☎ (+48) 22 510 10 90

Monitoare Braille, PDA, imprimante

Alfabet Brajla jest powszechnie używany przez niewidomych na całym świecie. Początkowo pisano za pomocą tabliczek brajlowskich na odpowiednio grubym, wytrzymałym i plastycznym papierze. Do zapisywania brajlowskich liter używano dłutka. Taki sposób pisania był mozolny i długotrwały. Rozwój technologii ułatwił i usprawnił zarówno pisanie brajlem, jak i odczytywanie. Dzięki brajlowskim monitorom, notatnikom, drukarkom i maszynom do pisania, niewidomi mogą pisać efektywniej. Nie bez znaczenia jest to, że czytanie, a nie tylko słuchanie, jest niezwykle ważne dla rozumienia treści, pobudzania wyobraźni, rozwijania kreatywności, kształtowania języka i wzbogacania słownictwa. Gdy korzysta się tylko z czytania lektorskiego, powstają trudności w pisaniu i wyrażaniu myśli, czego konsekwencją są gorsze wyniki w nauce i pracy. Nazywa się to wtórnym analfabetyzmem.