JAWS – program udźwiękawiający

JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 11.

Opis

JAWS jest czytnikiem ekranu dla systemów Windows, wyznaczającym światowe standardy dla programów typu screen reader. Umożliwia niewidomym użytkownikom samodzielną i wydajną pracę. Można z niego korzystać na komputerach stacjonarnych, przenośnych i tabletach z systemem MS Windows 10 lub Windows 11.

JAWS (ang. Job Access With Speech) jest programem typu czytnik ekranu (ang. Screen Reader).  JAWS udźwiękawia i udostępnia w brajlu system Windows. Informacje z ekranu są przetwarzane na mowę za pomocą syntezatora mowy, są także wyświetlane na brajlowskim monitorze. JAWS zapewnia niewidomym użytkownikom kontrolę nad systemem operacyjnym i nad programami użytkowymi. JAWS umożliwia bezwzrokową obsługę zarówno standardowych aplikacji typu edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacje multimedialne, przeglądarki internetowe, jak i obsługę aplikacji bardziej zaawansowanych - programów do komponowania muzyki, przetwarzania dźwięku, programowania oraz kompilacji programów itp.

Program nie tylko odczytuje informacje z ekranu komputera, ale potrafi także interpretować i odczytywać wyrażenia matematyczne zapisane w języku MathML, opisywać obiekty graficzne, np.  wykresy w arkuszach kalkulacyjnych, obramowania i tabele. Pozwala  dostosować  sposób czytania do typu opracowywanych danych. Umożliwia pracę na  poziomie zaawansowania wybranym przez użytkowników. Użytkownicy początkujący mogą przystąpić do pracy od razu, jako że są wspierani systemem aktywnej pomocy, sugerującym sposoby reagowania na różne zdarzenia w obsługiwanych programach. Użytkownicy średnio zaawansowani mogą sukcesywnie zmniejszać poziom oznajmiania, przyspieszając w ten sposób pracę, zaś zaawansowani mogą dostosować JAWS w taki sposób, by oznajmiał  jedynie niezbędną ilość informacji.

JAWS oferuje funkcję Tandem, umożliwiającą zdalny dostęp do innego komputera, na którym również uruchomiony jest JAWS. Jest to przydatne rozwiązanie, dzięki któremu można np. przeprowadzić szkolenie na odległość. Dodatkowa opcja kamery o wysokiej rozdzielczości HD zapewnia użytkownikom możliwość porozumiewania się poprzez komunikatory wideo np. w celu uzyskania zdalnej pomocy za pośrednictwem Internetu oraz podgląd obrazów i tekstów drukowanych.

JAWS umożliwia pisanie własnych programów zwanych  skryptami. Skrypty służą następnie do wykonywania złożonych operacji w aplikacjach przy pomocy skrótu klawiszowego. Jeśli jakaś operacja nie może być wykonana przy użyciu klawiatury, skrypty  symulują wybrane czynności, wykonywane zazwyczaj przy użyciu myszy. Czyni to z JAWS niezastąpione narzędzie np.  dla niewidomych programistów. Skrypty do JAWS można pisać samemu lub zamówić je w naszej firmie. JAWS jest dostępny w dwóch wersjach:

 •         Licencja JAWS Home przeznaczona do użytku osobistego, niekomercyjnego.
 •         Licencja JAWS Professional przeznaczona zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego.

Kliknij tutaj, aby wybrać odpowiedni dla siebie program udźwiękawiający.

Nowości 

Poniżej przedstawiamy nowe funkcje i ulepszenia wprowadzone w JAWS 2023.

Smart Glance

Aby zwrócić uwagę na tekst na stronie internetowej, twórcy stron często używają kolorów tekstu lub tła, różnych czcionek lub pewnych atrybutów tekstu. Na przykład, różnymi czcionkami lub kolorami można pisać określone teksty, które są częścią wykresu lub układu współrzędnych, aby zasygnalizować określone cechy poszczególnych fragmentów wykresu. Nowa funkcja Smart Glance analizuje stronę i klasyfikuje zawartość tekstową od występującej najrzadziej do występującej najczęściej, opierając się na częstości występowania kolorów, atrybutów tekstu lub czcionek używanych na stronie. Najrzadziej używane kolory, czcionki lub atrybuty będą najwyżej oceniane jako potencjalne punkty zainteresowania, zwane wyróżnieniami Glance.

Gdy strona internetowa jest ładowana po raz pierwszy, JAWS wraz z liczbą łączy, nagłówków, regionów i pól formularza oznajmia teraz liczbę wyróżnień Glance. Ponad to możesz skonfigurować JAWS, aby odtwarzał dźwięk, sygnalizując wyróżnienie Glance, gdy nawigujesz po znakach, wyrazach, linijkach, zdaniach, akapitach lub podczas czytania za pomocą Czytaj wszystko. Jeśli strona zawiera wyróżnienia Glance, dostępne są następujące nowe szybkie klawisze nawigacyjne:

 • Przejdź do następnego wyróżnienia Glance: Y
 • Przejdź do poprzedniego wyróżnienia Glance: SHIFT+Y
 • Wyświetl listę wszystkich wyróżnień Glance występujących na stronie: INSERT+CTRL+Y

Przykłady wyróżnień Glance można znaleźć na stronie internetowej Amazon. Jeśli wejdziesz na Amazon.com i wyszukasz produkt, strona wyników wyszukiwania produktu zawiera kilka wyróżnień Glance dla niektórych obszarów strony, w tym „Wyniki”, „Więcej wyników” lub „Potrzebna pomoc”. Te teksty wyróżniają się wizualnie, ale ponieważ nie są to rzeczywiste nagłówki, nie zostałyby znalezione za pomocą H lub SHIFT+H używanych do przechodzenia do nagłówków. Możesz używać Y do przechodzenia do wyróżnień Smart Glance albo wyświetlić ich listę, naciskając INSERT+CTRL+Y, z której możesz wybrać dowolne wyróżnienie, aby przejść do niego.

Inny przykład wyróżnienia Glance można znaleźć na stronie głównej firmy Freedom Scientific. Jeśli naciśniesz Y, to przejdziesz bezpośrednio do tekstu "Call Today", gdzie znajdziesz główny numer telefonu Freedom Scientific.

Aby skonfigurować ustawienia Smart Glance, otwórz Centrum ustawień (INSERT+6), rozwiń grupę Web/HTML/PDF, a następnie rozwiń grupę Smart Glance. Możesz wtedy skonfigurować następujące ustawienia:

 • Sygnalizuj wyróżnienia Smart Glance: Pozwala określić sposób, w jaki JAWS sygnalizuje wyróżnienia Glance. Możesz zdecydować, że JAWS będzie oznajmiał liczbę wyróżnień Glance, gdy strona jest wczytywana (wybrane domyślnie), ostrzegał o wyróżnieniach Glance, gdy nawigujesz, odtwarzając dźwięk, sygnalizował wyróżnienia Glance, zarówno gdy strona jest wczytywana, i gdy nawigujesz, albo w ogóle wyłączyć sygnalizowanie wyróżnień Glance.
 • Czułość: Ustaw tę opcję na wysoka, aby zwiększyć czułość przy rozpoznawaniu wyróżnień Glance. Przy wyższej czułości jest wyświetlanych więcej wyników, ponieważ analizowane są również mniejsze segmenty tekstu w poszukiwaniu specjalnych atrybutów tekstu.
 • Uwzględniaj elementy: Pozwala zdecydować, czy łącza, nagłówki lub pola formularzy będą uwzględniane przy analizowaniu strony w poszukiwaniu wyróżnień smart Glance. Nawet mimo to, że istnieją szybkie klawisze nawigacyjne przenoszące do tych konkretnych elementów, możesz chcieć je uwzględnić, abyś mógł używać jednej kombinacji klawiszowej do szybkiego przechodzenia do wszystkich przydatnych elementów na stronie. Domyślnie uwzględniane są tylko pola oznaczone jako niepoprawne lub wymagane.

Dodatkowo, bezpośrednio na stronie, możesz nacisnąć INSERT+V, aby otworzyć Szybkie ustawienia i zmienić opcję sygnalizowania wyróżnień Smart Glance.

Ulepszenia w historii powiadomień

Funkcja Historia powiadomień JAWS została wprowadzona w czerwcowej aktualizacji JAWS 2022 i pomaga zarządzać dużą liczbą powiadomień, które mogą być codziennie odbierane z systemu Windows i aplikacji. Gdy naciśniesz INSERT+SPACJA, po czym N, otworzy się okno dialogowe i zostanie wyświetlona historia wszystkich powiadomień odebranych w ciągu ostatnich 24 godzin, o ile JAWS lub Fusion były uruchomione. W tym oknie dialogowym możesz zdecydować, że wybrane powiadomienia w przyszłości nie będą pojawiać się w historii, oraz tworzyć reguły określające, jak przyszłe powiadomienia będą wypowiadane lub pokazywane w brajlu. Na przykład, możesz chcieć, żeby JAWS oznajmiał powiadomienia z aplikacji tylko wtedy, gdy zawierają one określony tekst, albo odtwarzał dźwięk, zamiast przerywać Ci pracę wypowiadanym komunikatem.

Opierając się na opiniach uzyskanych od użytkowników, JAWS i Fusion 2023 oferują kilka ulepszeń zarządzania powiadomieniami. Niektóre kluczowe ulepszenia to:

 • Przełącz oznajmianie powiadomień typu tost: Używając nowej warstwowej kombinacji klawiszowej INSERT+SPACJA, po czym CTRL+N, możesz przełączać automatyczne oznajmianie nadchodzących powiadomień typu tost. Powiadomienia tost są typem powiadomień wykorzystywanym przez niektóre aplikacje, w tym z Microsoft Outlook. Na przykład, jeśli otrzymujesz dużo wiadomości email i nie chcesz, żeby JAWS automatycznie wypowiadał powiadomienie za każdym razem, gdy dostaniesz wiadomość, to zamiast tworzyć regułę, aby szybko wyciszyć wszystkie te ogłoszenia możesz użyć tej kombinacji klawiszowej. Powiadomienia nadal będą dodawane do Historii powiadomień, więc możesz je nadal przeglądać, gdy zajdzie taka potrzeba. Oznajmianie powiadomień typu tost pozostaje wyłączone aż do ponownego naciśnięcia tej kombinacji klawiszowej lub do ponownego uruchomienia JAWS.

Uwaga: Kombinacja klawiszowa INSERT+SPACJA, CTRL+N przełącza wyłącznie oznajmianie powiadomień tost. Nie będzie działać dla aplikacji, które do wyświetlania powiadomień używają UIA (User Interface Automation). Dla tych aplikacji możesz tworzyć reguły za pomocą okna Historia powiadomień JAWS, aby je wyciszyć, albo wyłączyć je za pomocą ustawień w aplikacji.

 • Wyczyść historię powiadomień: Po naciśnięciu INSERT+SPACJA, N, aby otworzyć okno dialogowe Historia powiadomień, możesz użyć nowego przycisku Wyczyść historię, aby usunąć wszystkie powiadomienia z listy ostatnich powiadomień.
 • Przeglądaj szczegóły powiadomień: Naciśnięcie ENTER, gdy fokus jest na powiadomieniu na liście ostatnich powiadomień, wyświetli teraz szczegółowe informacje o zaznaczonym powiadomieniu. Zawierają one tekst powiadomienia, aplikację, od której ono pochodzi, i czas, kiedy zostało ono odebrane.
 • Określ typ reguły: Gdy wybierzesz tworzenie nowej reguły dla powiadomienia zaznaczonego na liście ostatnich powiadomień, zaczniesz teraz od pola kombi Typ reguły. Ta nowa opcja pozwala określić, jak będzie traktowany oryginalny tekst powiadomienia z pola edycyjnego znajdującego się bezpośrednio po tym polu kombi. Dostępne opcje to:
  • Zawiera - Tworzy regułę, która działa na powiadomienie zawierające określony tekst. Na przykład, jeśli chcesz stworzyć regułę dla powiadomień pochodzących od Outlook, które zawierają słowo “Sugestia:” w dowolnym miejscu powiadomienia, z tekstu powiadomienia zawartego w następnym polu edycyjnym możesz usunąć wszystko oprócz “sugestia:”
  • Zaczyna się od - Tworzy regułę, która działa na powiadomienie zaczynające się od określonego tekstu. Na przykład, jeśli chcesz stworzyć regułę dla powiadomień pochodzących od Outlook, które zaczynają się od słowa "Sugestia:", po którym następuje jakiś tekst, z tekstu powiadomienia zawartego w następnym polu edycyjnym możesz usunąć wszystko oprócz “sugestia:”
  • Kończy się na - Tworzy regułę, która działa na powiadomienie kończące się określonym tekstem. Na przykład, jeśli chcesz stworzyć regułę dla powiadomienia z Teams, które kończy się słowami "Naciśnij CTRL+SHIFT+J, aby dołączyć" poprzedzone jakimś tekstem, z tekstu powiadomienia zawartego w następnym polu edycyjnym możesz usunąć wszystko oprócz "Naciśnij CTRL+SHIFT+J, aby dołączyć".
  • Pasuje do wzorca - Pozwala stworzyć wyrażenie regularne, do którego będzie dopasowywane każde przychodzące powiadomienie. Ponieważ następne pole edycyjne zawiera tekst wybranego powiadomienia, zalecamy, abyś go zmienił na wyrażenie regularne używające elementów z powiadomienia. Jeśli chcesz użyć tekst powiadomienia taki jaki jest lub jego część, rozważ użycie jednego z pozostałych typów reguł. Szukając przykładu wyrażenia regularnego, spójrz na wyrażenie regularne pozyskujące nazwę nadawcy z powiadomienia Outlook: "^Nowe powiadomienie od Outlook, (. *?)," bez cudzysłowów.
 • Nazywanie reguł: Podczas tworzenia reguły dla zaznaczonego powiadomienia możesz teraz wprowadzić nazwę reguły. Ponad to, okno dialogowe Zarządzaj regułami powiadomień zawiera teraz opcję do zmieniania nazwy istniejącej reguły.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Historia powiadomień w Pomocy JAWS.

Rozwiązanie problemów związanych z Dell Waves Max Audio

Aby rozwiązać problemy ze zwiększonym użyciem pamięci spowodowane przez Waves Max Audio, wprowadzono zmiany w sterownikach syntezatorów mowy Eloquence, Vocalizer Expressive i Microsoft Mobile. Ta aplikacja jest często używana na komputerach firmy Dell. Jeśli wcześniej wyłączyłeś aplikację Waves Max, aby rozwiązać te problemy z wydajnością, możesz teraz włączyć ją ponownie. Jest to konieczne tylko wtedy, gdy chcesz, żeby komputer automatycznie rozpoczynał korzystanie z określonego urządzenia wyjścia audio, gdy tylko je podłączysz, na przykład słuchawek.

Ulepszony dostęp do autoryzacji ILM

Lokalizacja pliku dla plików autoryzacji ILM JAWS, ZoomText i Fusion została przeniesiona do lokalizacji, w której użytkownicy nie będą już dłużej potrzebować uprawnień administratora do autoryzacji na swoim własnym systemie.

Tylko tabele - nowa opcja Inteligentnej nawigacji

Użytkownicy mają coraz większą potrzebę pracy ze skomplikowanymi formularzami internetowymi, tabelami, a nawet aplikacjami, które działają wewnątrz przeglądarki internetowej. Nasza istniejąca funkcja Inteligentnej nawigacji oferuje więcej skutecznych sposobów nawigacji w aplikacjach webowych za pomocą wirtualnego kursora, gdyż polecenia STRZAŁKA W LEWO i W PRAWO lub CTRL+STRZAŁKA W LEWO i CTRL+STRZAŁKA W PRAWO przenoszą od kontrolki do kontrolki zamiast od znaku do znaku i od wyrazu do wyrazu. To sprawia, że nawigacja, taka jak przechodzenie po paskach narzędzi, paskach zakładek i łączach nawigacyjnych jest bardziej podobna do nawigacji w aplikacji desktopowej. Obecnie opcje tego ustawienia to Kontrolki, Kontrolki i Tabele lub wyłączone. To oznacza, że Inteligentną nawigację mogłeś aktywować tylko dla Tabel razem z kontrolkami.

W JAWS i Fusion 2023, jest teraz nowa opcja Tabele, która włącza Inteligentną nawigację tylko wtedy, gdy fokus jest wewnątrz tabeli. Ustawienia Inteligentnej nawigacji możesz dostosować w Kreatorze uruchamiania, w Centrum ustawień lub w Szybkich ustawieniach. Nowa opcja Tabele oferuje takie same możliwości Inteligentnej nawigacji wewnątrz tabel, jak przy ustawieniu na Kontrolki i Tabele, podczas gdy na zewnątrz tabel zachowuje zwykłą nawigację.

Gdy fokus znajduje się wewnątrz tabeli, STRZAŁKI W GÓRĘ i STRZAŁKI W DÓŁ powodują przechodzenie między wierszami, a strzałki w LEWO i w PRAWO - przechodzenie między kolumnami. Jeśli wciśniesz STRZAŁKĘ W PRAWO, aby przejść z ostatniej kolumny w bieżącym wierszu do pierwszej kolumny następnego wiersza, lub STRZAŁKĘ W LEWO, aby przejść z pierwszej kolumny w bieżącym wierszu do ostatniej kolumny w poprzednim wierszu, JAWS odtwarza dźwięk, aby zasygnalizować nowy wiersz. Gdy fokus wyjdzie poza tabelę, klawisze STRZAŁKI W LEWO i STRZAŁKI W PRAWO lub CTRL+STRZAŁKA W LEWO i CTRL+STRZAŁKA W PRAWO przenoszą od znaku do znaku lub od wyrazu do wyrazu, jak robią to zawsze.

Wsparcie dla ARM64

Ważne: JAWS nie działa, jak się tego oczekuje, na komputerach opartych na architekturze ARM64 po aktualizacji Microsoft 365 ARM64 Office z 27 października 2022 r. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tym Biuletynem wsparcia technicznego.

Wsparcie dla ARM64 obecnie jest zapewnione w JAWS 2023. Instalator JAWS 2023 rozpozna, czy używasz urządzenia z procesorem ARM takiego jak Microsoft Surface Pro X, i będzie automatycznie instalował JAWS w wersji dla ARM. Wsparcie dla ARM w ZoomText i Fusion zostanie wprowadzone w późniejszym terminie. Poniżej jest kilka często zadawanych pytań.

Czy mogę używać ZoomText lub Fusion na moim urządzeniu ARM64?

Nie. Architektura ARM64 jest obecnie wspierana tylko przez JAWS. ZoomText oraz Fusion (oprogramowanie powiększające) dla użytkowników niedowidzących nie jest jeszcze wspierane.

Jakie urządzenie jest wymagane?

Dowolne urządzenie oparte na ARM64, które jest komputerem z procesorem ARM64. Przykładem jest Microsoft Surface Pro X.

Jaki system operacyjny jest wymagany?

Minimalną wersją wspieranego systemu operacyjnego jest Windows 11.

Jakie urządzenia brajlowskie są obecnie wspierane?

W tej chwili wspierane są tylko monitory brajlowskie Focus firmy Freedom Scientific. Wsparcie dla innych monitorów brajlowskich zostanie dodane w miarę współpracy z naszymi partnerami z firm trzecich.

Jakie syntezatory mowy są obecnie wspierane?

W tej chwili wspierane są syntezatory Eloquence, Vocalizer Expressive, SAPI 5x, SAPI 5x 64-bit i Microsoft Mobile. Wsparcie dla innych syntezatorów zostanie dodane w miarę współpracy z naszymi partnerami z firm trzecich.

Jakie funkcje są obecnie niedostępne?

Następujące funkcje są nadal rozwijane:

 • Zdalny Citrix
 • Poręczne OCR ze skanera lub kamery
 • Autoryzacja Dongle

Jakie aplikacje nie są obecnie wspierane?

Na urządzeniach ARM64 JAWS obecnie nie wspiera aplikacji skompilowanych jako ARM 32-bitowe. W tym momencie Microsoft nadal ma kilka aplikacji, które nie zostały jeszcze dostosowane, ale spodziewamy się, że to zostanie rozwiązane w przyszłych aktualizacjach od Microsoft i Freedom Scientific.

Przykłady takich aplikacji są następujące:

 • Poczta systemu Windows
 • Kalkulator Windows
 • Pogoda Windows
 • Wiadomości Windows

Jaka jest zalecana wersja Office 365?

Office 365 był oryginalnie instalowany na urządzeniach ARM w wersji 32-bitowej. Ta 32-bitowa wersja może działać trochę wolno. Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy zainstalowanie najnowszej 64-bitowej wersji Office przeznaczonej specjalnie dla urządzeń ARM64.

Czy dla użytkowników niemieckiego brajla dostępny jest RTFC?

Obecnie niemiecki translator brajla RTFC jest dostępny tylko w instalacjach X64 JAWS 2023. Jeśli JAWS 2023 jest zainstalowany na ARM64, używany jest niemiecki translator brajla używany w poprzednich wersjach JAWS.

Inne zmiany

 • Translator brajla Liblouis używany przez JAWS i Fusion został zaktualizowany do wersji 3.23.0 i ta wersja jest teraz wybrana domyślnie.
 • Dla niemieckich użytkowników JAWS zawiera teraz translator brajla niemieckiego RTFC dla wszystkich literackich notacji brajlowskich, takich jak Basisschrift, Vollschrift i Kurzschrift (to są niemieckie nazwy stopni 0-2). Gdy język JAWS jest ustawiony na niemiecki, ten translator jest domyślny.
 •  Okno dialogowe Informacje o JAWS i Fusion zawiera teraz pole Typ Systemu, które pokazuje, czy używasz wersji X64 czy ARM64. Tę informację można też pozyskać, naciskając CTRL+INSERT+V, gdy fokus jest na pulpicie.
 • Podczas przeglądania statusu uczestników spotkania w Asystencie planowania programu Outlook JAWS odczytuje teraz zgodnie z oczekiwaniami pole Wszyscy uczestnicy.
 • Gdy na stronie internetowej napotkasz element lub wejdziesz do regionu, z którym są skojarzone szczegóły, to gdy po raz pierwszy przechodzisz do elementu, JAWS mówi teraz „ma szczegóły”. Aby uzyskać dostęp do szczegółów, możesz wtedy nacisnąć ALT+INSERT+D.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym powracaniem wirtualnego kursora JAWS na początek strony internetowej na stronach zawierających stale aktualizowane reklamy.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w przeglądarkach Edge i Chrome JAWS nie odczytywał prawidłowo nagłówków tabel zdefiniowanych za pomocą atrybutów „ID” i „header”. JAWS poprawnie odczytuje teraz także atrybut „axis". Przykłady tego typu tabel możesz znaleźć na naszych stronach szkoleniowych Surf's Up.
 • Podczas nawigowania po liście takiej jak lista wiadomości czatu w Teams lub Slack, gdy wirtualny kursor jest wyłączony, pozycje takiej listy zawierające dużo treści są teraz odczytywane w całości bez zatrzymywania się mowy w środku tekstu.
 • Usunięto źródło wyszukiwania Zbadaj to "Reuters Top News Stories" ze względu na zmiany w witrynie Reuters, które nie pozwalają już na pozyskiwanie informacji.
 • Rozwiązano problemy z używaniem JAWS z klawiaturą DVORAK.
 • Rozwiązano problem, który mieli użytkownicy duńscy, szwedzcy i norwescy, polegający na tym, że do dokumentu programu Word nie można było wprowadzić symbolu @ z klawiatury monitora brajlowskiego Focus.
 • Dla włoskich użytkowników, gdy język JAWS jest ustawiony na włoski, treść MathML jest teraz poprawnie odczytywana.

Usprawnienia w JAWS 2023.2306.38 (czerwiec 2023)

Poniżej znajduje się lista usprawnień wykonanych pomiędzy aktualizacją kwietniową 2023 a uaktualnieniem z lipca 2023.

Centrum komunikatów

Centrum komunikatów to Twoje centrum aktualnych ogłoszeń z firmy Freedom Scientific, które pomogą zwiększyć Twoje umiejętności w posługiwaniu się JAWS, ZoomText i Fusion. Komunikaty dotyczą różnych tematów, w tym:

 • Specyficznych dla produktu wskazówek szkoleniowych, pomagających poznać najważniejsze funkcje.
 • Informacji o nowych funkcjach i zmianach w aktualizacjach.
 • Szczegółów dotyczących nadchodzących seminariów internetowych i dodatkowych możliwości szkoleniowych.
 • Powiadomień o nowych odcinkach podcastów FSCast.

Centrum komunikatów jest obecnie dostępne w języku angielskim i holenderskim. Obsługa dodatkowych języków zostanie dodana w przyszłych aktualizacjach.

Domyślnie, gdy dostępne są nowe komunikaty, wypowiadane i wyświetlane jest powiadomienie. Jest to standardowe powiadomienie w tle systemu Windows, podobne do tych otrzymywanych z innych aplikacji, takich jak Outlook. Aby uzyskać dostęp do komunikatów, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz Centrum komunikatów z menu Pomoc w JAWS lub z głównego menu aplikacji w ZoomText lub Fusion. Ta pozycja menu zawiera również liczbę nieprzeczytanych komunikatów.
 • W JAWS lub Fusion użyj wielowarstwowej kombinacji klawiszowej INSERT+SPACJA, a następnie SHIFT+M.
 • Użyj asystenta głosowego. Na przykład „Hej Sharky, otwórz centrum komunikatów”.

Gdy otworzy się Centrum komunikatów, fokus zostanie umieszczony na liście komunikatów. Naciśnięcie klawisza ENTER na aktualnie wybranym komunikacie powoduje wyświetlenie dodatkowych szczegółów, takich jak informacje o wydaniu aktualizacji, instrukcje krok po kroku dotyczące wskazówek szkoleniowych lub przegląd odcinka FSCast. Jeśli komunikat zawiera łącza do treści zewnętrznych, naciśnięcie klawisza ENTER otwiera zasób w odpowiedniej aplikacji na komputerze. Na przykład łącza do stron internetowych otwierają się w domyślnej przeglądarce internetowej.

Centrum komunikatów oferuje również następujące opcje:

 • Filtrowanie listy, przez wpisanie kategorii do pola edycyjnego wyszukiwania, np. „podcast”, aby wyświetlić tylko określone komunikaty.
 • Okno dialogowe Ustawienia, służące do wyboru, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o nadejściu nowych komunikatów. Możesz też skonfigurować rodzaje otrzymywanych komunikatów. Na przykład możesz chcieć otrzymywać tylko powiadomienia o zbliżających się szkoleniach i aktualizacjach oprogramowania.
 • Usuwanie wiadomości, których już nie potrzebujesz.

Ulepszone automatyczne wykrywanie monitorów brajlowskich

Podłączenie monitora brajlowskiego do JAWS jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki nowej funkcji automatycznego wykrywania. Większość monitorów brajlowskich jest wykrywana w chwili uruchamiania JAWS, niezależnie od tego, czy używasz USB, czy Bluetooth. Nie musisz już ręcznie dodawać swojego monitora brajlowskiego za pomocą Menedżera syntezatorów i brajla, dzięki czemu konfiguracja jest łatwiejsza i szybsza.

W przypadku monitorów brajlowskich podłączonych przez USB lub Bluetooth, JAWS automatycznie wykrywa i rozpoczyna korzystanie z monitora w chwili swojego uruchamiania. Jeśli JAWS jest już aktualnie uruchomiony, monitory brajlowskie są również wykrywane po ich podłączeniu przez USB lub Bluetooth. Jednakże, aby JAWS mógł podczas pracy wykrywać monitory Bluetooth, opcja o nazwie Automatyczne wykrywanie monitora brajlowskiego za pomocą Bluetooth, znajdująca się w Centrum ustawień musi być włączona.

Uwaga: Podczas gdy automatyczne wykrywanie przez USB jest bardzo szybkie, połączenie przez Bluetooth może zająć nawet 10 sekund.

Pomimo, że JAWS automatycznie wykrywa większość monitorów brajlowskich, niektóre monitory mogą nie być jeszcze kompatybilne z tą funkcją. Współpracujemy z producentami, aby obsługiwać jak najwięcej monitorów.

Aria i internet

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał przycisków na stronie udostępniania filmu w YouTube.
 •  Rozwiązano problem polegający na tym, że nie można było ręcznie wyłączyć trybu formularzy, gdy fokus znajdował się na pewnych elementach menu.
 • Rozwiązano problemy z używaniem poleceń czytania tabeli (ALT+CTRL+STRZAŁKI) w tabelach zawierających atrybut colspan.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po przeniesieniu fokusu na pasek narzędzi w aplikacji internetowej, JAWS zaczynał czytać całą stronę.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS czasami ogłaszał dodatkowe informacje podczas nawigowania do przycisków na niektórych stronach internetowych.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS ogłaszał zbyt wiele szczegółów podczas uzyskiwania dostępu do menu w niektórych aplikacjach internetowych, takich jak Azure DevOps.
 • Rozwiązano problem z nawigacją po grupach przycisków opcji, które używają atrybutu aria-activedescendant.
 • Rozwiązano problemy z poruszaniem się po siatkach ARIA przy wyłączonym wirtualnym kursorze. Obejmuje to odczytywanie bieżącej pozycji wiersza i kolumny, a także wiersza nagłówka, który był ignorowany.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nieprawidłowo wskazywał przyciski otwierające okna dialogowe jako przyciski menu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre pola wprowadzania selektora kolorów nie działały zgodnie z oczekiwaniami w JAWS.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas przemieszczania się po tabeli lub siatce, takiej jak Skrzynka odbiorcza Gmail, jeśli komórki stanu były wyłączone, na monitorze brajlowskim był wyświetlany tylko tekst „wiersz”.
 • W Gmail, JAWS nie mówi już „siatka z 0 kolumnami i 0 wierszami”.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że Podczas nawigowania po grupie przycisków opcji JAWS nie zawsze ogłaszał bieżący przycisk opcji, gdy użytkownik przechodził do niego za pomocą TAB.
 • Rozwiązano problemy z powolnym działaniem niektórych stron w Firefoksie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał tekstu zastępczego w obszarze tekstowym HTML.
 • W pasku adresu przeglądarki Google Chrome, JAWS teraz ostrzega, gdy adres zostanie odznaczony.
 • Rozwiązano problemy związane z tym, że JAWS nie czytał menu kontekstowych dla łączy w przeglądarce Google Chrome.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie ogłaszał wybranego elementu podczas nawigacji w widokach drzewa na niektórych stronach internetowych.
 • Dodano pomoc klawiatury dla kombinacji klawiszowej ALT+INSERT+D, która przenosi fokus do szczegółów elementu, na którym JAWS mówi „ma szczegóły”. To polecenie jest też teraz dostępne w Wyszukiwarce poleceń (INSERT+SPACJA, J).
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie działał zgodnie z oczekiwaniami w tabelach zawierających wiersz pól wyboru, które po zaznaczeniu umożliwiają również edycję zawartości bieżącej komórki.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że W Dokumentach Google powiadomienie JAWS o komentarzu było przesunięte o jeden znak.
 • JAWS w Arkuszach Google sygnalizuje teraz na monitorze brajlowskim, że bieżąca komórka zawiera komentarz lub formułę.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas edytowania komórki w Arkuszach Google za pomocą przeglądarki Microsoft Edge JAWS powtarzał pierwszy znak w komórce podczas nawigacji.
 • Rozwiązano problem w programie Outlook, w wyniku którego podczas przełączania do kalendarza w widoku dnia, JAWS był zbyt gadatliwy. JAWS mówi teraz również o prawidłowej liczbie spotkań na bieżący dzień.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał kolumny przypomnień w kalendarzu programu Outlook.
 • Rozwiązano problem w programie PowerPoint, w wyniku którego JAWS stale powtarzał informacje o obrazie po podłączeniu monitora brajlowskiego.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że echo myszy JAWS i Fusion nie czytało nazw arkuszy ani nagłówków kolumn i wierszy w programie Excel.
 • Poprawiono wydajność JAWS przy tworzeniu formuł w Excelu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas wprowadzania formuły w programie Excel obecnie wybrana funkcja na liście funkcji była nadal wyświetlana na monitorze brajlowskim, nawet po naciśnięciu klawisza TAB w celu rozpoczęcia dodawania parametrów do wybranej funkcji.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał tekstu wprowadzonego do dokumentu w programie LibreOffice Writer.
 • Translator brajla Liblouis wykorzystywany przez JAWS i Fusion został zaktualizowany do wersji 3.25.
 • Tandem oferuje teraz zwiększoną stabilność przy mniejszej liczbie zerwanych połączeń i zawieszeń.
 • Opcja Używaj ujednoliconej metody przetwarzania klawiatury jest teraz domyślnie włączona. Jest to nowa metoda przetwarzania kombinacji klawiszowych, której celem jest zapewnienie spójności we wszystkich trzech produktach. Wyłączenie opcji Używaj ujednoliconej metody przetwarzania klawiatury w Centrum ustawień powoduje przełączenie na starszą metodę przetwarzania kombinacji klawiszowych. Następujące ulepszenia są dostępne tylko wtedy, gdy ta opcja jest włączona:

Aplikacje Office

Poprawki w aplikacji JAWS

o   Dodano obsługę klawiszy multimedialnych znajdujących się na niektórych klawiaturach. Obejmuje to więcej komunikatów głosowych po naciśnięciu tych dodatkowych klawiszy, a także możliwość przypisania skryptów do klawiszy multimedialnych.

o   Dodano obsługę przełączania stanu funkcji F-Lock dla klawiatur Microsoft Surface.

 • Podczas czytania z funkcją Powiedz wszystko i naciskania przycisków głośności na klawiaturze multimedialnej rozwiązano problem polegający na tym, że głośność nie była regulowana zgodnie z oczekiwaniami.
 • Dodano najnowsze sterowniki monitora brajlowskiego firmy HelpTech.
 • Po otwarciu Historii mowy (INSERT+SPACJA, H) fokus wizualny jest teraz poprawnie ustawiany na ostatniej wiadomości na dole okna wraz z kursorem wirtualnym.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli opcja Tryb klawisza INSERT była włączona w Centrum ustawień, nie działały polecenia zawierające klawisz INSERT.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kombinacja klawiszowa ALT+CAPS LOCK nie przełączała zgodnie z oczekiwaniami stanu caps lock.
 • Rozwiązano problem związany z syntezatorem mowy Profivox, w wyniku, którego nie był odczytywany tekst dostarczany do syntezatora po długiej przerwie.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie zawsze ogłaszał nazwy niektórych wielokolumnowych widoków list.
 • W iTunes można teraz użyć klawiszy ALT+CTRL+STRZAŁKA W PRAWO, aby przewinąć do przodu, ALT+CTRL+STRZAŁKA W LEWO, aby przewinąć do tyłu lub ALT+CTRL+STRZAŁKA W DÓŁ, aby wyciszyć bieżącą ścieżkę, o ile fokus nie znajduje się w tabeli.
 • Poprawiono wydajność JAWS z Microsoft Loop podczas pracy w trybie bez okien, łącznie z edycją w Outlooku.
 • Rozwiązano problemy z konfigurowaniem iCloud, gdy JAWS był uruchomiony.
 • Rozwiązano problem z używaniem JAWS z aplikacją Windows Weather.
 • Rozwiązano problemy z poruszaniem się po menu Ustawienia Audio w programie Zoom.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS czasami zgłaszał, że menu było aktywne, gdy nie było.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli w systemie Windows 11 był zainstalowany Dropbox, nie działała nawigacja pierwszą literą przenosząca fokus po liście aplikacji w oknie dialogowym Wybierz ikonę z zasobnika systemowego (INSERT+F11).

Inne poprawki

Ulepszenia w JAWS 2023.2303.144 (kwiecień 2023)

Poniżej znajduje się lista ulepszeń dokonanych pomiędzy wersją z lutego 2023, a aktualizacją z kwietnia 2023.

 • W programie WhatsApp JAWS stale odtwarza dźwięk, aby sygnalizować, że kontakt pisze. Odtwarzanie dźwięku trwa do momentu, gdy drugi użytkownik wyśle wiadomość albo przestanie pisać.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że naciśnięcie CTRL+DELETE lub CTRL+BACKSPACE w WhatsApp nie powodowało wypowiadania bieżącego słowa.
 • Po naciśnięciu ALT+H w WhatsApp, aby przejść do historii czatu, JAWS przenosi teraz fokus na najnowszą wiadomość.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy w przeglądarkach Edge i Chrome wybrano na stronie internetowej przycisk, który wyświetla okno dialogowe, JAWS nie odczytywał automatycznie zawartości okna dialogowego.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w niektórych tabelach na stronach internetowych JAWS nieprawidłowo odczytywał nagłówki kolumn tabeli.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie sygnalizował stanu rozwinięcia lub zwinięcia pozycji widoku drzewa na stronach internetowych, chyba że fokus został przeniesiony z takiej pozycji w inne miejsce, a następnie przeniesiony z powrotem.
 • Rozwiązano problemy z nieprawidłowym oznajmianiem aktualizacji przez JAWS dla aktywnych regionów, które używają aria-atomic=false.
 • Rozwiązano problem, w wyniku którego w przeglądarkach Chrome i Edge JAWS nie wypowiadał sugestii autouzupełniania podczas wpisywania w pasku adresu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas nawigowania w Prezentacjach Google JAWS nie zawsze odczytywał zawartości obiektów.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że przy wyłączonym wirtualnym kursorze JAWS nie odczytywał automatycznie ogłoszeń z Gmaila.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas wstawiania tabeli do Dokumentów Google, JAWS podczas poruszania się po menu nie odczytywał, jak tego oczekiwano, opcji, za pomocą których określa się liczbę kolumn i wierszy tabeli.
 • Rozwiązano problemy z poruszaniem się po tabelach w Dokumentach Google za pomocą poleceń JAWS do czytania tabeli (klawisze ALT+CTRL+STRZAŁKI).
 • W Arkuszach Google JAWS wskazuje teraz w brajlu, że komórka zawiera formułę.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w Arkuszach Google błędy sprawdzania poprawności danych wejściowych dla komórek nie były wyświetlane w brajlu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w systemie Windows 11 wybrana pozycja w panelu nawigacji okien dialogowych Otwórz i Zapisz jako programu Word 365 nie była wyświetlana w brajlu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas poruszania się po liście plików w oknach dialogowych Otwórz i Zapisz usługi Office 365, informacje w różnych kolumnach nie były wyświetlane w brajlu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał, jak tego oczekiwano, opcji podczas nawigowania w polach kombi w menedżerze reguł formatowania warunkowego programu Excel.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas zmieniania nazwy arkusza kalkulacyjnego w programie Excel JAWS nie wskazywał, że fokus znajduje się w polu edycyjnym. Rozwiązuje to również problem polegający na tym, że po naciśnięciu klawisza DELETE usunięte znaki nie były oznajmiane.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas wysyłania wiadomości w programie Outlook do kogoś w Twojej organizacji, a usługa Teams była też uruchomiona, JAWS nie oznajmiał statusu odbiorcy.
 • Rozwiązano problemy polegające na tym, że JAWS w niektórych sytuacjach nie działał, jak tego oczekiwano, na ekranie blokady systemu Windows 11.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS w Eksploratorze plików nie oznajmiał zaznaczonej pozycji podczas używania CTRL+SPACJA do zaznaczania plików w sposób nieciągły.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas uruchamiania wiersza polecenia jako administrator JAWS nie odczytywał niczego mową ani brajlem.
 • Zaktualizowano przykładowe skrypty MSI, które są dołączane podczas uruchamiania pakietu instalacyjnego z argumentem wiersza polecenia /layout.

Ulepszenia w JAWS 2023.2302.15 (luty 2023)

Poniżej znajduje się lista ulepszeń dokonanych pomiędzy wersją z grudnia 2022, a aktualizacją z lutego 2023.

Ulepszone wsparcie dla WhatsApp

JAWS zawiera teraz skrypty dla WhatsApp, popularnej aplikacji do przesyłania wiadomości. To wsparcie dotyczy aplikacji desktopowej dostępnej w sklepie Microsoft Store w systemie Windows 10 i nowszych. Aby uzyskać więcej informacji o WhatsApp i jej funkcjach, odwiedź WhatsApp.com.

JAWS oferuje kilka nowych funkcji, które poprawiają doświadczenie podczas interakcji z wiadomościami, a także nawiązywania i odbierania połączeń głosowych i wideo. Niektóre z nich to:

 • Automatyczne oznajmianie przychodzących wiadomości na czacie i odtwarzanie dźwięku, gdy kontakt pisze. Ponad to, jest teraz dostępna nowa opcja Szybkich ustawień (INSERT+V) do przełączania tego automatycznego oznajmiania, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 • Używaj ALT+1 do 9 w rzędzie cyfr do przeglądania najnowszych dziewięciu wiadomości. Dodawaj SHIFT, aby wyświetlać wiadomość w wirtualnej przeglądarce.
 • Nowe kombinacje klawiszowe do szybkiego przechodzenia do pól edycyjnych czatu (ALT+E), listy czatów (ALT+C) lub historii czatów (ALT+H).

Aby uzyskać kompletną listę kombinacji klawiszowych JAWS dostępnych dla WhatsApp, naciśnij INSERT+H.

Aby uzyskać kompletną listę kombinacji klawiszowych dla WhatsApp, naciśnij INSERT+W.

Jest już dostępny zaktualizowany FSDN

Przeznaczony dla tych, którzy tworzą skrypty JAWS, aby poprawić wydajność obsługi różnych aplikacji. Freedom Scientific Developer Network (FSDN) jest kompletnym podręcznikiem dotyczącym skryptów, dokumentującym wszystkie skrypty, funkcje zdefiniowane przez użytkownika i funkcje wbudowane w JAWS. Ta aktualizacja zawiera dokumentację wszystkich najnowszych skryptów i funkcji JAWS 2023, a także zawiera nowe tematy dotyczące skryptów ZoomText. Aby pobrać najnowszy podręcznik FSDN, odwiedź stronę internetową FSDN.

Pozostałe zmiany

 • W Historii powiadomień JAWS możesz teraz zmieniać kolejność reguł powiadomień tworzonych przez użytkowników. Aby zmienić kolejność reguł, naciśnij INSERT+SPACJA, po czym N, aby otworzyć Historię powiadomień, wybierz Zarządzaj regułami, wybierz regułę, której kolejność chcesz zmienić, a następnie naciśnij CTRL+SHIFT+STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ, aby przenieść ją na liście w górę lub w dół. Jest to szczególnie przydatne w przypadku sprzecznych reguł, ponieważ zawsze stosowana jest pierwsza reguła zgodna z przychodzącym powiadomieniem. Zmiana kolejności pozwala przenieść na początek listy reguły, które mają zastosowanie do bardzo konkretnych sytuacji, a bardziej ogólne reguły z mniej rygorystycznymi kryteriami poniżej.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS w programie PowerPoint nie przestrzegał prawidłowo kolejności czytania treści slajdów określonej przez autora.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli program Outlook jest skonfigurowany do wyświetlania wiadomości według konwersacji, podczas nawigowania po liście wiadomości JAWS nie sygnalizował stanu rozwinięcia lub zwinięcia wątku konwersacji.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w systemie Windows 11 po naciśnięciu INSERT+F11 nie była wyświetlana lista wszystkich pozycji zasobnika systemowego.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS w BARD Express obcinał długie wpisy, takie jak tytuły książek i adnotacje, co utrudniało odczytywanie wszystkich szczegółów książki.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że kursor brajlowski nie był wyświetlany we właściwym miejscu w edytorze Visual Studio Code.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że gdy pisałeś w Visual Studio Code, JAWS nie odczytywał autouzupełniania wyników.
 • Rozwiązano problem z wielokrotnymi aktualizacjami aktywnego regionu ARIA, które używały atrybutu aria-atomic polegający na tym, że JAWS oznajmiał wszystkie aktualizacje zamiast najnowszej.
 • Rozwiązano problemy polegające na tym, że tryb formularzy nie aktywował się, jak tego oczekiwano, w niektórych kontrolkach edycyjnych. Na przykład, pole edycyjne Szukaj na play.google.com.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas dodawania pozycji do listy w Dokumentach Google, za każdym naciśnięciem ENTER w celu dodania nowej pozycji , JAWS oznajmiał całkowitą liczbę pozycji na liście. JAWS powinien teraz oznajmiać liczbę pozycji na liście tylko podczas wejścia do listy.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że w Arkuszach Google podczas nawigowania w arkuszu kalkulacyjnym JAWS nie odczytywał współrzędnych komórki, takich jak „A1” lub „B1”.
 • Zaktualizowano pomoc samouczka JAWS dla aplikacji Teams, aby było jasne, której pary klawiszy STRZAŁEK używać podczas nawigowania po różnych paskach narzędzi aplikacji i kontrolkach kart.
 • Rozwiązano problem z awarią programu LibreOffice Calc podczas próby poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym za pomocą JAWS i monitora brajlowskiego.
 • Nie jest już konieczne wprowadzanie zmian w rejestrze systemu Windows, aby móc korzystać z JAWS i Fusion z Citrix Virtual Delivery Agent (VDA). Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do następującego TSN: Issues with authorizing JAWS, ZoomText, or Fusion in newer versions of Citrix.
 • W odpowiedzi na opinie klientów tryb strukturalny brajla obsługuje teraz wyświetlanie skrótów klawiszowych tak jak przed aktualizacją z grudnia 2022 r.
 • Translator brajla Liblouis używany przez JAWS i Fusion został zaktualizowany do wersji 3.24.0 i jest teraz wybrany domyślnie.
 • W angielskiej wersji JAWS rozwiązano problem polegający na tym, że Liblouis dla języka holenderskiego Belgia był nieprawidłowo używany do brajla komputerowego.
 • Dodano wsparcie dla rosyjskiego głosu NewFon SAPI5.

Ulepszenia w JAWS 2023.2212.23 (grudzień 2022)

Poniżej znajduje się lista ulepszeń dokonanych pomiędzy pierwszą wersją JAWS 2023, a aktualizacją z grudnia 2022.

 • Odkryliśmy, że funkcja JAWS Smart Glance powodowała w programie Adobe Acrobat dłuższe niż zwykle ładowanie większych dokumentów PDF. Aby rozwiązać ten problem, wyłączyliśmy Smart Glance tylko w Adobe. Zwróć uwagę na to, że jeśli w Adobe naciśniesz Y lub SHIFT+Y, JAWS nadal będzie informować, że „na tej stronie nie ma wyróżnień”.
 • W oknie dialogowym Historia powiadomień dostępna jest teraz opcja wyłączania poszczególnych reguł. Aby wyłączyć regułę, naciśnij INSERT+SPACJA, po czym N, aby otworzyć Historię powiadomień, wybierz Zarządzaj regułami, na liście wybierz regułę, którą chcesz wyłączyć, naciśnij klawisz APLIKACJI i wybierz Wyłącz.
 • PictureSmart może teraz opisywać obrazy zapisane przy użyciu formatu HEIC firmy Apple.
 • Dodano nową opcję Szybkich ustawień (INSERT+V), Nagłówek i zawartość komórki, która pozwala wybrać, czy nagłówki tabeli mają być oznajmiane przed, czy po odczytaniu zawartości komórki. To ustawienie jest dostępne dla usługi Office 365 (Outlook, Word, Excel), dla wspieranych przeglądarek internetowych (Edge, Chrome, Firefox) oraz dla Dokumentów i Arkuszy Google. Domyślnie nagłówki są oznajmiane przed zawartością.
 • Jeśli za pośrednictwem Teams uczestniczysz w spotkaniu lub rozmowie, mając wyciszony mikrofon, JAWS wspiera teraz funkcję „naciśnij i mów” w Teams. Możesz nacisnąć i przytrzymać CTRL+SPACJA, aby tymczasowo wyłączyć wyciszenie, a następnie zwolnić te klawisze, aby ponownie wyciszyć mikrofon.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie oznajmiał bieżącego stanu mikrofonu ani kamery w nowszych aktualizacjach Teams.
 • Po naciśnięciu CTRL+HOME lub CTRL+END wewnątrz modalnego okna dialogowego na stronie internetowej, JAWS jest teraz ograniczony do przechodzenia tylko na początek lub na koniec okna dialogowego. JAWS również teraz poprawnie wskazuje, kiedy otwiera się zagnieżdżone modalne okno dialogowe.
 • Podczas aktywowania łącza w menu rozwijanym, które zmienia informacje na bieżącej stronie, JAWS oznajmia teraz region na stronie, który został zaktualizowany.
 • Jeśli poziom oznajmiania JAWS jest ustawiony na Początkujący, to podczas nawigowania po stronach internetowych oprócz stanu „wciśnięty” przycisków przełączania jest oznajmiany stan „niewciśnięty”.
 • Rozwiązano problemy z interakcją z grupami przycisków opcji, które wykorzystują właściwość aria-activedescendant.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po wybraniu łącza wyświetlanego po rozwinięciu przycisku JAWS dwukrotnie oznajmiał informacje o stronie.
 • Rozwiązano problem z polami kombi, które pozwalają wybrać wiele pozycji, polegający na tym, że JAWS nie wskazywał, które pozycje są wybrane.
 • Rozwiązano zgłaszany problem polegający na tym, że w programie Adobe JAWS nie odczytywał wielostronicowej tabeli, jak tego oczekiwano.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że po naciśnięciu klawiszy ALT+P w celu otwarcia menu Plik w aplikacji Office 365, takiej jak Word, JAWS mówił „wychodzę z paska menu”, mimo że menu pozostawało otwarte.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że JAWS przestawał odpowiadać podczas próby wybrania kolorów w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
 • W odpowiedzi na opinie klientów opcja JAWS Tandem została przeniesiona z powrotem na górę menu Narzędzia w głównym oknie JAWS.
 • Rozwiązano zgłoszony problem polegający na tym, że gdy podczas próby wysyłania wiadomości e-mail w programie Outlook wyświetla się sprawdzanie pisowni, pierwsze niepoprawne słowo nie było automatycznie odczytywane.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że jeśli w Centrum ustawień dla trybu strukturalnego brajla było włączone ustawienie Pokaż klawisz skrótu, skróty klawiszowe dla niektórych pozycji na wstążkach pakietu Office nie były wyświetlane w brajlu.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że podczas edytowania schematu mowy i dźwięków na karcie Atrybuty nie było etykiety dla opcji wyróżnienie Smart Glance.
 • Rozwiązano problem polegający na tym, że JAWS nie odczytywał wszystkich informacji dotyczących punktu przywracania podczas próby wykonania przywracania systemu.
 • Rozwiązano problemy z tłumaczeniem różnych poleceń we włoskiej wersji JAWS podczas korzystania z pomocy klawiatury lub wyszukiwania poleceń.
 • Rozwiązano kilka problemów związanych ze stabilnością i wydajnością.

 Archiwum nowości w JAWS

Zalety

 •         Obsługa Windows 10, 11 i Windows® 8.1 z ekranami dotykowymi,
 •         obsługa aplikacji internetowych,
 •         wielojęzyczne syntezatory: Eloquence, Realspeak Solo Direct, Vocalizer Direct i Vocalizer Expressive,
 •         mówiący instalator,
 •         wbudowany odtwarzacz DAISY ze zbiorem książek szkoleniowych w formacie DAISY,
 •         obsługa Microsoft Office, Internet Explorer, Firefox i wielu innych programów,
 •         sygnalizowanie na żądanie atrybutów tekstu, zmiany kolorów czcionki, zmiany formatowania, zmiany języka, bez konieczności przerywania czytania dokumentów,
 •         czytanie wyrażeń matematycznych zapisanych w języku MathML,
 •         szybkie wyszukiwanie informacji w zasobach internetowych,
 •         rozpoznawanie skanowanych dokumentów PDF za pomocą OCR i ich szybkie czytanie,
 •         oszczędzanie czasu dzięki funkcji Czytanie przeglądowe,
 •         możliwość czytania i pisania brajlem na monitorach brajlowskich,
 •         pełna zgodność z programem MAGic i programem OpenBook,
 •         łatwa obsługa wstęg - nowoczesnych menu aplikacji,
 •         szybka i sprawna korekta tekstu przy pomocy funkcji Analizator tekstu,
 •         szybka i łatwa konfiguracja JAWS przy pomocy Centrum ustawień,
 •         przydatne skróty klawiszowe do wyłączania mowy, blokowania klawiatury itp.,
 •         automatyczna, półautomatyczna i ręczna obsługa formularzy na stronach internetowych,
 •         dostępna za darmo funkcja JAWS Tandem, umożliwiająca zdalną pomoc i szkolenia,
 •         opcja obsługi Citrix, Terminal Services oraz Remote Desktop,
 •         potężny język skryptowy służący do rozszerzania wsparcia dla dowolnej aplikacji,
 •         wbudowane sterowniki do wszystkich popularnych monitorów brajlowskich.

 

 

Wymagania systemowe

 

 

SpecyfikacjaMinimalne wymagania
System operacyjny Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server® 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 oraz Windows Server 2008
Szybkość procesora

 Procesor minimum 1.5 GHz

Pamięć (RAM)

Minimum 4 GB (64-bit)

Minimum 2 GB (32-bit)

Wymagana pojemność dysku twardego 1.6 GB wymagane w czasie instalacji
Wymagane 20 MB do 690 MB na każdy głos przy instalacji głosów Vocalizer Expressive, Vocalizer Direct lub RealSpeak Solo Direct (wielkość pliku jest zależna od instalowanego głosu)
Wideo Karta wideo umożliwiająca wyświetlanie obrazu z rozdzielczością ekranu 800 x 600 z 16-bitowym kolorem (zalecane: rozdzielczość ekranu 1024 x 768 z 32-bitowym kolorem)
Dźwięk

 

Karta dźwiękowa kompatybilna z Windows (na potrzeby mowy)

 

Opcje

 •         JAWS Standard,
 •         JAWS Professional,
 •         JAWS Standard z SMA (dwie darmowe aktualizacje),   
 •         JAWS Professional z SMA (dwie darmowe aktualizacje),
 •         autoryzacja na USB (dongle) przy zakupie JAWS,
 •         zmiana autoryzacji na autoryzację USB (dongle),
 •         zmiana ze Standard na Professional,
 •         JAWS UPGRADE – rozbudowa skryptów programu JAWS dla programu LEX,
 •         JAWS Standard EDU na 5 stanowisk,
 •         JAWS Professional EDU na 5 stanowisk,
 •         zdalny dostęp do JAWS - do programu JAWS można dokupić opcjonalnie funkcję umożliwiającą pracę na zdalnym komputerze ze wsparciem mowy i brajla, funkcja ta umożliwia otwieranie plików i uruchamianie programów zapisanych i zainstalowanych na zdalnym komputerze i pełne wsparcie JAWS do ich obsługi,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Standard (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (Połowa SMA) - jedna wersja w górę,
 •         aktualizacja do JAWS Professional (SMA) - dwie wersje w górę,
 •         kamera HD.

 

W komplecie

 •         Płyta instalacyjna JAWS,
 •         płyta autoryzacyjna JAWS lub klucz sprzętowy Dongle,
 •         karta informacyjna z numerem wersji, numerem seryjnym i kodem aktywacyjnym oraz typem licencji,
 •         podręcznik „JAWS - szybki start” w wersji czarnodrukowej.

UWAGA! Przy zakupie prosimy sprawdzić, czy w opakowaniu nie brakuje któregoś z wyżej wymienionych elementów.  Jeśli brakuje, prosimy poinformować o tym fakcie sprzedającego.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik wybiera  typ aktywacji - internetową lub sprzętową. Domyślnie sprzedawana jest aktywacja internetowa. Jeśli wybrana zostanie aktywacja internetowa, w opakowaniu powinna się znajdować płyta autoryzacyjna. W przypadku wybrania aktywacji sprzętowej w opakowaniu powinien się znaleźć klucz Dongle.

UWAGA! Przy zakupie JAWS użytkownik może też wybrać wersję podręcznika - brajlowską lub czarnodrukową.

 

Do pobrania

JAWS wersja 2023.2307.37., opublikowana 01.09.2023 r.

Wersja JAWS 2023 działa wyłącznie na systemach 64-bitowych Windows® 11, Windows 10, Windows Server® 2022, Windows Server 2019 oraz Windows Server 2016

JAWS wersja 2022.2211.7., opublikowana 16.12.2022 r.

 Współpracuje z Windows 10 iWindows 11.

JAWS wersja 2021.2111.13., opublikowana 27.01.2021 r.

 Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 2020.2110.3., opublikowana 14.12.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 2019.1912.1., opublikowana 06.02.2020 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Instrukcje JAWS 2019:

 

JAWS wersja 2018.1811.2, , opublikowana 31.08.2018 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

  

JAWS wersja 18.0 .

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

JAWS wersja 17.0.2729, opublikowana 24.03.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

Narzędzie służące do odinstalowywania niekompatybilnych komponentów Freedom Scientific przed rozpoczęciem aktualizacji systemu do Windows 10

 

JAWS wersja 16.0.4474, opublikowana 03.04.2017 r.

Współpracuje z Windows 10, Windows 8.x i Windows 7.

 

JAWS wersja 15.0.9023

Współpracuje z Windows 8.x i Windows 7.

 

JAWS wersja 14.0.6005, opublikowana 2 stycznia 2014 r.

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 8, Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

 

JAWS wersja 13.0.977

Współpracuje z systemami Microsoft Windows 7, Windows Vista oraz Windows XP.

 

SKRYPTY DLA JAWS:

Bezpieczeństwo:

Skrypty do programów wspierających zabezpieczenie komputera przed różnego rodzaju atakami i zagrożeniami.

Edukacja:

Skrypty do programów ułatwiających naukę.

Komunikacja:

Skrypty do programów ułatwiających komunikację internetową.

Multimedia:

Skrypty do programów obsługujących multimedia. 

Nagrywanie:

Skrypty do programów służących do nagrywania płyt CD i DVD.

Narzędzia:

Skrypty do różnych programów narzędziowych.

P2P:

Skrypty do programów służących do bezpośredniej wymiany plików.

System:

Skrypty do programów ułatwiających pracę w systemie lub pracę z różnymi systemowymi aplikacjami.

 

Strona pobierania głosów wielojęzycznych syntezatorów: