„Jan Karski – wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei” Marek Kalbarczyk

„Jan Karski – wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei” Marka Kalbarczyka to książka poświęcona Janowi Karskiemu, jego misji i zasługom tak dla Polaków i Żydów, jak i dla całej ludzkości.

Opis

„Jan Karski – wybitny dyplomata, honorowy obywatel i świadek nadziei” Marka Kalbarczyka to książka poświęcona Janowi Karskiemu, jego misji i zasługom tak dla Polaków i Żydów, jak i dla całej ludzkości. Wybitny Łodzianin był ważną i zasłużoną postacią w walce z masową eksterminacją ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Był emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego, ryzykował  życie, by ratować Żydów skazanych na śmierć w gettach i obozach zagłady. Heroiczna walka i próby zainteresowania świata tym dramatem stały się jego życiową misją.

Tak jak pomoc widzącego przewodnika jest niewidomym niezbędna, tak wszyscy ludzie potrzebują przewodników, którzy wskazują drogę do lepszego świata, w którym znajdzie się godne miejsce dla każdego. Taki był Jan Karski - niebywale odważny, zdeterminowany i pełen poświęcenia.

Specyfikacja techniczna

  •         Autor Marek Kalbarczyk,
  •         przedmowa prof. Jan Żaryn.