Things I Mean – aplikacja do komunikacji alternatywnej i edukacji

Aplikacja Things I Mean to narzędzie do komunikacji alternatywnej, edukacji, rozwijania zainteresowań czy też interesującego spędzania czasu, zapewniające użytkownikowi z różnego rodzaju dysfunkcjami i niepełnosprawnościami niezależność i samodzielność. Aplikacja została stworzona zarówno dla systemu Android, jak i dla systemu Windows.

Description

Aplikacja Things I Mean to narzędzie do komunikacji alternatywnej, edukacji, rozwijania zainteresowań czy też interesującego spędzania czasu, zapewniające użytkownikowi z różnego rodzaju dysfunkcjami i niepełnosprawnościami niezależność i samodzielność. Aplikacja została stworzona zarówno dla systemu Android, jak i dla systemu Windows.

Aplikacja Things I Mean posiada bazę podstawową ponad 1500 opisanych słowami, autorskich piktogramów, które pomagają użytkownikowi w codziennym funkcjonowaniu w różnych sytuacjach. System piktogramów jest przejrzysty i zrozumiały, ponadto słowny opis każdego z symboli może być przetworzony na wersję głosową i oznajmiony przez wbudowany syntezator mowy, co jest przydatne np. dla osób niewidomych. Aplikacja oferuje także nagrywanie informacji głosowych.

Każdy ekran aplikacji posiada wiele opcji dostosowywania widoku do potrzeb użytkownika. Aplikacja może być obsługiwana za pomocą dotyku, joysticka, a także specjalnym przyciskiem typu switch. W tym ostatnim przypadku ramka przeskakuje po kolejnych elementach aplikacji, a użytkownik decyduje o wyborze elementu przy użyciu fizycznego przycisku. Things I Mean można również sterować wzrokiem. Warunkiem jest zakupienie modułu do sterowania wzrokiem. Z aplikacją można ponadto kupić gotowe zestawy zawierające tablety i przydatne akcesoria wymienione w zakładkach Opcje i Akcesoria.

Things I Mean oferuje możliwość dodawania do aplikacji własnych symboli i obrazów, użytkownik może ponadto wybierać zakres słownictwa, które w danym momencie odpowiada tematyce i okolicznościom rozmowy. Gotowe symbole z bazy aplikacji i symbole lub obrazy stworzone przez użytkowników umożliwiają układanie własnych struktur i tworzenie rozbudowanych wyrażeń.

Aplikacja oferuje wiele przydatnych funkcjonalności. Jedną z nich jest książka komunikacyjna umożliwiająca porozumiewanie się za pomocą zdań układanych z symboli i uprzednio w niej zapisanych. Zdania czytane są za pomocą syntezatora mowy. Można je zapisywać i udostępniać, np. drogą mailową. Książki komunikacyjne można także eksportować w postaci obrazów lub plików pdf, w celu ich późniejszego wydrukowania.

Inną istotną funkcjonalnością Things I Mean jest komunikator zawierający tablice z symbolami reprezentującymi całe zdania wyrażające czynności, sytuacje, potrzeby, opisy miejsc, itp.

Kolejną funkcjonalnością jest wspomniana już baza symboli, która ciągle się powiększa. Można ją modyfikować dodając własne zdjęcia, rysunki, symbole komponowane z dowolnych materiałów. Symbole są scharakteryzowane za pomocą części mowy, dzięki czemu układane zdania dostosowują formę symboli tak, by zdania te były poprawne językowo. Wybór symboli został stworzony przy zastosowaniu kolorystyki klucza Fitzgeralda. Klucz Fitzgeralda stanowi istotną pomoc w komunikacji wspomaganej. Według klucza tworzy się schemat słownictwa wspierającego porozumiewanie się. Schemat ów odzwierciedla układ gramatyczny zdania.

Klucz Fitzgeralda używany jest zazwyczaj w połączeniu z tzw. kodem kolorów, gdzie każda część mowy lub zdania jest oznaczona przypisanym jej kolorem. W Polsce stosuje się następujący kod: kolor pomarańczowy oznacza osoby, kolor zielony oznacza czynności, kolor niebieski to określenia, pozostałe rzeczowniki oznacza się kolorem żółtym, zwroty konwersacyjne kolorem różowym, dla kategorii inne zarezerwowany jest kolor biały.

Funkcjonalność aplikacji zwana paszportem zawiera informacje o użytkowniku. Opcja zasoby umożliwia natomiast korzystanie z globalnych zasobów Tim i wymienianie się między użytkownikami społeczności Tim przygotowanymi materiałami  - książkami komunikacyjnymi, tablicami czy symbolami.

Funkcjonalność pod nazwą rozrywka oferuje gry pomagające kształtować spostrzegawczość wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową.

Zalety

 • Możliwość komunikacji alternatywnej osób z niepełnosprawnościami między sobą i ich komunikowania się z osobami pełnosprawnymi,
 • narzędzie edukacji osób z niepełnosprawnościami, narzędzie rozwijania zainteresowań,
 • 1500 opisanych słowami, autorskich piktogramów, które pomagają użytkownikowi w codziennym funkcjonowaniu w różnych sytuacjach,
 • możliwość tworzenia i dodawania do aplikacji własnych zdjęć, rysunków, symboli,
 • możliwość układania własnych struktur i tworzenie rozbudowanych wyrażeń z pojedynczych symboli,
 • możliwość przetworzenia słownego opisu każdego z symboli na wersję głosową i oznajmianie go przez wbudowany syntezator mowy, 
 • możliwość nagrywania informacji głosowych,
 • opcje dostosowywania widoku każdego z ekranów aplikacji do potrzeb użytkownika,
 • możliwość obsługi aplikacji za pomocą dotyku, joysticka i switcha,
 • możliwość obsługi aplikacji wzrokiem, pod warunkiem zakupu opcjonalnego modułu do sterowania wzrokiem,
 • możliwość tworzenia edytowalnych książek komunikacyjnych, które następnie można zapisywać w aplikacji i udostępniać,
 • możliwość korzystania z zasobów Tim i wymiany własnych książek komunikacyjnych, symboli i obrazów z innymi członkami społeczności Tim,
 • gry pomagające kształtować spostrzegawczość wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową.

 

Wymagania systemowe

 • Komputer, laptop lub tablet z systemem Windows,
 • laptop lub tablet z systemem Android.

 

Opcje

 • Aplikacja Thins I Mean dla Windows i Android,
 • zestaw - system do alternatywnej komunikacji z modułem sterowania wzrokiem, stacjonarny, z kamerą, zawierający: laptop Lenovo YOGA z ekranem dotykowym, aplikację Things I Mean, moduł do sterowania wzrokiem dla aplikacji Things I Mean, kamerę Tobii PcEye 5,
 • zestaw - aplikacja Things I Mean, tablet Samsung Galaxy Tab 10.4″ LTE i etui pancerne,
 • zestaw - aplikacja Things I Mean, tablet Samsung Galaxy Tab 8.7″ LTE i etui pancerne,
 • moduł do sterowania wzrokiem dla aplikacji Things I Mean na Windows,
 • kamera Tobii PcEye 5 do obsługi komputera za pomocą wzroku,
 • adapter switch USB,
 • switch duży,
 • switch mały.

 

Akcesoria

 • Moduł do sterowania wzrokiem dla aplikacji Things I Mean na Windows,
 • kamera Tobii PcEye 5 do obsługi komputera za pomocą wzroku,
 • adapter switch USB,
 • switch duży,
 • switch mały.