu Word, naprawiono zgłoszony problem polegający na tym, że okno aplikacji nie było już maksymalizowane.
 • Podczas wstawiania pola tekstowego do dokumentu Word rozwiązano problem, w którym JAWS nie wyświetlał opisów różnych typów pól tekstowych w brajlu.
 • W odpowiedzi na prośby użytkowników, udostępniliśmy teraz polecenie INSERT+C w module sprawdzania pisowni usługi Office 365 w celu odczytania bieżącego błędu pisowni w kontekście.
 • Rozwiązano problem z zakładką Odtwarzanie w oknie dialogowym Zmień dźwięki systemu, gdzie JAWS nie odczytywał poprawnie listy urządzeń.
 • Rozwiązano problem z Thoriun Reader, aplikacją do czytania książek ePub, gdzie JAWS nie był w stanie podczas wybierania linku ustawić fokusu na opisach obrazów, by wyświetlić dany opis.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że funkcja pomagająca uniknąć ucinania mowy podczas korzystania ze słuchawek Bluetooth lub niektórych kart dźwiękowych dostępnych z Centrum ustawień nie działała zgodnie z oczekiwaniami przez zdalne połączenie Citrix.
 • Rozwiązano zgłoszony problem z nawigacją po elementach sterujących wstążki w określonej aplikacji używanej przez kilku klientów we Francji.
 • Ulepszenia w JAWS 2022.2204.20 (kwiecień 2022).

Poniżej znajduje się lista ulepszeń wprowadzonych między wydaniem z lutego 2022 a aktualizacją z kwietnia 2022.

 • Dodano nowy gorący klawisz INSERT+SHIFT+Z, aby tymczasowo zawiesić klawisze szybkiej nawigacji. Jest to przydatne, jeśli musisz użyć kombinacji klawiszowych wykorzystywanych w witrynie internetowej, które są takie same jak klawisze szybkiej nawigacji w JAWS, a nie chcesz całkowicie wyłączać wirtualnego kursora. Działanie klawiszy szybkiej nawigacji jest wznawiane, gdy przeniesiesz fokus z bieżącego okna przeglądarki na inne okno albo przejdziesz na nową stronę. Chociaż ta nowa kombinacja klawiszy jest głównym sposobem uzyskania dostępu do tej funkcji i jest do niej odwołanie w wyszukiwarce poleceń, stare pole cenie, CTRL+INSERT+N, nadal działa dla tych użytkowników, którzy mogą naciskać je z przyzwyczajenia.
 • Gdy funkcja Mowa na życzenie jest aktywna (INSERT+SPACJA, S) i naciśniesz INSERT+SPACJA, V, C, by aktywować warstwę Kart dźwiękowych, będziesz teraz słyszeć mowę, gdy użyjesz STRZAŁEK W GÓRĘ lub W DÓŁ, by wybrać inne urządzenie dźwiękowe.
 • Rozwiązano problem zgłaszany przez niektórych użytkowników, polegający na tym, że po uruchomieniu JAWS mowa nieoczekiwanie zanika.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że słowa pisane wielkimi literami nie były poprawnie odczytywane, gdy JAWS został skonfigurowany do wskazywania wielkich liter podczas czytania słowami. Występowało to tylko podczas korzystania z Eloquence.
 • Ulepszono wsparcie JAWS dla tabel na stronach internetowych, które są przewijane, by wizualnie pokazać dodatkowe wiersze podczas nawigacji za pomocą klawiszy STRZAŁEK.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że naciśnięcie klawiszy CTRL+INSERT+R wyświetlające wszystkie regiony na stronach internetowych nie działało w trybie formularzy.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że przy przełączaniu między kartami otwartych dokumentów w Dokumentach Google nazwa bieżącej karty nie była ogłaszana, jeśli wiele kart miało tę samą nazwę.
 • Usunięto polecenia JAWS służące do przechodzenia w Dokumentach Google na początek albo koniec wiersza tabeli (ALT+CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W LEWO albo W PRAWO), by firma Google mogła wykorzystywać te kombinacje klawiszy w nadchodzącym wydaniu.
 • Dodano nową opcję Szybkich ustawień, która pomaga poprawić wydajność JAWS podczas nawigowania po dużych arkuszach kalkulacyjnych w programie Excel dla Office 365. Jeśli JAWS wydaje się być powolny podczas poruszania się po określonym arkuszu kalkulacyjnym, otwórz Szybkie ustawienia, INSERT+V, i wyłącz Zezwalaj na funkcje mające wpływ na wydajność. Powoduje to wyłączenie funkcji, o których wiadomo, że mają wpływ na wydajność, w tym regiony zawierające tytuły, do których są przypisane zdefiniowane nazwy, wykrywanie wielu regionów w arkuszach i automatyczne wykrywanie sum wierszy lub kolumn w arkuszach kalkulacyjnych, w których nie istnieją formuły do ​​obliczania sum. Te funkcje mają tendencję do wydłużania czasu reakcji w przypadku bardzo dużych arkuszy kalkulacyjnych.
 • W Office 365 JAWS teraz poprawnie wskazuje, kiedy komórka w skoroszycie programu Excel zawiera notatkę lub komentarz. Możesz wtedy nacisnąć ALT+SHIFT+APOSTROF, by przeczytać notatkę lub komentarz do bieżącej komórki. Zauważ, że jeśli komentarz zawiera wątek odpowiedzi, to naciśnięcie klawisza odczytuje tylko początkowy komentarz w wątku. Aby przejrzeć cały wątek komentarzy dla komórki lub wyświetlić wszystkie komórki z komentarzami, użyj klawiszy F6 lub SHIFT + F6, by przejść do okienka Komentarze. Jeśli to okienko nie jest obecnie widoczne, naciśnij klawisze ALT+R, by uzyskać dostęp do karty Recenzja, i wybierz opcję Pokaż komentarze. Aby wyświetlić wszystkie komórki z notatkami, naciśnij CTRL+SHIFT+APOSTROF.
 • Wirtualna przeglądarka JAWS nie pojawia się już podczas otwierania Asystenta planowania Outlook, ponieważ nakładała się na widok dla widzących ZoomTexta lub Fusion. Użytkownicy JAWS mogą nadal poruszać się po zawartości Asystenta planowania za pomocą klawiszy STRZAŁEK.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że nie były ogłaszane nagłówki grup w menu aplikacji pakietu Microsoft Office.
 • Zaktualizowano tekst pomocy dla opcji Ogłaszaj alerty w Szybkich ustawieniach JAWS dla Zoom, tak że wzmiankuje on o skrócie klawiszowym ALT+WINDOWS+S, do tymczasowego przełączania alertów.
 • Źródło wyszukiwania Konwertuj walutę jest ponownie dostępne dla Zbadaj to.
 • Gdy fokus jest na zawartości ARIA i zostanie naciśnięte ALT+INSERT+M, aby przejść do elementu docelowego, JAWS odczytuje teraz bieżącą linię, która posiada fokus.
 • Translator brajla Liblouis używany przez JAWS i Fusion został zaktualizowany do wersji 3.21.0.
 • Rozwiązano problem z włoską wersją JAWS, w którym różne symbole emoji nie były ogłaszane, jak tego oczekiwano.

Ulepszenia w JAWS 2022.2202.38 (i Fusion) na luty 2022

Poniżej znajduje się lista ulepszeń wprowadzonych między wydaniem z grudnia 2021 r. a aktualizacją z lutego 2022 r.

Zmiany w kombinacjach klawiszowych do nawigacji zdaniami w układzie desktop

Używając w JAWS klawiatury w układzie desktop, możesz teraz naciskać ALT+NUMERYCZNY PLUS albo ALT+NUMERYCZNY MINUS, by odczytywać następne albo poprzednie zdanie w dokumencie. To pozwala, by ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ albo ALT+STRZAŁKA W DÓŁ, używane poprzednio do nawigacji zdaniami, działały w określonych aplikacjach, jak zamierzono. Na przykład użycie ALT+STRZAŁKA W GÓRĘ albo ALT+STRZAŁKA W DÓŁ w Teams przenosi pomiędzy otwartymi czatami. Polecenie do odczytywania bieżącego zdania, ALT+NUMERYCZNE 5, jest nadal takie samo.

Teraz dostępne nowe głosy i języki Vocalizer Expressive

Narzędzie Dodaj/usuń głosy w JAWS, ZoomText i Fusion teraz oferuje 27 nowych głosów i 6 nowych języków. Nowe języki to:

 •         belgijski francuski - Aude
 •         Farsi - Dariush
 •         malajski - Amira
 •         słoweński - Tina
 •         ukraiński - Lesya
 •         wietnamski - Linh

Nowe głosy dla istniejących języków to:

 •         arabski - Mariam
 •         kantoński - Sin Ji
 •         angielski brytyjski - Stephanie
 •         angielski Stany Zjednoczone - Evan
 •         angielski Stany Zjednoczone - Noelle
 •         hinduski - Kiyara
 •         japoński - Koharu
 •         japoński - Nozomi
 •         japoński - Seiji
 •         koreański - Minsu
 •         koreański - Nuri
 •         chiński mandaryński - Bo Bo
 •         chiński mandaryński - Lan Lan
 •         chiński mandaryński - Lilian
 •         chiński mandaryński - Lisheng
 •         chiński mandaryński - Sha Sha
 •         chiński mandaryński - Shan Shan
 •         chiński mandaryński - Tao Tao
 •         chiński mandaryński - Ting Ting
 •         hiszpański argentyński - Isabela
 •         hiszpański kolumbijski - Ximena

Te nowe głosy będą wyświetlane na listach w narzędziu Dodaj/usuń głosy tylko dla wersji 2022 lub wyższych. Istniejące głosy, które działały w wersji 2021 naszych produktów, będą nadal dostępne do użycia. Jeśli zajrzysz na listę Dodaj/usuń Programy w Windows, zauważysz, że poprzednie głosy Vocalizer Expressive są wymienione z wersją 2.2, podczas gdy nowe głosy są wymieniane z wersją 21. Zauważ, że niektóre nowe głosy zawierają w nazwie opis "ML". Zostało to zrobione przez Cerance, ale można to zignorować i nie ma wpływu na brzmienie głosu.

Inne zmiany

 • W odpowiedzi na opinie klientów możesz teraz szybko zrestartować JAWS lub Fusion za pomocą nowego polecenia warstwowego INSERT+SPACJA, a następnie F4. W dowolnym momencie możesz również wypowiedzieć polecenie głosowe, takie jak „Hej Sharky, restart program”, by ponownie uruchomić JAWS lub Fusion.
 • Gdy w programie Zoom naciśniesz ALT+WINDOWS+S, by wyciszyć alerty podczas webinarów lub spotkań, teraz będą one wyciszone tylko podczas bieżącej sesji JAWS. Gdy następnym razem uruchomisz JAWS, ponownie będziesz otrzymywał alerty. Aby na stałe wyłączyć alerty Zoom, naciśnij INSERT+V w programie Zoom, by otworzyć Szybkie ustawienia, a następnie przełącz opcję Ogłaszaj alerty.
 • Naciśnięcie INSERT+TAB w oknie dialogowym Zapisz lub Otwórz plik w systemie Windows teraz informuje o bieżącej lokalizacji zapisywania pliku.
 • Jeśli zdecydujesz się na wyświetlanie zegara w komórkach stanu monitora brajlowskiego, punkty 7 i 8 nie będą już wyświetlane, by ułatwić odczytywanie czasu.
 • Oprócz ulepszonej nawigacji w dokumentach Worda i wiadomościach Outlooka, wprowadzonej w początkowej wersji 2022, użytkownicy JAWS i Fusion powinni teraz odczuć lepszą wydajność również podczas nawigowania po arkuszach kalkulacyjnych Excel.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że podczas przeglądania za pomocą klawiszy strzałek wiadomości redagowanej w Gmail przy użyciu podstawowego widoku HTML JAWS stale wypowiadał „treść wiadomości”.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w Dokumentach Google z włączoną obsługą brajla JAWS nie wskazywał tabel podczas nawigowania po akapitach (CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ albo CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ).
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas korzystania z Dokumentów Google z włączoną obsługą brajla JAWS nie wskazywał nowej linii podczas nawigowania znakami.
 • W Dokumentach Google, a także w Wordzie i edytowalnych wiadomościach w Outlooku, JAWS nie odczytuje już całej zawartości komórki tabeli podczas nawigowania za pomocą klawiszy STRZAŁEK. Na przykład jeśli poruszasz się po tabeli za pomocą STRZAŁKI W DÓŁ i przechodzisz do innej komórki, JAWS odczytuje teraz tylko bieżącą linię z fokusem, a nie całą komórkę. JAWS odczytuje całą komórkę tylko podczas używania poleceń odczytu tabeli (klawisze ALT+CTRL+STRZAŁKI).
 • rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nawigowania po oknach dialogowych w niektórych aplikacjach internetowych JAWS czasami odczytywał tytuł okna dialogowego zamiast etykiety bieżącej kontrolki.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie wyświetlał prawidłowo nieokreślonych pasków postępu na stronach internetowych, co wskazuje, że operacja jest wykonywana, ale nie jest dostępny określony czas postępu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że używanie nawigacji po pierwszej literze do przechodzenia do określonych elementów na liście łączy (INSERT+F7) w niektórych sytuacjach nie działało, jak tego oczekiwano.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że JAWS nieoczekiwanie zamykał się, gdy została naciśnięta kombinacja ALT+TAB, gdy fokus był w polu wyszukiwania w menu Start systemu Windows 11.
 • Dodano wsparcie dla monitora brajlowskiego Orbit Reader 40 firmy Orbit Research. • Podczas korzystania z echa myszy JAWS i Fusion nie ogłaszają już pustych miejsc, gdy poruszasz myszą po pulpicie, a ogłaszają tylko każdą ikonę, gdy na nią najedziesz. Ponadto, gdy wskaźnik myszy zostanie przesunięty nad element taki jak kontrolka w oknie dialogowym albo na wstążce, JAWS i Fusion przeczytają cały ten element tylko raz i echo myszy będzie milczeć aż do momentu, gdy wskaźnik myszy zostanie przesunięty na inny element.
 • Ulepszone wsparcie dla systemu Windows 11 SE, uproszczonej wersji systemu Windows zainstalowanej na określonych urządzeniach i przeznaczonej do użytku w szkołach.
 • Rozwiązano problemy z włoską wersją JAWS polegające na tym, że niektóre kombinacje klawiszowe wprowadzane z monitora brajlowskiego, takiego jak Focus, były błędnie traktowane jako angielskie kombinacje klawiszowe.
 • Zaktualizowano wiele nazw emoji dla kilku języków i dodano nowe.

Ulepszenia w JAWS 2022.2112.24 (grudzień 2021)

Poniżej znajduje się lista ulepszeń wprowadzonych między wydaniem z listopada 2021 r. a aktualizacją z grudnia 2021 r.

Pokaż zegar wprost na monitorze brajlowskim

Jeśli używasz monitora brajlowskiego, który oferuje komórki stanu, JAWS i Fusion mogą teraz pokazywać czas z zegara systemowego w komórkach stanu monitora brajlowskiego. Możesz nawet wybrać czas 12 lub 24 godzinowy, a także wyświetlać godziny i minuty lub minuty i sekundy, a czas będzie automatycznie aktualizowany. To, że masz chodzący zegar wprost na monitorze brajlowskim, może być pomocne, gdy prowadzisz prezentację lub musisz mówić przez określony czas, gdyż umożliwia to szybkie sprawdzenie czasu, podobnie jak użytkownik, który zerka na zegar na ekranie.

Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlanie zegara w komórkach stanu, naciśnij INSERT+SHIFT+F12 lub, jeśli używasz monitora brajlowskiego Focus, LEWY SHIFT+PRAWY SHIFT+PUNKTY 1-2-3. Aby przełączyć tę funkcję, możesz również użyć pola wyboru Pokaż czas w komórkach stanu w Centrum ustawień. Jeśli komórki stanu są wyłączone, włączenie tej funkcji również tymczasowo je włącza, dopóki jej nie wyłączysz. Włączenie lub wyłączenie wyświetlania zegara obejmuje wszystkie aplikacje.

Aby zmienić sposób wyświetlania czasu, otwórz Centrum ustawień, wyszukaj "zegar" i użyj następujących opcji:

 • Zaznacz albo wyczyść pole wyboru Format 24-godzinowy, aby wyświetlać zegar w formacie czasu 24-godzinowym albo 12 godzinowym. Dla języka angielskiego wartością domyślną jest pokazywanie czasu w formacie 12 godzinowym, jednakże może się to zmieniać w zależności od aktywnego języka JAWS.
 • Używaj grupy przycisków opcji Format czasu, by przełączać wyświetlanie zegara między godzinami i minutami albo minutami i sekundami. Wartością domyślną są godziny i minuty.

Oba ustawienia można skonfigurować dla określonych aplikacji. Na przykład możesz chcieć zmienić format czasu na minuty i sekundy w jednej aplikacji, ale pozostawić godziny i minuty we wszystkich innych.

Jeśli nie chcesz wyświetlać zegara w sposób ciągły, naciśnięcie Przycisku przywoływania kursora nad obszarem komórek stanu na większości wyświetlaczy na krótko pokaże czas jako komunikat błyskawiczny, a następnie powróci do tego, co było aktualnie wyświetlane. Z drugiej strony jeśli zegar jest aktualnie wyświetlany, naciśnięcie Przycisku przywoływania kursora nad komórką stanu powoduje, że to, co normalnie byłoby wyświetlane, jest krótko pokazywane jako komunikat błyskawiczny.

Uwaga: Na niektórych monitorach brajlowskich przyciski przywoływania kursora i komórki stanu mogą mieć unikalną funkcję, która może całkowicie wpłynąć na działanie tej funkcji na tym monitorze.

Dodatkowe zmiany

 • Podczas uruchamiania aplikacji Teams, Zoom lub Skype, w przypadku których korzystne jest rozdzielenie mowy JAWS i dźwięku w rozmowie lub spotkaniu, JAWS lub Fusion wyświetla teraz okno dialogowe oferujące szybką wskazówkę dotyczącą korzystania z funkcji Rozdzielacza dźwięku. W tym oknie dialogowym znajduje się pole wyboru, które możesz zaznaczyć, by uniknąć wyświetlania tego przypomnienia w przyszłości.
 • Funkcja wyciszania dźwięku Audio Ducking, która zmniejsza głośność innych programów, gdy mówi JAWS, jest teraz niedostępna, jeśli JAWS został przekierowany do lewego lub prawego głośnika za pomocą rozdzielacza dźwięku.
 • Jeśli ustawisz fokus na łączu w wiadomości e-mail lub na stronie internetowej, co do którego nie jesteś pewien, możesz teraz wypowiedzieć polecenie, takie jak „Hej Sharky, Tell Me the Address”, aby szybko dowiedzieć się, dokąd prowadzi łącze.
 • Rozwiązano zgłoszony problem w programie Word polegający na tym, że JAWS nie wskazywał stanu liczby wyrazów w dokumencie po naciśnięciu INSERT+PAGE DOWN.
 • Rozwiązano zgłoszone problemy polegające na tym, że JAWS nie odczytywał historii schowka (WINDOWS+V) ani panelu Emoji (WINDOWS+KROPKA) w systemie Windows 11.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w Arkuszach Google JAWS ogłaszał poprzednią komórkę wraz z bieżącą komórką podczas używania poleceń nawigacji po tabeli (klawisze ALT+CTRL+STRZAŁKI).
 • Dodano nową opcję w szybkich ustawieniach dla programu Outlook 365, umożliwiającą przełączanie dźwięków słyszanych podczas otwierania lub zamykania listy autouzupełniania podczas pisania w polach nagłówków wiadomości, takich jak Do lub DW.
 • Podczas korzystania z JAWS na Citrix poprawiono wydajność nawigowania w arkuszach kalkulacyjnych Excel i rozwiązano problem z niepoprawnym działaniem funkcji Czytaj wszystko w długich dokumentach.
 • Po naciśnięciu klawisza DELETE na zaznaczonym bloku tekstu JAWS mówi teraz „zaznaczenie usunięte”.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że po usunięciu linijki tekstu w programie Word JAWS podczas nawigacji odczytywał tylko pierwszą literę każdej linijki.
 • Rozwiązano problem w Firefoksie polegający na tym, że po przejściu do grupy przycisków opcji JAWS ogłaszał dodatkową pozycję.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że JAWS nadal wypowiadał „gwiazdka” po naciśnięciu klawisza BACKSPACE w pustym polu hasła logowania.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas wprowadzania tekstu w programie Word lub we wiadomości Outlooka w języku innym niż angielski JAWS czytał tak, jakby między słowami nie było spacji. Zaobserwowano to w kilku językach.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po naciśnięciu w przeglądarce Chrome CTRL+ENTER, by otworzyć łącze w nowej karcie, a następnie po użyciu CTRL+TAB, by się na nią przełączyć, JAWS kontynuował czytanie poprzedniej strony zamiast nowej, która stała się aktywna.
 • W Google Chat dodano możliwość naciśnięcia CTRL+STRZAŁKA W GÓRĘ, aby wyświetlić najnowszą wiadomość z historii czatu w polu edycji Czatu. Ta funkcja będzie dostępna w aktualizacji Czatu Google, która pojawi się wkrótce.
 • Użytkownicy JAWS i Fusion będą teraz mieli pewien ograniczony dostęp do Windows Terminal/PowerShell. Grudniowa aktualizacja oferuje już teraz częściowe wsparcie dla nich i będziemy nadal rozszerzać i ulepszać to wsparcie w nadchodzących wydaniach.

Ulepszenia w JAWS 2022.2110.60 (listopad 2021)

Poniżej znajduje się lista ulepszeń wprowadzonych między początkowym wydaniem 2022 a aktualizacją z listopada 2021.

 • W aktualizacji systemu Windows 10 (9 listopada 2021 r.) wykryto problem, który powodował problemy z instalacją u klientów próbujących zaktualizować nasze oprogramowanie. Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszą aktualizację Freedom Scientific za pomocą funkcji Sprawdź dostępność aktualizacji lub pobierz i zainstaluj pełną wersję naszego oprogramowania.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że automatyczna migracja z wersji 2021 lub 2020 do 2022 kończyła się niepowodzeniem w przypadku wielu klientów korzystających z wersji innych niż angielska.

 Archiwum nowości w JAWS

Zalety

 •         Obsługa Windows 10 i Windows® 8.1 z ekranami dotykowymi,
 •         obsługa aplikacji internetowych,
 •         wielojęzyczne syntezatory: Eloquence, Realspeak Solo Direct, Vocalizer Direct i Vocalizer Expressive,
 •         mówiący instalator,
 •         wbudowany odtwarzacz DAISY ze zbiorem książek szkoleniowych w formacie DAISY,
 •         obsługa Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox i wielu innych programów,
 •         sygnalizowanie na żądanie atrybutów tekstu, zmiany kolorów czcionki, zmiany formatowania, zmiany języka, bez konieczności przerywania czytania dokumentów,
 •         czytanie wyrażeń matematycznych zapisanych w języku MathML,
 •         szybkie wyszukiwanie informacji w zasobach internetowych,
 •         rozpoznawanie skanowanych dokumentów PDF za pomocą OCR i ich szybkie czytanie,
 •         oszczędzanie czasu dzięki funkcji Czytanie przeglądowe,
 •         możliwość czytania i pisania brajlem na monitorach brajlowskich,
 •         pełna zgodność z programem MAGic i programem OpenBook,
 •         łatwa obsługa wstęg - nowoczesnych menu aplikacji,
 •         szybka i sprawna korekta tekstu przy pomocy funkcji Analizator tekstu,
 •         szybka i łatwa konfiguracja JAWS przy pomocy Centrum ustawień,
 •         przydatne skróty klawiszowe do wyłączania mowy, blokowania klawiatury itp.,
 •         automatyczna, półautomatyczna i ręczna obsługa formularzy na stronach internetowych,
 •         dostępna za darmo funkcja JAWS Tandem, umożliwiająca zdalną pomoc i szkolenia,
 •         opcja obsługi Citrix, Terminal Services oraz Remote Desktop,
 •         potężny język skryptowy służący do rozszerzania wsparcia dla dowolnej aplikacji,
 •         wbudowane sterowniki do wszystkich popularnych monitorów brajlowskich.

 

 

Wymagania systemowe

 

 

SpecyfikacjaMinimalne wymagania
System operacyjny Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server® 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 oraz Windows Server 2008
Szybkość procesora

 Procesor minimum 1.5 GHz

Pamięć (RAM)

Minimum 4 GB (64-bit)

Minimum 2 GB (32-bit)

Wymagana pojemność dysku twardego 1.6 GB wymagane w czasie instalacji
Wymagane 20 MB do 690 MB na każdy głos przy instalacji głosów Vocalizer Expressive, Vocalizer Direct lub RealSpeak Solo Direct (wielkość pliku jest zależna od instalowanego głosu)
Wideo Karta wideo umożliwiająca wyświetlanie obrazu z rozdzielczością ekranu 800 x 600 z 16-bitowym kolorem (zalecane: rozdzielczość ekranu 1024 x 768 z 32-bitowym kolorem)
Dźwięk

 

Karta dźwiękowa kompatybilna z Windows (na potrzeby mowy)

 

Opcje

 •         JAWS Standard,
 •         JAWS Professional,
 •         JAWS Standard z SMA (dwie darmowe aktualizacje),   
 •         JAWS Professional z SMA (dwie darmowe aktualizacje),
 •         autoryzacja na USB (dongle) przy zakupie JAWS,
 •         zmiana autoryzacji na autoryzację USB (dongle),
 •         zmiana ze Standard na Professional,
 •         JAWS UPGRADE – rozbudowa skryptów programu JAWS dla programu LEX,
 •         JAWS Standard EDU na 5 stanowisk,
 •         JAWS Professional EDU na 5 stanowisk,
 •         zdalny dostęp do JAWS - do programu JAWS można dokupić opcjonalnie funkcję umożliwiającą pracę na zdalnym komputerze ze wsparciem mowy i brajla, funkcja ta umożliwia otwieranie plików i uruchamianie programów zapisanych i zainstalowanych na zdalnym komputerze i pełne wsparcie JAWS do ich obsługi,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (Połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         kamera HD.

 

W komplecie

 •         Płyta instalacyjna JAWS,
 •         płyta autoryzacyjna JAWS lub klucz sprzętowy Dongle,
 •         karta informacyjna z numerem wersji, numerem seryjnym i kodem aktywacyjnym oraz typem licencji,
 •         podręcznik „JAWS - szybki start” w wersji czarnodrukowej.

UWAGA! Przy zakupie prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu nie brakuje któregoś z wyżej wymienionych elementów.  Jeśli brakuje, prosimy poinformować o tym fakcie sprzedającego.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik wybiera  typ aktywacji - internetową lub sprzętową. Domyślnie sprzedawana jest aktywacja internetowa. Jeśli wybrana zostanie aktywacja internetowa, w opakowaniu powinna się znajdować płyta autoryzacyjna. W przypadku wybrania aktywacji sprzętowej w opakowaniu powinien się znaleźć klucz Dongle.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik może też wybrać wersję podręcznika - brajlowską lub czarnodrukową.

 

Do pobrania

JAWS wersja 2022.2207.25., opublikowana 12.09.2022 r.

 Współpracuje z Windows 10 iWindows 11.

JAWS wersja 2021.2111.13., opublikowana 27.01.2021 r.

 Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 2020.2110.3., opublikowana 14.12.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 2019.1912.1., opublikowana 06.02.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Instrukcje JAWS 2019:

 

JAWS wersja 2018.1811.2, , opublikowana 31.08.2018 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

  

JAWS wersja 18.0 .

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 17.0.2729, opublikowana 24.03.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Narzędzie służące do odinstalowywania niekompatybilnych komponentów Freedom Scientific przed rozpoczęciem aktualizacji systemu do Windows 10

 

JAWS wersja 16.0.4474, opublikowana 03.04.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

 

JAWS wersja 15.0.9023

Współpracuje z Windows 8.x i Windows 7.

 

JAWS wersja 14.0.6005, opublikowana 2 stycznia 2014 r.

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

 

JAWS wersja 13.0.977

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

 

SKRYPTY DLA JAWS:

Bezpieczeństwo:

Skrypty do programów wspierających zabezpieczenie komputera przed różnego rodzaju atakami i zagrożeniami.

Edukacja:

Skrypty do programów ułatwiających naukę.

Komunikacja:

Skrypty do programów ułatwiających komunikację internetową.

Multimedia:

Skrypty do programów obsługujących multimedia. 

Nagrywanie:

Skrypty do programów służących do nagrywania płyt CD i DVD.

Narzędzia:

Skrypty do różnych programów narzędziowych.

P2P:

Skrypty do programów służących do bezpośredniej wymiany plików.

System:

Skrypty do programów ułatwiających pracę w systemie lub pracę z różnymi systemowymi aplikacjami.

 

Strona pobierania głosów wielojęzycznych syntezatorów: