Logopedia PRO – LOGORYTMIKA

Producent: Nowa Era
Logopedia PRO – LOGORYTMIKA to program przeznaczony do stymulacji motoryki i słuchu, elementów najistotniejszych z punktu widzenia rozwijania umiejętności mowy.
1599 PLN

Opis

Logopedia PRO – LOGORYTMIKA  to program przeznaczony do stymulacji motoryki i słuchu, elementów najistotniejszych z punktu widzenia rozwijania umiejętności mowy. Logopedia PRO – LOGORYTMIKA jest programem multimedialnym, który pokazuje, jak w interesujący i atrakcyjny sposób można skorzystać z rytmiki i muzyki w profilaktyce, i terapii logopedycznej. Terapia dzieci młodszych przy pomocy Logopedia PRO – LOGORYTMIKA odbywa się pod nadzorem logopedów i nauczycieli przedszkolnych, i to do nich kierowany jest program.Program LOGORYTMIKA wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której priorytetami są m.in.:

 •         wykonywanie  podstawowych ćwiczeń kształtujących nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała,
 •         rozwijanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie,
 •         uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich,
 •         wykonywanie różnych form ruchu - bieżnych, skocznych, rzutnych, czworakowania,
 •         wyrażanie dziecięcego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych w postaci tańca, intencjonalnego ruchu, gestów,
 •         wyrażanie dziecięcego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 •         posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,
 •         płynne, wyraźne i rytmiczne mówienie, ciche i głośne poprawne wypowiadanie dźwięków mowy, rozróżnianie głosek na początku i końcu, w wybranych, prostych fonetycznie słowach,
 •         eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijające wyobraźnię muzyczną dziecka,
 •         słuchanie, odtwarzanie i tworzenie muzyki, śpiewanie piosenek,
 •         poruszanie się przy muzyce i do muzyki, dostrzeganie zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyrażanie jej ruchem,
 •         reagowanie na sygnały, muzykowanie z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku,
 •         śpiewanie piosenek z dziecięcego repertuaru oraz łatwych piosenek ludowych, uczestniczenie w zbiorowym muzykowaniu,
 •         wyrażanie emocji i zjawisk pozamuzycznych różnymi środkami aktywności muzycznej,
 •         aktywne słuchanie muzyki,
 •         wykonywanie lub rozpoznawanie melodii, piosenek i pieśni.

 

Zalety

 •         Profilaktyka zaburzeń mowy i języka,
 •         wspomaganie nabywania umiejętności językowych,
 •         wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego,
 •         stymulowanie pola słuchowego,
 •         kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków,
 •         wsparcie w terapii opóźnionego rozwoju mowy,
 •         rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 •         praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii.

 

Wymagania systemowe

 •         System operacyjny Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 wersje 32 bit i 64 bit,
 •         pamięć RAM 1 GB dla systemu 32 bit lub 2 GB dla systemu 64 bit,
 •         procesor 2,8 GHz,
 •         karta graficzna o rozdzielczości 1024 x 768,
 •         karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki,
 •         port USB 2.0,
 •         mikrofon zewnętrzny (zalecany),
 •         ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu,
 •         wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player,
 •         program współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.

 

W komplecie

 •         Program multimedialny na pendrive,
 •         profesjonalny mikrofon,
 •         przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć i zestawy tekstów terapeutycznych.