Nakładki z aluminium anodowanego z brajlem i z grawerowanym laminatem

Manufacturer: Altix sp. z o.o.
Tyflograficzne nakładki z aluminium anodowanego z brajlem i z grawerowanym laminatem stanowią trwałe i estetyczne elementy, ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się w przestrzeni otwartej i zamkniętej.
Ask for pricing

Description

Tyflograficzne nakładki z aluminium anodowanego z brajlem i z grawerowanym laminatem stanowią trwałe i estetyczne elementy, ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym poruszanie się w przestrzeni otwartej i zamkniętej. Ich grubość to 1,5 milimetra. Tabliczki informacyjne są najprostszą, ale także często najdoskonalszą formą, umożliwiającą zorientowanie się w nieznanej przestrzeni. W taki sposób osoby widzące kierują się w określone miejsca, w ten sam sposób powinny móc się kierować osoby niewidome. Na tabliczkach informacyjnych umieszczonych na drzwiach znajdują się numery pokoi, nazwiska osób zasiadających w gabinetach, informacje na temat toalet. Dla osób niewidomych przydatne są ponadto tabliczki na poręczach schodów czy balustrad, informujące np. o tym dokąd prowadzą schody. Bez tabliczek informacyjnych osoba niewidoma czy słabowidząca czuje się zupełnie zagubiona i wymaga pomocy osób trzecich. Stąd nasza oferta wykonania metalowych, trwałych i estetycznych tabliczek  z dowolnymi informacjami, których treść zleca nasz klient. Ze względu na rodzaj tworzywa z jakiego wykonujemy tabliczki i ze względu na treści, jakie mają się na nich znajdować, możemy je podzielić je na kilka kategorii:

 •         Metalowe tabliczki informacyjne zawierające prosty napis brajlowski. Może nim być np. numer pokoju czy nazwisko osoby zasiadającej w gabinecie;
 •         Metalowe tabliczki informacyjne z brajlem i grawerem, będące rozszerzoną modyfikacją  tabliczek opisanych powyżej. Dodatkowym ich elementem jest grawerowanie w czarnym druku, zawierające informacje kierowane także do osób słabowidzących i widzących;
 •         Metalowe tabliczki gięte, do umieszczania na poręczach schodów czy na balustradach, będące odmianą tabliczek zaliczonych do pierwszej kategorii. Zawierają napis brajlowski stanowiący informację dla osoby niewidomej. Odmienność tej tabliczki polega na jej wygiętym kształcie, dostosowanym do mocowania na elementach typu poręcze lub balustrady;
 •         Nakładki aluminiowe, anodowane, zawierające napisy w brajlu i laminat z grawerem, stanowiące rozszerzoną modyfikację prostych tabliczek giętych. Można na nich zawrzeć więcej informacji. Wyróżnia je ponadto zastosowany do ich produkcji materiał.

 

Zalety

 •         Dotykowa informacja w brajlu,
 •         czarnodrukowa informacja na laminacie,
 •         wykonanie z wysokiej jakości aluminium,
 •         estetyczny wygląd,
 •         szybkie terminy realizacji zamówień,
 •         niskie ceny.

 

Specyfikacja techniczna

 •         Materiał anodowane aluminium i laminat z grawerem,
 •         grubość 1,5 mm.

 

Opcje

 •         Tabliczki metalowe z brajlem,
 •         tabliczki metalowe z brajlem i grawerem,
 •         tabliczki metalowe gięte z brajlem, na poręcze schodów lub na balustrady,
 •         nakładki aluminiowe anodowane, 1,5 mm, z brajlem i z grawerowanym laminatem.