Logopedia PRO – ZABAWY SŁOWEM

Manufacturer: Nowa Era
Program Logopedia PRO – ZABAWY SŁOWEM został stworzony z myślą o podnoszeniu sprawności językowej małych dzieci lub dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
€333

Description

Program Logopedia PRO – ZABAWY SŁOWEM został stworzony z myślą o podnoszeniu sprawności językowej małych dzieci lub dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Logopedia PRO – ZABAWY SŁOWEM to narzędzie multimedialne, które poza wsparciem obszaru językowego łączy w sobie ćwiczenia z wielu innych obszarów:

 •         koordynacji wzrokowej,
 •         koordynacji słuchowej,
 •         koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 •         grafomotoryki,
 •         logicznego myślenia,
 •         pamięci,
 •         spostrzegawczości,
 •         umiejętności klasyfikacji,
 •         umiejętności kategoryzacji.

Program ZABAWY SŁOWEM  jest narzędziem stosowanym przez nauczycieli, logopedów i rodziców. Wspomaga rozwijanie mowy, również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Logopedia PRO – ZABAWY SŁOWEM wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, której priorytetami są m.in.:

 •         rozpoznawanie i nazywanie podstawowych emocji, próby radzenia sobie z ich przeżywaniem,
 •         rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, zyskiwanie świadomości, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie,
 •         odczuwanie i wyjaśnianie swojej przynależności do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej,
 •         używanie zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, rozpoznawanie sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania,
 •         komunikowanie się z dziećmi i osobami dorosłymi z wykorzystaniem  komunikatów werbalnych i pozawerbalnych; wyrażanie swoich oczekiwań społecznych wobec innego dziecka, grupy,
 •         wyrażanie swojego rozumienia świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego,
 •         wyrażanie ekspresji twórczej,
 •         klasyfikowanie przedmiotów,
 •         wskazywanie zawodów wykonywanych przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnianie, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód.

 

Zalety

 •         Kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej,
 •         indywidualizacja procesu terapeutycznego,
 •         stopniowanie trudności ćwiczeń,
 •         powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych,
 •         swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znaczenie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd.,
 •         motywowanie ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych,
 •         rozwijanie zasobu leksykalnego dziecka,
 •         rozszerzanie słownictwa czynnego i biernego,
 •         rozwijanie umiejętności gramatycznych,
 •         rozwijanie umiejętności formułowania wypowiedzi,
 •         ćwiczenie ręki - karty pracy do drukowania i ćwiczenia pisania, i rysowania,
 •         samodzielne wykonywanie tradycyjnych gier wspomagających rozwój językowy, np. tradycyjne domino, gry planszowe itp.,
 •         prowadzenie terapii według spersonalizowanej ścieżki,
 •         praca indywidualna i grupowa.

 

Wymagania systemowe

 •         System operacyjny Windows XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10 wersje 32 bit i 64 bit,
 •         pamięć RAM 1 GB dla systemu 32 bit lub 2 GB dla systemu 64 bit,
 •         procesor 2,8 GHz,
 •         karta graficzna o rozdzielczości 1024 x 768,
 •         karta dźwiękowa, mysz komputerowa, głośniki lub słuchawki,
 •         port USB 2.0,
 •         mikrofon zewnętrzny (zalecany),
 •         ilość miejsca na dysku twardym zależna od wybranego wariantu produktu,
 •         wymaga zainstalowanego oprogramowania Adobe Flash Player,
 •         program współpracuje z tablicą interaktywną i komputerem z panelem dotykowym.

 

W komplecie

 •         Dwuczęściowy program multimedialny na pendrive, część 1 opiera się na materiale nieliterowym, część 2 zawiera materiał uwzględniający umiejętność czytania,
 •         profesjonalny mikrofon,
 •         przewodnik metodyczny zawierający propozycje scenariuszy zajęć oraz zestawy tekstów terapeutycznych, np. 150 terapeutycznych łamigłówek, zagadek i wierszyków.