LK Avalon

Sort by
Display per page

Bądź sprytny – gry ogólnorozwojowe

„Bądź sprytny” to zestaw gier uczących myślenia i podejmowania trafnych decyzji. Gry są przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat.
€7

Bystry umysł – gry ogólnorozwojowe

„Bystry umysł” to zbiór ogólnorozwojowych gier edukacyjnych, wspierających inteligencję, wyzwalających bystrość umysłu, ćwiczących zręczność i sprawność.
€7

Ćwiczymy pamięć – gry ogólnorozwojowe

„Ćwiczymy pamięć” to zestaw gier rozwijających sprawność umysłu, uczących szybkiego zapamiętywania, przyswajania wiadomości i zdobywania wiedzy.
€7

Matematyka – gry edukacyjne

„Matematyka” to zestaw gier rozwijających zdolności i myślenie matematyczne dzieci. Zabawowe gry uczą wykonywania podstawowych działań matematycznych, porównywania figur geometrycznych, ich rozpoznawania i nazywania ich cech.
€7

Porusz umysł Plus - ćwiczenia językowe

Porusz umysł Plus - ćwiczenia językowe to jeden ze składników programu komputerowego Porusz umysł Plus, wspomagającego rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży, kierowanego do różnych grup wiekowych. Celem ćwiczeń językowych jest rozwijanie i kształtowanie m.in. umiejętności czytania, rozumienia słyszanego i czytanego tekstu, prawidłowej wymowy i umiejętności budowania zdań, a także rozwijanie koncentracji, kształtowanie spostrzegawczości, pamięci i kompetencji psychoruchowych.
€10

Porusz umysł Plus - ćwiczenia matematyczno-pamięciowe

Porusz umysł Plus - ćwiczenia matematyczno-pamięciowe to jeden ze składników programu komputerowego Porusz umysł Plus, wspomagającego rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży, kierowanego do różnych grup wiekowych. Celem ćwiczeń matematyczno-pamięciowych jest rozwijanie i kształtowanie m.in. umiejętności liczenia i wykonywania działań matematycznych, myślenia matematycznego, myślenia logicznego, umiejętności kojarzenia i wyobraźni, pamięci, koncentracji uwagi i spostrzegawczości, kompetencji psychoruchowych.
€10

Porusz umysł Plus - ćwiczenia wzrokowo-słuchowe

Porusz umysł Plus - ćwiczenia wzrokowo-słuchowe to jeden ze składników programu komputerowego Porusz umysł Plus, wspomagającego rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży, kierowanego do różnych grup wiekowych. Celem ćwiczeń wzrokowo-słuchowych jest rozwijanie i kształtowanie m.in. rozpoznawania dźwięków i obrazów, orientacji w przestrzeni, koordynacji wzrokowo-słuchowej, umiejętności kojarzenia i wyobraźni, pamięci, koncentracji uwagi i spostrzegawczości, kompetencji psychoruchowych.
€10

Porusz umysł Plus - ogólnorozwojowy program komputerowy dla dzieci

Porusz umysł Plus to program komputerowy wspomagający rozwój psychoruchowy dzieci i młodzieży. Kierowany jest do różnych grup wiekowych, a jego celem jest podniesienie umiejętności szkolnych, zapobieganie deficytom, osiąganie sukcesów, podnoszenie motywacji do zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia i zadania są formą treningu, wydobywającego potencjał intelektualny dziecka i rozwijającego dziecko wszechstronnie.
€17

Młody Einstein - Zdolności i talenty – gry ogólnorozwojowe

Pakiet „Młody Einstein - Zdolności i talenty” z serii Młody Einstein zawiera 21 gier i ćwiczeń edukacyjnych rozwijających poprzez inteligentną zabawę zdolności i talenty, kształtujących wszechstronny rozwój dzieci w wieku 4 - 9 lat.
€10