Logopedia PRO – OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY

Producent: Nowa Era
Logopedia PRO – OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY to multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej - w postaci ilustracji, animacji i nagrań, wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka.
1599 PLN

Opis

Logopedia PRO – OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY to multimedialny program zawierający zestaw uporządkowanych tematycznie pojęć w atrakcyjnej formie graficznej - w postaci ilustracji, animacji i nagrań, wspierających rozwój słownictwa oraz umiejętności komunikacyjnych dziecka. OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY jest programem umożliwiającym naukę daktylografii lub wykorzystanie jej elementów w zajęciach i terapii, umożliwiającym ponadto tworzenie autorskich programów za pomocą funkcji Kreator Zajęć, a także zapewniającym swobodny wybór zasobów, dzięki tematycznemu podziałowi słownictwa. Stopniowanie trudności ćwiczeń pomaga dostosować je do możliwości dzieci. Program umożliwia zarówno pracę grupową, jak i indywidualną. Kreator Komiksów udostępnia tworzenie autorskich filmów i książek. Opcja symultanicznego wyświetlania ścieżki audio w wersji tekstowej lub inne narzędzia graficzno-funkcjonalne pozwalają na pracę z dziećmi o obniżonej percepcji. Program jest szczególnie pomocny w terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną lub innymi zaburzeniami, a także z opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. Program wspiera realizację następujących elementów podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

 •         komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem komunikatów werbalnych i pozawerbalnych,
 •         wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka i wobec grupy,
 •         wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy, znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 •         posługiwanie się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych,
 •         płynna, wyraźna, rytmiczna mowa, poprawne wypowiadanie cichych i głośnych dźwięków mowy.

OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY składa się z dwóch części:

 •         Część 1 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Części ciała, Zwierzęta – zoo, Zwierzęta – natura, Zwierzęta domowe, Kolory, Dom, Przedmioty codziennego użytku, Sprzęt domowy, Zabawki, Meble, Przybory szkolne, Ubrania, Instrumenty, Przyimki, Zaimki.
 •         Część 2 – zawiera słownictwo pogrupowane w kategorie: Warzywa, Owoce, Słodycze, Posiłki i napoje, Czas, Pogoda, Środki transportu, Rodzina, Emocje, Zawody, Sport, Przymiotniki, Przysłówki, Czasowniki oraz Tematyczne zestawy wyrazów.

Każda z grup tematycznych zawartych w programie posiada:

 •         ekrany prezentacyjne (atrakcyjne ilustracje lub animacje prezentujące wyrazy zawarte w słowniku),
 •         wiele różnego rodzaju ćwiczeń sprawdzających opanowanie słownictwa i jego logiczne użycie,
 •         zestaw zadań z użyciem tekstu, służących utrwalaniu słownictwa.

Terapia dzieci młodszych przy pomocy Logopedia PRO – OBRAZKOWY SŁOWNIK TEMATYCZNY odbywa się pod nadzorem logopedów i nauczycieli przedszkolnych, i to do nich kierowany jest program.

Zalety

 •         Profilaktyka zaburzeń mowy i języka,
 •         wspomaganie nabywania umiejętności językowych,
 •         kształtowanie i rozwój języka, np. pojęć językowych, wzbogacanie słownictwa,
 •         wspomaganie, urozmaicanie wychowania słuchowego,
 •         stymulowanie pola słuchowego,
 •         kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków (poziom wyrazu) i przyporządkowywania ich do odpowiednich obrazów/elementów,
 •         wsparcie w terapii SLI oraz terapii opóźnionego rozwoju mowy,
 •         rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 •         ćwiczenia grafomotoryczne (drukowalne karty pracy),
 •         praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii,
 •         ponad 1000 filmów z nagraniami wzorcowej realizacji wyrazów oraz z daktylografią,
 •         symultaniczna transkrypcja nagrań audio na tekst pisany,
 •         możliwość ingerencji w format tekstu na ekranie,
 •         dwojaki rodzaj systemu motywacyjnego  - dźwiękowy i graficzny, umożliwiający weryfikację wykonywanych zadań zarówno odbiorcom z deficytem wzroku - reakcja dźwiękowa, jak i użytkownikom z deficytem słuchu  - reakcja graficzna.

 

Wymagania systemowe

 •         System operacyjny Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 wersje 32 bit i 64 bit,
 •         pamięć RAM 1 GB dla systemu 32 bit lub 2 GB dla systemu 64 bit,
 •         procesor 2,8 GHz,
 •         karta graficzna o rozdzielczości 1024 x 768,
 •         karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki,
 •         port USB 2.0,
 •         mikrofon zewnętrzny (zalecany),
 •         ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu,
 •         wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player,
 •         program współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.

 

W komplecie

 •         Dwuczęściowy program multimedialny na pendrive,
 •         profesjonalny mikrofon,
 •         przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych.