„Dotyk Solidarności” Marek Kalbarczyk

„Dotyk Solidarności” Marka Kalbarczyka to niezwykła książka o historii Solidarności i pokojowych przemian w Polsce, poczynając od robotniczych protestów roku 1976, poprzez utworzenie Komitetu Obrony Robotników, strajki roku 1980, okres pierwszej Solidarności i stanu wojennego, kończąc na Okrągłym Stole i ostatecznym obaleniu komunizmu.

Opis

„Dotyk Solidarności” Marka Kalbarczyka to niezwykła książka o historii Solidarności i pokojowych przemian w Polsce, poczynając od robotniczych protestów roku 1976, poprzez utworzenie Komitetu Obrony Robotników, strajki roku 1980, okres pierwszej Solidarności i stanu wojennego, kończąc na Okrągłym Stole i ostatecznym obaleniu komunizmu. A wszystko to z punktu widzenia osoby niewidomej i jej środowiska. O ile wszyscy mogą mówić o polskiej rewolucji jako o wydarzeniu największej wagi, dla ludzi niepełnosprawnych miała ona jeszcze większe znaczenie. Do roku 1989 traktowani byli bowiem jak jednolita masa społeczna, dla której przygotowano jeden słuszny plan, którego uniknięcie stanowiło niezwykle rzadkie wyjątki. W wyniku przemian nastąpiła zmiana tej nieludzkiej polityki i każdy zyskał szansę na indywidualny proces  rehabilitacji i integracji z resztą społeczeństwa. Trzeba było czekać aż do rewolucji solidarnościowej, by uświadomić rządzącym, że jak ważne są empatia, pomoc i wyrównywanie szans. To dzięki tamtym przemianom w roku 1992 powstawał system wsparcia osób niepełnosprawnych i instytucja, która to wsparcie realizuje, mianowicie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wraz z ilustracjami i oryginalnymi zdjęciami książka stanowi  rzetelne kompendium wiedzy o tamtych czasach.