Braille displays, notetakers, printers and brailler

Alfabet Braille’a jest powszechnie stosowany przez osoby niewidome na całym świecie. Pierwotna technika pisania brajlem polegała na korzystaniu z tabliczek brajlowskich, w których umieszczano arkusz papieru odpowiedniej grubości, wytrzymały i jednocześnie plastyczny. Do wprowadzania brajlowskich znaków używano specjalnego dłutka. Ten sposób pisania stosuje się oczywiście do dziś, jest on jednak mozolny i czasochłonny. Rozwój technologii ułatwił i usprawnił pisanie, dostarczył także nowoczesne narzędzia do czytania brajlem. Dzięki brajlowskim monitorom, notatnikom, drukarkom i maszynom do pisania, osoby niewidome mogą pisać w sposób dużo bardziej efektywny. Warto mieć na uwadze, że czytanie tekstów brajlem jest niezwykle ważne dla właściwego rozumienia treści, rozwijania wyobraźni, kształtowania języka i wzbogacania słownictwa oraz pobudzania kreatywności. Korzystanie wyłącznie z czytania lektorskiego powoduje symptomy charakterystyczne dla wtórnego analfabetyzmu - trudności w pisaniu i wyrażaniu myśli. Ich konsekwencją są gorsze wyniki w nauce u dzieci i gorsze efekty pracy u dorosłych.