„Świat opisywany dźwiękiem” Marek Kalbarczyk, Janusz Mirowski

„Świat opisywany dźwiękiem” autorstwa Marka Kalbarczyka i Janusza Mirowskiego stanowi kompendium wiedzy o szeroko pojętym opisywaniu świata ludziom niewidomym, a więc przede wszystkim o audiodeskrypcji.

Opis

„Świat opisywany dźwiękiem” autorstwa Marka Kalbarczyka i Janusza Mirowskiego stanowi kompendium wiedzy o szeroko pojętym opisywaniu świata ludziom niewidomym, a więc przede wszystkim o audiodeskrypcji. To zarówno podsumowanie tej dziedziny, jak i próba rozbudowania standardów jej dotyczących. Audiodeskrypcja umożliwia osobom niewidomym m.in. odbiór sztuk wizualnych, np. malarstwa czy performance, a także gry aktorskiej, dlatego też stosowana jest m.in. w galeriach sztuki, w muzeach, w produkcjach audiowizualnych, w teatrze i podczas widowisk sportowych. Publikacja podejmuje także próbę poszukiwania ewentualnych luk w zasadach i kryteriach audiodeskrypcji w oparciu o specyfikę niewidzenia i niedowidzenia. Konsekwencje owych dysfunkcji stawiają deskryptorom pewne wymagania i o nich właśnie również piszą autorzy książki.

Specyfikacja techniczna

Autorzy Marek Kalbarczyk, Janusz Mirowski.