Boardmaker 7 Standard - oprogramowanie do komunikacji alternatywnej

Manufacturer: Tobii Dynavox
Boardmaker 7 Standard to oprogramowanie służące do tworzenia książek komunikacyjnych, planów dnia, tablic, plansz, kart pracy i wszystkiego, co wspomaga komunikację alternatywną. Program wspiera pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwia nawiązywanie komunikacji z osobami niemówiącymi, rozwijanie u nich umiejętności czytania i pisania, a także posługiwania się symbolami.
€428

Description

Boardmaker 7 Standard to oprogramowanie służące do tworzenia książek komunikacyjnych, planów dnia, tablic, plansz, kart pracy i wszystkiego, co wspomaga komunikację alternatywną. Program wspiera pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwia nawiązywanie komunikacji z osobami niemówiącymi, rozwijanie u nich umiejętności czytania i pisania, a także posługiwania się symbolami. Boardmaker 7 Standard został wyposażony w bogatą kolekcję przydatnych szablonów, nowy wydajny interfejs użytkownika, pełną integrację z myBoardmaker.com, a także pełen wachlarz narzędzi. Boardmaker 7 to potężne narzędzie do tworzenia niemal nieograniczonej liczby materiałów edukacyjnych i komunikacyjnych opartych na symbolach. Od drukowanych tablic komunikacyjnych i adaptowanych książek, poprzez interaktywne ćwiczenia, po interaktywne gry i quizy. Szybka, bogata w funkcje i stabilna edycja Boardmakera działa z połączeniem internetowym lub bez niego. Program oferuje ponad 600 edytowalnych szablonów z ponad 45 tysiącami symboli komunikacji obrazkowej (PCS). Przy użyciu programu można tworzyć książki komunikacyjne, plany dnia, tablice, karty pracy, plansze i wszystko to, co wspomaga komunikację alternatywną. Program wspiera pracę z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, umożliwia nawiązywanie komunikacji z osobami niemówiącymi, rozwijanie u nich umiejętności czytania i pisania, a także posługiwania się symbolami. Program Boardmaker 7 jest przeznaczony przede wszystkim dla nauczycieli i wychowawców uczniów wymagających specjalnego rodzaju pomocy w edukacji, rozwoju osobowości i budowaniu więzi społecznych. Program zapewnia komunikację alternatywną z osobami, u których występują problemy z mówieniem, z osobami autystycznymi i niemówiącymi. Boardmaker 7 wspomaga ponadto naukę czytania u małych dzieci i naukę języka u osób w różnym wieku. Symbole znajdujące się w bazie programu Boardmaker 7 zostały sklasyfikowane w bibliotekach, zawierających symbole charakterystyczne dla danego kraju i kręgu kulturowego. Na Boardmaker 7 składają się też graficzne komórki, które można dowolnie ze sobą zestawiać i przygotowywać w ten sposób plansze. Do plansz można dodawać tekst, pod który automatycznie jest podstawiany odpowiedni symbol, umieszczany nad tekstem. Symbole, komórki i całe plansze programu można dostosowywać do preferencji konkretnego ucznia lub też do wymogów zajęć, poprzez zmianę kolorów, tła oraz stopnia przezroczystości tych elementów. Wygląd i wielkość symboli podlega modyfikacji w zależności od możliwości percepcyjnych i manualnych użytkowników. Plansze przygotowane przy pomocy Boardmaker można eksportować lub drukować.

Boardmaker od ponad 30 lat jest wiodącym rozwiązaniem dla nauczycieli szkół specjalnych, dla rodziców i logopedów.

 

Zalety

 • Wsparcie pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • umożliwianie nawiązywania komunikacji z osobami niemówiącymi, rozwijanie u nich umiejętności czytania i pisania, a także posługiwania się symbolami,
 • możliwość komunikacji alternatywnej w oparciu o symbole zrozumiałe dla użytkowników danego kraju czy kręgu kulturowego,
 • łatwość nauki i korzystania z oprogramowania - Boardmaker 7 posiada nowy, intuicyjny interfejs i prosty system zarządzania stronami,
 • szybkie tworzenie angażujących uwagę ćwiczeń, gier i quizów,
 • do wyboru setki funkcjonalnych i łatwych w użyciu szablonów,
 • baza z 45 tysiącami symboli,
 • możliwość zaimportowania ulubionych elementów tablic z oprogramowania Boardmaker 5 i 6,
 • możliwość edycji, drukowania i udostępniania elementów szablonów,
 • płynna integracja z myBoardmaker.com, skąd można pobierać pliki online do edycji w Boardmaker 7 Editor,
 • kompatybilność z systemami Windows, Mac i Chromebook.

 

Wymagania systemowe

Windows 10 64-bitowy

 • dostępne miejsce na dysku 2 GB,
 • pamięć RAM 4 GB.

MacOS 10.13

 • dostępne miejsce na dysku 2 GB,
 • pamięć RAM 4 GB.

Chrome OS 69

 • dostępne miejsce na dysku 2 GB,
 • pamięć RAM 8 GB.

iOS 11

 • dostępne miejsce na dysku 2 GB,
 • pamięć RAM 4 GB.

Kompatybilność z przeglądarkami

 • Firefox minimum 38.0,
 • Chrome minimum 49.0,
 • Edge minimum 83.0.478.45,
 • Internet Explorer minimum 10.0 lub 11.0,
 • Safari minimum 11.0.