Brailler

Mechanizm działania brajlowskich maszyn do pisania jest podobny do mechanizmu działania maszyn czarnodrukowych. Tym co je różni jest m. in. efekt pisania. W przypadku maszyn brajlowskich tym efektem jest kartka z brajlowskimi znakami. Maszyny brajlowskie różnią się od zwykłych także wyglądem klawiatury, na którą składa się sześć klawiszy do pisania, spacja i ewentualne klawisze funkcyjne. Brajlowskie maszyny znacząco usprawniły i przyspieszyły proces pisania. W jego trakcie powstają od razu pełne znaki brajlowskie, inaczej niż w przypadku pisania dłutkiem na kartce umieszczonej w tabliczce, gdzie proces pisania przebiega wolno, bowiem pisze się pojedynczymi punktami. Brajlowskie maszyny do pisania od lat stosowane są w placówkach edukacyjnych dla niewidomych. Uczeń wyposażony w  maszynę do pisania może szybko wykonywać pisemne ćwiczenia, tłumaczyć, uzupełniać tekst czy pisać wypracowania.

Sort by
Display per page

Taptilo – urządzenie wspomagające naukę brajla

Taptilo to przenośne urządzenie elektroniczne, które w interesujący sposób wspiera naukę pisma brajla. Uczeń może poznawać pismo brajla samodzielnie (tryb nauki samodzielnej), używając jedynie urządzenia Taptilo, którym steruje się za pomocą trzech klawiszy. Może też współpracować z nauczycielem, który steruje Taptilo za pomocą aplikacji zainstalowanej na urządzeniu mobilnym działającym pod systemem Android lub iOS (tryb uczenia).
€1645

Perkins

Classic mechanical typing machine PERKINS is valued for its massive casing and reliability. It is heavier and bigger than Slovakian machines TatraPoint. PERKINS is a pioneer among typing machines for the blind. The first copy was produced in 1951 since that time there were sold over 300 000 of these machines in over 170 countries. Our company offers you typing machines PERKINS at the cheapest price in Poland. Additionally there is a possibility for private persons and educational institutions to apply for even lower special price.
€1021

Perkins SMART Brailler

Niezwykła, nowoczesna, sprytna i piękna mówiąca maszyna do pisania brajlem z ekranem. Podoba się dzieciom, które poznają brajla, jest świetnym asystentem dla nauczycieli.

TatraPoint

Tatrapoint is a mechanical, six-key braille writer that is lightweight, robust and easy to use. Suitable for students and adults of any age, Tatrapoint features an adjustable keyboard. Simply slide the width adjuster to increase or decrease the spacing between the keys. Bright contrasting colours make the Tatrapoint key features easily identifiable, as well as making the brailler appealing to younger students. Tatrapoint also comes with a handy suitcase for transporting it, as well as documents, from class to class or from work to home.

Eurotype E

Electric typing machine – not big and comfortable.